Pārlekt uz galveno saturu

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija veic pētniecību par slimību ģenētiskajiem cēloņiem un to raksturojumu, īpaši reto slimību jomā, biomarķieru pielietojumiem diagnostikā un slimības gaitas prognozēšanā.

Laboratorijā tiek nodrošināta iespēja studentiem, rezidentiem, doktorantiem izstrādāt zinātniskos darbus.

Laboratorija ir saņēmusi kvalitātes sertifikātus dažādās starptautiskās ārējās kvalitātes kontroles shēmās – Cystic Fibrosis Network, Reference Institute for Bioanalytics, Instand, UK NEQA, European Molecular Genetics Quality Network, lai tiktu veikta sniegto pakalpojumu ārēja pārbaude.

Laboratorija sadarbojas ar dažādiem partneriem gan Latvijā (Latvijas Genoma datubāze, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca u. c.), gan ārvalstīs (Institute of Molecular Genetics of Russian Academy of Science; Academy of Medical Sciences of Ukraine, Institute of Herediatry Pathology u. c.)

Pētniecība

Pētījumu virzieni

 • Retas monogēnas patoloģijas
  • Cistiskā fibroze (mukoviscidoze)
  • Vilsona slimība
  • Afa-1-antitripsīna nepietiekamība
  • Kenedija slimība
  • Ornitīna transkarbamilāzes deficīts
  • Krīglera Nadžāra sindroms u. c.
 • Monogēnas patoloģijas
  • Žilbēra sindroms
  • HFE-saistīta hemohromatoze
 • Multifaktoriālas patoloģijas
  • Neauglība
  • Mieloproliferatīvas saslimšanas (JAK2, CALR, MPL gēnu varianti)
 • Farmakoģenētika
  • Azitripopīna nepanesamība u. c.

Pētījumi tiek veikti, saņemot LR CMĒK atļaujas.

Pakalpojumi

Tehnoloģijas

 • DNS izdalīšana no dažādiem bioloģiskajiem materiāliem
 • DNS kvalitatīvi un kvantitatīvi mērījumi
 • Sekvenēšanas pakalpojumi:
  • Tiešā sekvenēšana
  • Fragmentu garumu / mikrosatelītu analīze
 • Genotipēšana
  • Tiešā sekvenēšana
  • PCR-RFLP, ARMS-PCR
  • qPCR, HRM, TaqMan

Patogēno variantu noteikšana šādu slimību gadījumos:

 • cistiskā fibroze (biežāko variantu un visa CFTR gēna sekvenēšana)
 • Vilsona slimība (biežāko variantu un visa ATP7B gēna sekvenēšana)
 • mieloproliferatīvā neoplāzija (JAK2  gēna V617F varianta, CALR gēna 9. eksona ind/del noteikšana)
 • iedzimta trombofīlija (F5 gēna G1691A varianta, F2 (protrombīna) gēna G20210A varianta, MTHFR gēna C677T un A1298C variantu noteikšana)
 • vīriešu neauglība (Y hromosomas mikrodelēciju noteikšana)

Par materiāla nodošanu un cenām lūdzam sazināties ar laboratoriju.

Projekti

ERAF
 • ERAF projekts Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai (identifikācijas Nr. KC-PI-2017/24). Projekta vadītāja: L. Gailīte.
  Darbības laiks: 2017.–2020. g.

 • ERAF projekts Nr. 2014/0048/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/074 Jaunas metodes izstrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanai. Projekta vadītāja: I. Kempa.
  Darbības laiks: 2014.–2015. g.

LZP granti
 • LZP Sadarbības projekta 10.0010 Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā apakšprojekta Ksenobiotiķu metabolisma gēnu polimorfie varianti Latvijas populācijā un to saistībā ar patoloģiju realizācija.
  Darbības laiks: 2010.–2013. g.
 • LZP grants Nr. 09.1384. Aknu metabolisma ģenētiski determinēto modulāciju ekspresija dažādu aknu patoloģiju gadījumā.
  Darbības laiks: 2009.–2012. g.
 • LZP grants Nr. 09.1116. Mitohondriālās DNS mutāciju izraisītās cilvēka patoloģijas diagnostika un etiopatoģenēzes izpēte.
  Darbības laiks: 2009.– 2012. g.
 • LZP grants Nr 09. 1115. Riska faktoru nozīme Latvijas populācijā nesindromālās aukslēju, lūpu un/vai aukslēju šķeltnes attīstībā.
  Darbības laiks: 2009.–2011. g.
VPP projekti
 • VPP Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību. Apakšprojekts Nr. 13 Hronisko respiratorisko slimību savlaicīga un efektīva diagnostika, jaunu terapijas metožu ieviešana klīniskajā praksē. Darbības laiks: 2006.–2010. g.

