Pārlekt uz galveno saturu
Swedbank

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22

Multivalūtas konta nr.: LV02HABA0551000376050

SEB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV28UNLA0050013752619

Banka Citadele

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: Citadele
SWIFT: PARXLV22

Konta nr. maksājumiem EUR: LV04PARX0001452860004

Luminor

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: Luminor
SWIFT: RIKOLV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV24RIKO0002013214400

Maksājot reflektanta nodevu, jānorāda vārds, uzvārds, "Reflektanta nodeva".
Maksājot studiju maksu, jānorāda studējošā vārds, uzvārds un studiju līguma numurs.
Maksājot par dienesta viesnīcu, jānorāda īrnieka vārds, uzvārds un līguma vai rēķina numurs.