Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.) p.i.

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

2016 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2012 - pašlaik

pediatre

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2015 - 2016

Asistents (pētniecībā)

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

2013 - 2016

Asistents (pētniecībā)

RSU Onkoloģijas institūts, Molekulārās ģenētikas laboratorija

2008 - 2016

Asistents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Izglītība

2014 - pašlaik

Rezidentūra bērnu gastroenteroloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2015

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2014

Doktorantūras studijas

Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2012

Rezidentūra pediatrijā

Rīgas Stradiņa universitātē

2002 - 2008

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Papildu informācija

Izstrādātie studiju kursi

 

Bioloģija un Ģenētika

Citoloģija un Ģenētika

Klīniskā ģenētika

 

Vadītie studiju kursi

 

Bioloģija un Ģenētika

Citoloģija un Ģenētika

Klīniskā ģenētika

 

Bioloģija

Bioloģija un medicīnas ģenētika

Citoloģija un ģenētika

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Studentu zinātiskie darbi 7

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Analysis of possible genetic risk factors contributing to development of childhood acute lymphoblastic leukaemia in the Latvian population / M.Kreile, L.Piekuse, D.Rots, Z.Dobele, Z.Kovalova, B.Lace // Archives of Medical Science - Vol.12, No.3 (2016, June), p.479-485. - Starptautiski citējamā izdevumā.

MDR1 gēna polimorfismu rs2032582 un rs1045642 saistība ar hroniska C vīrushepatīta attīstības risku un gaitu / D.Rots, M.Kreile, A.Zariņa, L.Piekuse ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 319.-326.lpp.

Akūtas pre-B šūnu limfoblastu leikozes bērnu vecumā attīstības riska saistība ar polimorfismiem MDR1 un IKZF1 gēnā / M.Kreile, L.Piekuse, Ž.Kovaļova ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 391.-396.lpp.

Association between inherited monogenic liver disorders and chronic hepatitis C [Elektroniskais resurss] / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina, Z.Steinberga, A.Krumina ...[et al.] // World Journal of Hepatology [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.2 (2014, Feb.), p.92-97. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3935058/

Impact of the genes UGT1A1, GSTT1, GSTM1, GSTA1, GSTP1 and NAT2 on acute alcohol-toxic hepatitis / L.Piekuse, M.Kreile, I.Kempa, Z.Daneberga ...[et al.] // Central European Journal of Biology. - Vol.9, No.2 (2014, Febr.), p.125-130. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lack of association between polymorphisms in genes MTHFR and MDR1 with risk of childhood acute lymphoblastic leukemia / M.Kreile, D.Rots, L.Piekuse, Z.Kovalova ...[et al.] // Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. - Vol.15, No.22 (2014), p.9707-9711. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta aknu mazspēja bērniem : rekomendācijas / D.Zavadska, M.Kreile, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2012), 43.-51.lpp.

Elevated serum levels of homocysteine as an early prognostic factor of psychiatric disorders in children and adolescents [Elektroniskais resurss] / S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Schizophrenia Research and Treatment [Elektroniskais resurss]. - DOI:10.1155/2012/373261, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3467938/

MTHFR gēna polimorfismu C677T un A1298C saistība ar vīriešu neauglību / M.Kreile, L.Piekuse, A.Puzuka, A.Zariņa, J.Ērenpreiss ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 270.-275.lpp.

The link between hyperhomocysteinemia and methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism in children and adolescents with psychotic disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.166-170.

Mitohondriālās DNS polimorfisma C16189T iespējamā nozīme dzelzs homeostāzē / M.Kreile, B.Lāce, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 469.-473.lpp.

Whole Xp deletion in a girl with mental retardation, epilepsy, and biochemical features of OTC deficiency / K.Joost, M.Kreile, B.Lace ...[et al.] // Molecular Syndromology. - Vol.1, N 6 (2010), p.311-315. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Vilsona slimības pirmās klīniskās izpausmes bērniem vecumā līdz 18 gadiem Latvijas populācijā / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 162.lpp.