Raksti

2019
2018
2017
2016
2015
2014
 • Kreile M, Rots D, Piekuse L, Cebura E, Grutupa M, Kovalova Z, Lace B. Lack of association between polymorphisms in genes MTHFR and MDR1 with risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(22):9707-11.
 • Piekuse L, Kreile M, Zarina A, Steinberga Z, Sondore V, Keiss J, Lace B, Krumina A. Association between inherited monogenic liver disorders and chronic hepatitis C. World J Hepatol. 2014 Feb 27;6(2):92-7. doi: 10.4254/wjh.v6.i2.92.
 • Piekuse L., Lace B, Kreile M, Sadovska L, Kempa I, Daneberga Z, Micule I, Sondore V, Keiss J, Krumina A. Impact of the genes UGT1A1, GSTT1, GSTM1, GSTA1, GSTP1 and NAT2 on acute alcohol-toxic hepatitis. Central European Journal of biology, Vol 9 (2), February 2014, pp 125-130. doi: 10.2478/s11535-013-0249-y
 • Kevere L, Purvina S, Bauze D, Zeibarts M, Andrezina R, Piekuse L, Brekis E, Purvins I. Homocysteine and MTHFR C677T polymorphism in children and adolescents with psychotic and mood disorders. Nord J Psychiatry. 2014 Feb; 68(2):129-36. doi: 10.3109/08039488.2013.782066. Epub 2013 Apr 16. PMID: 23586533
 • Kempa I, Ambrozaitytė L, Stavusis J, Akota I, Barkane B, Krumina A, Matulevičienė A, Utkus A, Kučinskas V, Lace B. Association of BMP4 polymorphisms with non-syndromic cleft lip with or without cleft palate and isolated cleft palate in Latvian and Lithuanian populations. Stomatologija. 2014;16(3):94-101.
2013
 • Piekuse, L., Kreile, M., Zarina, A., Shteinberga, Z., Sondore, V., Keiss, J., Lace, B., Krumina, A. Association between inherited monogenic liver disorders and chronic hepatitis C. World Journal of Hepatology (In press).
 • Piekuse, L., Lace, B., Kreile, M., Sadovska, L., Kempa, I., Daneberga, Z., Micule, I., Sondore, V., Keiss, J., Krumina, A. Impact of the genes UGT1A1, GSTT1, GSTM1, GSTA1, GSTP1 and NAT2 on acute alcohol-toxic hepatitis. Central European Journal of biology, Vol 9 (2), February 2014, pp 125-130. doi: 10.2478/s11535-013-0249-y
 • Kevere, L., Purvina, S., Bauze, D., Zeibarts, M., Andrezina, R., Piekuse, L., Brekis, E., Purvins, I. Homocysteine and MTHFR C677T polymorphism in children and adolescents with psychotic and mood disorders. Nord J Psychiatry. 2014 Feb;68(2):129-36. doi: 10.3109/08039488.2013.782066. Epub 2013 Apr 16. PMID: 23586533\
 • Bauze, D., Piekuse, L., Kevere, L., Kronberga, Z., Rizevs, A., Vaivade, I., Viksne, K., Andrezina, R., Lace, B. Association a Single Nucleotide Polymorphism in Chromosome 11 with Autism Spectrum Disorder in a North-Eastern European Population. Proceedings of the Latvian Academy of Science, 2013 (In press).
 • Berza, N., Zodzika, J., Kroica, J., Reinis, A., Skadins, I., Piekuse, L., Melngaile, O., Pundure,R., Lukojanova, I., Vasina, O. Association between Lactobacillus species and bacterial vaginosis-related bacteria, and bacterial vaginosis scores in small population of pregnant Latvian women. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health, 2013, Vol. 5 No. 5, pp255-264.
 • Skesters, A. P., Silova, A. A., Spadiene, A. G., Savickiene, N. Z., Rusakova, N. J., Larmane, L. T., Moisejevs, G. O. Redox status blood of patients with new-found type-2 diabetes mellitus before and after duration of administration of natural antioxidants. Prenosology and Healthy Lifestyle, 1(12), 2013, 76-79 pp.; (in Russian)
2012
 • Kevere L., Purvina S., Bauze D., Zeibarts M., Andrezina R., Rizevs A., Jelisejevs S., Piekuse L., Kreile M., Purvins I.: Elevated serum levels of homocysteinedisord as an early prognostic factor of psychiatric disorders in children and adolescents, Schizophr Res Treatment. 2012(2012:373261), pp., 2012, doi:10.1155/2012/373261. Epub, 2012, Oct 2.
 • Sadovska L., Piekuse L., Kreile M., Keiss J., Krumina A.: CCR5-32 and UGT1A1 28-mutations in HCV patients, Immunology. Vol. 137 Suppl. 1, pp. 497-497, 2012
 • Letra A., Fakhouri W., Fonseca R., Menezes R., Kempa I., Prasad J., McHenry T., Lidral A., Moreno L., Murray J., Daack-Hirsch S., Marazita M., Castilla E., Lace B., Orioli I., Granjeiro J., Schutte B., Vieira A.: Interaction between IRF6 and TGFA Genes Contribute to the Risk of Non syndromic Cleft Lip/Palate, PLoS One. 7(9), 2012, doi:10.1371/journal.pone.0045441
 • Lace B., Kempa I., Klovins J., Stavusis J., Krumina A., Akota I., Barkane B., Vieira A., Nagle E., Grinfelde I., Maulina I.: BCL3 gene role in facial morphology, Birth Defects Res. Part A-Clin. Mol. Teratol. Vol. 94(11), pp. 918-924, 2012
 • Kreile M., Daneberga Z., Ziemele I., Eglite I., Grinfelde I., Sviridova D., Krumina Z.: Shwachman diamond syndrome mimics disorder of galactose metabolisms, J. Inherit. Metab. Dis.. Vol. 35 Suppl. 1, pp. S166-S166, 2012
2011
 • Makrecka, M., Kuka, J., Liepinsh, E., Dambrova, M.: T Nikopensius, T., Kempa, I., Ambrozaityte, L., Jagomagi, T., Saag, M., Matuleviciene, A., Utkus, A., Krjutskov, K., Tammekivi, V., Piekuse, L., Akota, I., Barkane, B., Krumina, A., Klovins, J., Lace, B., Kucinskas, V., Metspalu, A.: Variation in FGF1, FOXE1, and TIMP2 genes is associated with nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate. Birth Defects Res. Part A-Clin. Mol. Teratol. Vol. 91, pp. 218–225, 2011
 • Lace, B., Kempa, I., Piekuse, L., Grinfelde, I., Klovins, J., Pliss, L., Krumina, A., Vieira, A.R.: Association studies of candidate genes and cleft lip and palate taking into consideration geographical origin. European Journal of Oral Sciences, Vol. 119, pp. 413–417, 2011
 • Puzuka, A., Pronina, N, Grinfelde, I, Erenpreiss, J, Lejing, V, Bars, J, Pliss, L, Pelnena, I, Baumanis, V, Krumina, A.: Y chromosome-a tool in infertility studies of Latvian population. Russ. J. Genet. Vol. 47, pp. 347–353, 2011

Aparatūra

1111_RTU_use_science_logo_big.png

Diagnostiskie pakalpojumi

Analīzes

Analīzes nosaukumsIzpildes laiks, darbadienās
DNS izdalīšana no perifērajām asinīm ar EDTA antikoagulantu5
DNS analīzes
Cistiskā fibroze – CFTR gēna dF508 noteikšana5
Cistiskā fibroze – CFTR gēna kodējošās daļas sekvenēšana30
Alfa-1 antitripsīna nepietiekamība – SERPINA1 gēna PIZ un PIS varianta noteikšana10
Hereditārā hemohromatoze – HFE gēna C282Y un H63D noteikšana10
Vilsona slimība – ATP7B gēna H1069Q varianta noteikšana10
Vilsona slimība – ATP7B gēna kodējošās daļas sekvenēšana30
Žilbēra sindroms – UGT1A1 gēna promotera TA atkārtojumu noteikšana20
Vīriešu neauglība (azoospermija) – AZFa, AZFb un AZFc rajonu analīze10
Iedzimta trombofīllija – G1691A Leidena gēna (FV) un G20210A protrombīna (FII) noteikšana10
Trombofīliljas riska faktori – MTHFR gēna C677T un A1298C noteikšana10
Mieloproliferatīvās neoplāzijas – JAK2 gēna analīze  p.V617F varianta noteikšana20

Piezīme. Liela apjoma pasūtījumiem iespējams piemērot atlaidi līdz 5 % no pasūtījuma summas.

Par materiāla nodošanu

 • Asins parauga noņemšanu var veikt jebkurā dienas laikā, jo uzturs un fiziskās aktivitātes DNS kvalitāti neietekmē.
 • Asins parauga noņemšana var būt veikta:
 • Ja asins analīzes noņemšana notiek RSU ambulancē:
  • tiek pieņemts un pārbaudīts nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, kurš sagatavo nosūtījumu;
  • Piezīme: ja privātpersonai nav nosūtījuma vai ir citas laboratorijas nosūtījums, RSU ambulances darbinieks aizpilda MĢZL testēšanas pieprasījuma formu – nosūtījumu, kas tiek nosūtīts elektroniski; secīgi tiek ievākts venozo asiņu paraugs ar konservantu EDTA;
  • pacients paraksta piekrišanas formu, kas ir nosūtījuma sastāvdaļa.
 • •    Ja pacients patstāvīgi nogādā asins paraugu un nosūtījumu uz RSU ambulanci, tad līdz nogādāšanai MĢZL:
  • asins paraugus uzglabāt  ledusskapī +4°C, paraugu nedrīkst atstāt tiešu saules staru iedarbībā vai karstumā (>30°C), kā arī saldēt. Uz MĢZL pārvieto termosomā, ja apkārtējās vides temperatūra ir virs +30°C, tad papildus izmanto aukstuma elementus.

Nosūtījums