Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu serviss ir universitātes struktūrvienība, kas esošajiem un topošajiem studentiem sniedz informāciju un pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu un vispārējo informāciju par RSU struktūrvienībām, to atrašanās vietu un kontaktinformāciju. Studentu serviss sniedz atbildes uz jautājumiem klātienē, pa tālruni un e-pastā.

Cienījamie apmeklētāji !

Saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē Studentu serviss pakalpojumus sniedz tikai attālināti. 

•    Izziņa, sekmju izraksts, prasmju izraksts – studējošais šos dokumentus, var pieteikt Studējošā portālā MyRSU Elektroniskie pakalpojumi sadaļā “Izziņas un iesniegumi”
https://services.rsu.lv/lv/applications
-   Izziņas VID, VSAA un Swedbank (arī studiju / studējošā kredīta saņemšanai) nav nepieciešamas, minētajām iestādēm ir piekļuve Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītajiem datiem par studējošo
-   1.semestra studējošajiem izziņa Rīgas satiksmei nav nepieciešama, saņemt studējošā atlaidi e-talonam var, uzrādot ar RSU noslēgto studiju līgumu un bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina apmaksātu studiju maksu par septembra mēnesi (ja studē par maksu). 
Citu semestru studenti studējošā atlaidi e-talonam var pagarināt savā Studējošā portālā MyRSU 

•    Iesniegumi – dažāda satura iesniegumu veidlapas pieejamas 
https://www.rsu.lv/studentu-serviss sadaļā “Pakalpojumi”. Aizpildītu iesnieguma formu jānosūta no RSU studējošā e-pasta uz studentuservissatrsu[pnkts]lv 

•    Studējošā apliecība, apliecības derīguma termiņa pagarinājuma uzlīme
-   1.semestra studējošie apliecības var saņemt pēc Imatrikulācijas ceremonijas pie fakultātes kontaktpersonas;
-    citu semestru studējošie apliecības derīguma termiņa pagarinājuma uzlīmes var pa pastu

•    Suvenīru tirdzniecība uz laiku tiek pārtraukta

•    Konsultācijas par studiju jautājumiem, tostarp par kredītiem, stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku, par RSU struktūrvienībām un darbiniekiem var saņemt zvanot vai rakstot uz studentuservissatrsu[pnkts]lv 

Nepieciešamības gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruņa numuru +371 67409074. 
 

Labas sekmes studijās vēl Studentu serviss!
 

Studentu servisā jūs varat:

 • uzzināt par studiju iespējām RSU, uzņemšanas prasībām, RSU dienesta viesnīcām;
 • saņemt informāciju, kā aktivizēt piekļuvi RSU e-vides resursiem;
 • saņemt atbildes par dažādiem studiju jautājumiem, tostarp par kredītiem, stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku;
 • uzzināt informāciju par RSU studiju maksas atlaidēm;
 • saņemt informāciju par RSU telpu novietojumu;
 • saņemt informāciju par RSU struktūrvienībām un darbiniekiem;
 • saņemt vispārēju informāciju par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem;
 • iegādāties suvenīrus ar RSU logo.

Pakalpojumi

Studējošā apliecība

RSU studējošā apliecību izsniedz un pagarina Studentu servisā.

Studējošā pienākums ir nēsāt līdzi un nepieciešamības gadījumā uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību, lai varētu:

 • saņemt Studentu servisa sniegtos pakalpojumus;
 • saņemt RSU bibliotēkas sniegtos pakalpojumus;
 • iekļūt RSU auditorijās un studiju norises vietās.

Jebkurā RSU struktūrvienībā var prasīt uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību.

Iesniegumi

Studentu serviss pieņem iesniegumus no RSU studentiem.

Par statusa maiņu

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma doktorantiem

Eksmatrikulācija un atjaunošanās studējošo kārtā pēc eksmatrikulācijas

Par studiju procesu

Par papildu vai atkārtotu studiju kursu noklausīšanos

RF studējošajiem par studiju kursu pielīdzināšanu

Par finanšu jautājumiem

Par studiju maksas atlaides piešķiršanu

Par studiju maksas atmaksu  

Par studiju maksas maksājuma termiņa pagarinājumu

Par sūdzībām studiju procesā

Sūdzība vai apelācijas sūdzība

Sūdzība par valsts stipendijas piešķiršanu

Par citiem iemesliem

Brīvā iesnieguma forma

Par vārda, uzvārda vai personas koda maiņu

Iesniegumus var uzrakstīt un iesniegt uz vietas Studentu servisā vai nosūtīt no sava rsu.edu.lv e-pasta Studentu servisam uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv.