Children ALL patients in Latvia during 10 years period (2006-2015) - cytogenetics aspects / Z.Kovalova, M.Kreile, S.Ozolina ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.48.

Kritēriji Vilsona slimības klīniskajai un molekulārajai diagnostikai / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Černušenko, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 173.lpp.

Not typical North-European ATP7B gene mutation in Latvian patients with Wilson disease / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Pukite, Z.Krumina, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.23, Suppl.1 (2015, June), p.144-145. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pediatric liver transplantation - single center experience in Latvia / M.Kreile, I.Pukite, I.Kaze ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.50.

Germline variants of ARID5B as possible risk factors for childhood acute lymphoblastic leukemia in Latvia / M.Kreile, L.Piekuse, D.Rots, A.Zarina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.503. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HFE gēna mutāciju C282Y un H63D saistība ar Vilsona slimību Latvijas pacientiem / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Černušenko, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 146.lpp.

Mutations in genes HFE, SERPINA1, CFTR in Wilson’s disease patients in Latvia / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, Z.Steinberga, A.Chernusenko, Z.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.397. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Polymorphisms in gene ARID5B and risk of childhood AAL in Latvia / M.Kreile, L.Piekuse, Z.Kovalova ...[et al.] // 9th Baltic Conference of Hematology (BCH) (Vilnius, Lithuania, Apr.24-26, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.39-40.

Viena nukleotīda polimorfismu, kas lokalizēti gēnos IKZF1, ARID5B, MDR1 un CEBPE, saistība ar akūtu limfoblastu leikozi bērnu vecumā / M.Kreile, L.Piekuse, D.Rots, A.Zariņa, Ž.Kovaļova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 248.lpp.

Žilbēra sindroma mutāciju spektrs Latvijas populācijā / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zariņa, Z.Šteinberga, A.Černušenko ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 169.lpp.

Association between dyslipidaemia and mutations in the genes PCSK9, LDLR / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.258. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between snp rs 4132601 in gene IKZF1 region and childhood acute lymphoblastic leukemia / M.Kreile, L.Piekuse, A.Zarina, Z.Kovalova ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.536. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Inheritance of Wilson's disease and its clinical appearance in four unrelated families in Latvia / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile ...[u.c] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.48.

Inherited monogenic liver pathology association with chronic viral hepatitis c infection / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2013.g. 15.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2013. - 59.lpp.

Long chain 3-hydroxy acylCoA dehydrogenase deficiency in latvian patients / Z.Krumina, Z.Daneberga, M.Kreile ...[et al.] // Journal Inherited Metabolic Disease - Vol.36, Suppl.2 (2013), p.S197. - Starptautiski citējamā izdevumā.

PCSK9, UGT1A1 un LEP gēnu polimorfismu saistība ar seruma lipīdiem pacientiem ar dislipidēmiju / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, S.Gintere ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 146.lpp.

Viral hepatitis C infection influencing host genetic factors / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of non-alcoholic fatty liver disease and hypercholesterolemia with mutations on the genes LEP, UGT1A1, ATP7B / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.20, Suppl.1 (2012, June), p.342. - Starptautiski citējamā izdevumā.

CCR5-32 and UGT1A1 28 - mutation in HCV patients / L.Piekuse, M.Kreile, A.Krumina ...[et al.] // Immunology. - Vol.137, Issue Suppl.s1 (2012, Sept.), p.497. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.1 (2012, March), p.S64-S65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

MTHFR gēna polimorfisms un homocisteīna līmeņa atšķirības bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra saslimšanām / S.Purviņa, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purviņš ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 232.lpp.

NAT2 gene polymorphism influence on clinical outcome in acute alcochol induced toxic hepatitis : [abstract] / L.Piekuse, M.Kreile, B.Lace ...[et al.] // GoldenHelix symposia "Genomic Medicine : translating genes into health" (Turin, Italy, Apr.18-21, 2012) : Symposium Proceedings. - Turin, 2012. - P.24.

