Pārlekt uz galveno saturu

Studentu serviss pieņem iesniegumus tikai no RSU studentu oficiālās e-pasta adreses (@rsu.edu.lv). Iesniegums var tikt pieņemts no privātā e-pasta vienīgi tādā gadījumā, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur derīgu laika zīmogu.

Brīvā iesnieguma forma

Veidlapa

Paraugs

Par vārda, uzvārda vai personas koda maiņu

Veidlapa

Paraugs

Par statusa maiņu

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma *

Veidlapa

Paraugs (piešķiršana, pagarināšana)

Paraugs (atjaunošanās)

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma doktorantiem

Veidlapa

Eksmatrikulācija un atjaunošanās studējošo kārtā pēc eksmatrikulācijas *

 

Veidlapa

Paraugs (eksmatrikulācija)

Paraugs (atjaunošanās)

Par studiju procesu

Par papildu vai atkārtotu studiju kursu noklausīšanos

Veidlapa

Paraugs

Par studiju kursu pielīdzināšanu (Rehabilitācijas fakultātes studējošajiem)

Veidlapa

Paraugs

Par finanšu jautājumiem

Par studiju maksas atlaides piešķiršanu

Veidlapa

Paraugs

Par studiju maksas atmaksu

Veidlapa

Paraugs

Par studiju maksas maksājuma termiņa pagarinājumu

Veidlapa

Paraugs

Par sūdzībām studiju procesā

Sūdzība vai apelācijas sūdzība

Veidlapa

Paraugs

Sūdzība par valsts stipendijas piešķiršanu

Veidlapa

* Iesniegumu var pieteikt arī elektroniski portālā MyRSU, e-pakalpojumu sadaļā Iesniegumi un izziņu pieprasījumi. Aizpildot šo pieteikumu, papildus aizpildīta iesnieguma veidlapa Studentu servisam nav jāsūta.