Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas

Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjāne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Primārie imūndeficīti (kopsavilkums)

Nataļja Kurjāne, Tatjana Prokofjeva
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014

Darba pieredze

pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

pašlaik

Vadošā pētnieka p.i.

Darba drošības un vides veselības institūts

Izglītība

2001

Promocijas darba aizstāvēšana (Dr. med.)

„Černobiļas avārijas seku likvidētāju klīniski imunoloģisks pētījums-13-14 gadus pēc avārijas (vairogdziedzera slimības, polineiropātijas un onkoloģiskās slimības)”

1997 - 2000

Doktorantūras studijas Klīniskajā Imunoloģijā

Latvijas medicīnas akadēmija

1993 - 1997

Rezidentūra Imunoloģijas specialitātē

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1993

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts/Latvijas Medicīnas akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA.

2019. 24.-26.06 5th Workshop on Diagnostics of Immunodeficiencies, Freiburg, Germany

2018. 23.-25.06 IV International Summer School on Primary Immunodeficiencies. Moscow, Russia

2018. 27.-29.06 Courses: Inherited vitamin responsive disorders: to the rescue of the neurodegenerative diseases. Paris, France

2017.22.-25.10 18th Postgraduated course European League Against Rheumatism, Belgrada, Serbija

2017.11.-14.09 18th Annual Meeting of the European Society for Immunodeficiences, Edinburga,UK

2017.17.-21.06 European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Helsinki, Somija

2016. 21.-22.10 Master class on Translational Immunology in Allergic Dieases. Cīrihe, Šveice

2016. 05.-06.05 Update in Neuromuscular disorders (kursi), Londona (Queen square), Lielbritānija

2015. 22.-24.06 3rd Workshop on Diagnostics of Immunodeficiences 2015, Kirchzarten, Germany

2015. 05.-08.05 Update in Neuromuscular Diseases (kursi), Londona, Lielbritānija

2015.26.-27.03 Neurology 2015: leading edge neurology for the practising clinician (kursi), Londona (Queen square), Lielbritānija

2014.23.-26.04 School for Translational Immunology, Igaunija, Tallina

2013.10-11 Freiburgas Hronisko Imūndeficītu centra apmeklējums

2013. 30.09-04.10 Bergenas Universitātes slimnīcas (Norvēģija), Neiroloģijas departamenta apmeklējums, ERASMUS

2013.19.-20.11 Nordic&Baltic Fabry meeting, Oslo, Norvēģija

2013.07 13.Neiroimunologijas skola, Porto, Portugāle

2013.06. Primāro imūndeficītu skola, Buharesta, Romanija

2013.18.01 Neiroimunologijas kursi, Tallina

2012.29.01-05.02. - Klīniskās Imunoloģijas skola „Imunoloģija ārstiem”, Pleskava, Krievija

2011.12.-16.12. – Reģionālas imunoloģiskas nodaļas Royal Victoria Infirmary Newcastle apmeklējums ERASMUS programmas ietvaros

2011.28.09-02.10 – Primāro imūndeficītu slimību Vasaras Skola, Barga, Itālija

2008.20.10.-07.11. Apmācības programma radiācijas bioloģijā (radiācijas efekts uz imūno sistēmu un ar radiāciju izraisītiem vēžiem), Hirosima, Japana

2006. 11.09.-10.10 Apmācības programma radiācijas-izraisīto veselības stāvokļa traucējumu diagnostikai, Hirosima, Japana

2005. 04.09.-12.09. 2.Imūnterapijas skola, Novorossijska, Krievija

2000.g. 11.-29.01 trenējoša programma darba vietā - Heidelbergas Universitātes Imunoloģijas institūtā, Vācijā “Jaunākās diagnostikas metodes imunoloģijā”

1999. 27.09.-01.10. Pirmās palīdzības organizēšana radioaktīva incidenta gadījumā International Atom Energy Agency, Bostonas Universitātes medicīnas skola

1999. 24.-28.05. Vasaras Starptautiskā Imunoloģijas skola “Immunology-99”, Jūrmala, Latvija

 

 

Izstrādātās studiju programmas

Vadītās studiju programmas

Vadītie studiju kursi

Klīniskā imunoloģija

Neiroimunoloģija

Reto slimību imunoloģiskie un ģenētiskie aspekti

Docētie studiju kursi

Klīniskā imunoloģija un klīniskā ģenētika

Neiroimunoloģijas aktualitātes

Reto slimību imunoloģiskie un ģenētiskie aspekti

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Kaņepa, Adīne. Primārais imūndeficīts - pārmantota angioedēma : klīniskais gadījums / A.Kaņepa, N.Kurjāne // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2019, sept.), 49.-54.lpp.

A nationwide epidemiological study of myasthenia gravis in Latvia / I.Glazere, N.Kurjane, V.Kenina ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.25, No.3 (2018, March), p.519-526. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jeršova, Dina. Imūndeficītu neiroloģiskās komplikācijas : [par primārajām un sekundārajām imūndeficītu neiroloģiskajām izpausmēm] / D.Jeršova, N.Kurjāne // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2018, apr.), 60.-66.lpp.

Kurjāne, Nataļja. Ījaba sindroms jeb IgE hiperimūnglobulinēmija / N.Kurjāne // Doctus. - Nr.3 (2017), 35.-37.lpp.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune systems of employees [Elektroniskais resurss] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Pavlovska, I.Martinsone, I.Vanadzins // Journal of Nanoparticle Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.19, No.9 (2017, Sept.), article No.320, [12 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5597690/

Investigations on health conditions of Chernobyl nuclear power plant accident recovery workers from Latvia in late period after disaster / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, A.Šķesters, A.Silova, M.Eglīte ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.5 (2016), p.257-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ķēniņa, Viktorija. Hroniska slimība un pacienta uzvedība / V.Ķēniņa, N.Kurjāne // Doctus. - Nr.7 (2016, jūl.), 47.-48.lpp.

Latvian research on health conditions of Chernobyl accident recovery workers in the late period after disaster / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, A.Šķesters, A.Silova, M.Eglīte ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.5 (2016), p.257-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of different thymic pathologies on the clinical course of myasthenia gravis : a population wide study in Latvia / A.Zieda, N.Kurjāne, V.Ķēniņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 210.-214.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Wrist hypothermia related to continuous work with a computer mouse : a digital infrared imaging pilot study / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, I.Vanadzins // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.8 (2015, Aug.), p.9265-9281. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antigen specific IgG4 in patients with gastrointestinal complaints [Elektroniskais resurss] / V.Priedite, J.Nikiforenko, N.Kurjane, J.Kroica // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.1 (2014, Jan.), p.194-201. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=215&id=12

Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster / J.Reste, G.Zvigule, T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Journal of Radiation Research. - Vol.55, No.6 (2014, Nov.), p.1089-1100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between modified cell membrane systems of Chernobyl clean-up workers with and without type 2 diabetes mellitus / T.Zvagule, N.Kurjane, A.Skesters, A.Silova ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.50-56.

Kurjāne, Nataļja. Bieži slimojošs pacients. Ko darīt? / N.Kurjāne, T.Prokofjeva // Doctus. - Nr.4 (2013, apr.), 20.-23.lpp.

Radiation-modified albumin in type 2 diabetic patients / T.Zvagule, N.Kurjane, A.Skesters, A.Silova ...[et al.] // Journal of Experimental and Integrative Medicine. - Vol.3, No.4 (2013), p.1-5.

Slāpekļa monoksīds matos cilvēkiem, kuri ilgstoši pakļauti jonizējošās radiācijas ietekmei / N.Kurjāne, M.Eglīte, T.Zvagule ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 182.-190.lpp.

The retrospective dosimetry and EPR of blood of Chernobyl workers / N.Mironova-Ulmane, T.Zvagule, N.Kurjane, ...[et al.] // Radioactivity and radioactive elements in environment : Proceedings of IV International conference (Tomsk, Russia, June 4-8, 2013). - Tomsk, 2013. - P.600-603.

 

Tēzes​​

 

Non-motor symptoms of Parkinson’s disease and effect of disease symptoms on patients’ activities of daily living / O.Minibajeva, G.Gulbe, G.Karelis, N.Kurjāne, V.Ķēniņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.315.

Asins plazmas albumīna raksturojums Černobiļas avārijas seku likvidētājiem un dažāda profila nodarbinātajiem Latvijā / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste, Ž.Martinsone ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 226.lpp.

Mazkustīgs darbs ar datoru un tā ietekmes uz cilvēka ķermeni termogrāfisks novērtējums [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, E.Šmagris, T.Zvagule, N.Kurjāne, M.Eglīte, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Albumīna saistības centru raksturojums dažāda profila darbiniekiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste, Ž.Martinsone ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 64.lpp.

Černobiļas avārijas seku likvidētāju veselības stāvokļa novērtējums un medicīniskā aprūpe Latvijā = Chernobyl accident clean-up workers medical care in Latvia : [abstract] / M.Eglite, T.Zvagule, J.Reste, N.Kurjane ...[et al.] // Tarptautinės konferencijos „Lietuva Černobylis Japonija 30“ medžiaga / Černobyliečių labdaros fondas „Mūsų krantas“. - Vilnius, 2016. - P.36-39. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

Detection of HLA DQ2/DQ8 alleles and antigenspecific IGG4 antibodies in patients samples, suspected for coeliac disease / V.Priedite, J.Nikiforenko, G.Zirnite, N.Kurjane // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.66.

Albumin binding canters characteristics in office employees [Elektroniskais resurss] : [abstract] / T.Zvagule, N.Kurjane, J.Reste, Z.Martinsone // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Albumīna saistības centru raksturojums biroja darbiniekiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 131.lpp.

Autoinflammatory reaction as a result of the interaction between workplace nanoparticles and the immune system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Vanadzins // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstract No.071. - Resurss aprakstīts 2016.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cdcora15/data/htmlapp/main.html#

Dažādas intensitātes roku noslogojuma izvērtēšana ar termogrāfijas metodi / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 78.lpp.

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune system of employees / N.Kurjāne, T.Zvagule, J.Reste, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.105.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Timektomijas rezultāti pacientiem ar myasthenia gravis : 11 gadījumu analīze / I.Jaunalksne, N.Kurjāne, V.Ķēniņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 338.lpp.

Wrist hypothermia due to computer work / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, I.Vanadzins // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.259-260.

Antinuclear autoantibodies in patients with positive paraneoplastic antibodies : clinical and immunological data / V.Kenina, A.Iljina, E.Hagina, N.Kurjane // School for Translational Immunology (Tallinn, Estonia, Apr.23-26, 2014) : [Abstracts] . - Tallinn, 2014. - P.42.

Fluorescent biomarker of immune state of patients and animals / T.Zvagule, N.Kurjane, I.Kalnina, E.Kirilova // 19th International Scientific Conference "EcoBalt 2014" (Riga, Latvia, Oct.8-10, 2014) : Book of Abstracts. - Riga, 2014. - P.66.

Fluorescent probe ABM : properties and advantages as a biomarker of albumin alterations in different pathologies / T.Zvagule, N.Kurjane, J.Reste ...[et al.] // BIT's 7th Annual World Protein & Peptide Conference (Dalian, China, Apr.25-28, 2014) : Abstract Book. - Dalian, 2014. - P.231.

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

Albumīna saistību centru raksturojums pacientiem un Černobiļas avārijas seku likvidētājiem ar 2. tipa cukura diabētu (2TCD) / T.Zvagule, N.Kurjāne, A.Silova, A.Šķesters ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 170.lpp.

Ar darbu saistīto mioskeletālo slimību profilakses nepieciešamība Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=41

MEFV gene mutations in central and south-eastern European countries [Elektroniskais resurss / D.Perko, M.Debeljak, N.Kurjane ...[et al.] // Pediatric Rheumatology [Elektroniskais resurss]. - Vol.11, Suppl.2 (2013), P199. - Proceedings of 20th Pediatric Rheumatology European Society (PReS) Congress (Ljubljana, Slovenia, Sept.25-29, 2013) : [Abstracts]. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ped-rheum.com/content/11/S2/P199. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Telomere length in Chernobul accident clean-up workers / T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Global Conference on Radiation Topics (Munich, Germany, May 13-16, 2013) : [Abstracts]. - Munich, 2013. - P.7-8.

Telomēru garums un TGFß ilgstošai radiācijas ietekmei pakļautiem cilvēkiem / N.Kurjāne, T.Zvagule, M.Eglīte, E.Hagina, D.Bērziņa, D.Kalniete, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 63.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Zavadska, Dace. Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija : praktiskas rekomendācijas : 1. versija / D.Zavadska, D.Isarova, N.Kurjāne ; recenzenti: D.Rezeberga, Z.Dāvidsone, A.Jeruma, I.Andersone ; Rīgas Stradiņa universitāte, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu vakcinācijas centrs. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, [2019]. - 48 lpp.

Kurjāne, Nataļja. Primārie imūndeficīti (kopsavilkums) : metodiskais materiāls studentiem, rezidentiem un ārstiem / N.Kurjāne, T.Prokofjeva ; Rīgas Stradiņa universitāte. Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra.. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. - 55 lpp.

Konferences

 

2019.14.-15.11 Global Forum for Hereditary Angioedema, Berlīne, Vācija

2019.06.-07.09 18th Baltic States Conference Vaccination Day, Rīga, Latvija

2019.26.-27.04 1st Baltic School of Neuro-Myology, Rīga, Latvija

2019.01.-03.04 RSU International conference Knowledge for Use in Practice, Rīga, Latvia

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja