Pārlekt uz galveno saturu

Studentu serviss pieņem iesniegumus tikai no RSU studentu oficiālās e-pasta adreses (@rsu.edu.lv). Iesniegums var tikt pieņemts no privātā e-pasta vienīgi tādā gadījumā, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur derīgu laika zīmogu.

* Iesniegumu var pieteikt arī elektroniski portālā MyRSU, e-pakalpojumu sadaļā Iesniegumi un izziņu pieprasījumi. Aizpildot šo pieteikumu, papildus aizpildīta iesnieguma veidlapa Studentu servisam nav jāsūta.  

Brīvā iesnieguma forma*

Veidlapa

Paraugs

Par vārda, uzvārda vai personas koda maiņu*

Veidlapa

Paraugs

Par statusa maiņu

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma *

Veidlapa

Paraugs (piešķiršana, pagarināšana)

Paraugs (atjaunošanās)

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma doktorantiem

Veidlapa

Eksmatrikulācija un atjaunošanās studējošo kārtā pēc eksmatrikulācijas *

 

Veidlapa

Paraugs (eksmatrikulācija)

Paraugs (atjaunošanās)

Par studiju procesu

Par studiju rezultātu salīdzināšanu un ieskaitīšanu

Veidlapa

Paraugs

Par papildu vai atkārtotu studiju kursu noklausīšanos*

Veidlapa

Paraugs

Par studiju kursu pielīdzināšanu (Rehabilitācijas fakultātes studējošajiem)

Veidlapa

Paraugs

Par finanšu jautājumiem

Par studiju maksas atlaides piešķiršanu*

Veidlapa

Paraugs

Par studiju maksas atmaksu*

Veidlapa

Paraugs

Par studiju maksas maksājuma termiņa pagarinājumu

Veidlapa

Paraugs

Par sūdzībām studiju procesā

Sūdzība vai apelācijas sūdzība*

Veidlapa

Paraugs

Sūdzība par valsts stipendijas piešķiršanu*

Veidlapa