Shwachman Diamond syndrome mimics disorder of galactose metabolism : [abstract] / M.Kreile, D.Sviridova, Z.Daneberga ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.35, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S166. - Starptautiski citējamā izdevumā.

SNP rs4132601 as a possible risk allele of acute lymphoblastic leukaemia development in children / M.Kreile, L.Piekuse, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.20, Suppl.1 (2012, June), p.157-158. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The link between hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children and adolescents / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. - Vol.60, N 5, Suppl. (2012, July), p.S227. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Viral hepatitis C infection influencing host genetic factors / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diagnosing of inherited liver disorders in Latvia in period from 2001-2010 / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina, I.Kempa, A.Cernušenko, A.Krumina ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.9.

Frequency of GBA gene mutation N370S, causing gaucher disease, in Latvia : [abstract] / M.Kreile, L.Piekuse, B.Lace, A.Krumina // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.34, Suppl.3 (2011, Aug.), p.S199. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gilbert syndrome molecular diagnostics and clinical characterization in Latvia / L.Piekuse, J.Keiss, M.Kreile ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.334. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hereditārās hemohromatozes mutāciju biežums C hepatīta slimniekiem Latvijā / M.Kreile, L.Piekuse, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 197.lpp.

Influence of inherited liver disorders on viral hepatitis C clinical outcome : [abstract] / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[et al.] // 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (Bangkok, Thailand, Febr.17-20, 2011). - Bangkok, 2011. - [Nav norādītas lpp.].

Large pedigree of ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency : case report : [abstract] / M.Kreile, L.Piekuse, R.Lugovska ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.34, Suppl.3 (2011, Aug.), p.S93. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long-chain-3-hydroxyacil-CoA dehydrogenase deficiency - the most frequent fatty acid oxidation disorder in Latvia : 7 cases / Z.Krumina, Z.Daneberga, M.Kreile, R.Lugovska // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.470. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mutation spectrum of Wilson disease in Latvia / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // In Vivo : International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research. - Vol.25, N 3, (2011, May-June), p.574. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diagnostic aspects of the most common inherited liver diseases : [abstract] / B.Lace, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.23.

Genetic variants associated with acute toxic hepatitis / A.Krumina, L.Piekuse, M.Kreile, A.Chernushenko ...[et al.] // 60th Annual Meeting of the American Society of Human Genetics (ASHG) (Washington DC, USA, Nov.2-6, 2010) : Poster Abstracts. - Washington, 2010. - P.288.

Gilbert syndrome molecular diagnostics in Latvia 2001-2010 : [abstract] / L.Piekuse, B.Lāce, M.Kreile, A.Krūmiņa ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.68.

Hereditary haemochromatosis association with other inherited liver disorders : [abstract] / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zariņa, B.Lāce, A.Krūmiņa ...[et al.] // The 1st OpenGENE Young Investigator Workshop in Baltic Region "GWAS: from genotyping to sequencing" (Tartu, Estonia, Aug.22-26, 2010). - Tartu, 2010. - P.27.

Inherited genetic liver disorder impact on VHC infection in Latvia / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zariņa, B.Lāce, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.18, Suppl.1 (2010, June), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ksenobiotiķu atindēšanas enzīmu kodējošo gēnu polimorfismu raksturojums pacientiem ar akūtu toksisku hepatītu / L.Piekuse, M.Kreile, B.Lāce, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 89.lpp.

Long-chain 3-h=hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency with unusual presentation of extremely low vitamin D level : [abstract] / M.Kreile, I.Dzivite-Krisane, L.Piekuse ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.33, Suppl.1 (2010, Aug.), p.S61. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vilsona slimības izraisošās mutācijas H1069Q biežums bērniem līdz 18 gadu vecumam Latvijas populācijā / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 240.lpp.

Docētie studiju kursi

Bioloģija

Bioloģija un ģenētika

Bioloģija un medicīnas ģenētika

Citoloģija un ģenētika

Medicīniskā ģenētika

Kontakti

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja