RSU rekvizīti | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Swedbank

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22

Multivalūtas konta nr.: LV02HABA0551000376050

SEB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV28UNLA0050013752619

Banka Citadele

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: Citadele
SWIFT: PARXLV22

Konta nr. maksājumiem EUR: LV04PARX0001452860004

Luminor

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: Luminor
SWIFT: RIKOLV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV24RIKO0002013214400

SWIFT: NDEALV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV07NDEA0000083226717


 
Maksājot reflektanta nodevu, jānorāda vārds, uzvārds, "Reflektanta nodeva".

Maksājot mācību maksu, jānorāda vārds, uzvārds, fakultāte, studiju programma, semestris, maksājuma mērķis.