Izziņas

Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību, var saņemt izziņu iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, RP SIA Rīgas satiksme u. c.

Izziņu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā MyRSU (sadaļā E-pakalpojumiIesniegumi).

Izziņu iespējams saņemt latviešu vai angļu valodā drukātā veidā vai arī elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Izziņa tiks sagatavota trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā izziņas sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto izziņu var saņemt RSU Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja izziņa mēneša laikā no tās izgatavošanas brīža netiek izņemta, tā tiek iznīcināta.

Sekmju izraksts

RSU Studentu servisā var saņemt sekmju izrakstu par apgūtajiem studiju kursiem. Sekmju izrakstu var saņemt par visu studiju periodu vai par konkrētu studiju semestri.

Sekmju izrakstā tiek sniegta informācija par to, kurā akadēmiskajā gadā un kurā semestrī ir apgūti konkrētie studiju kursi. Sekmju izrakstā tiek norādīts: studiju kursa nosau­kums, semestra gala pārbaudījuma veids, iegūto kredītpunktu skaits, iegūtais vērtējums.

Sekmju izrakstu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā MyRSU (sadaļā E-pakalpojumiIesniegumi).

Sekmju izrakstu iespējams saņemt latviešu vai angļu valodā drukātā veidā vai arī elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Sekmju izraksts tiks sagatavots trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā sekmju izraksta sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto sekmju izrakstu var saņemt RSU Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja sekmju izraksts mēneša laikā no tā izgatavošanas brīža netiek izņemts, tas tiek iznīcināts.

Studējošā e-konts

Ikvienam studējošajam, sākot studijas, tiek sagatavots un piešķirts studējošā portāla piekļuvei nepieciešamais lietotājvārds (unikāla sešu ciparu kombinācija). Izmantojot pašapkalpošanās servisu, nepieciešamības gadījumā var iegūt vai atjaunot paroli, kas nepieciešama studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās.

RSU studējošā portālā MyRSU atrodama informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi pakalpojumi, ko nodrošina universitāte:

 • nodarbību grafiki,
 • e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas),
 • videolekciju ieraksti,
 • vērtējumi,
 • studiju kursu apraksti,
 • studijas reglamentējošie dokumenti (iekšējie un ārējie normatīvie akti),
 • privātā RSU studējošā e-pasta kastīte,
 • RSU kontakti,
 • iespēja pieteikties izziņas, sekmju izraksta un prasmju izraksta saņemšanai,
 • iespēja pieteikties stipendijām,
 • iespēja pieteikties braukšanas maksas atvieglojumam RP SIA Rīgas satiksme,
 • informācija par finansēm,
 • izdruku pārvaldība (drukāšana, skenēšana, kopēšana),
 • studiju kursu anketas,
 • tiešsaistes datubāzes,
 • aktuālā informācija par studējošo sadzīvi,
 • bezmaksas Microsoft Office programmatūra.

RSU ir pieejams drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties Eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Eduroam ir pieejams pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Latvijā piekļuve Eduroam ir RSU, LU, RTU ēkās.

Ja rodas neskaidrības vai ir problēmas RSU IT sistēmu darbībā, jāvēršas RSU IT servisa centrā, zvanot pa tālruni 67061515, rakstot e-pastu itatrsu[pnkts]lv vai ierodoties klātienē Dzirciema ielā 16, G korpusa 115. kabinetā.

Plašāka informācija par MyRSU

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas Studentu serviss?

Studentu serviss atrodas RSU galvenajā ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 16, vestibilā. 

Vai Studentu serviss var atbildēt uz jautājumiem par manu studiju procesu un specifiskiem jautājumiem par studijām?

Studentu serviss sniegs atbildes un mēģinās palīdzēt katram studējošajam, savas kompetences ietvaros. Gadījumos, kad Studentu serviss nevarēs sniegt atbildi vai tieši palīdzēt, mēs ieteiksim RSU struktūrvienību, pie kuras vērsties interesējošā jautājuma risināšanai.

Kā pieteikt akadēmisko atvaļinājumu?

Tev jāraksta iesniegums Studentu servisam un jāiesniedz tas elektroniski e-pastā vai klātienē. Veidlapu meklē Studentu servisa sadaļā RSU mājaslapā. Atceries, ka nedrīkst būt parādu bibliotēkā − jābūt nodotām visām grāmatām! Detalizētākai informācijai, lūdzu, skatīt RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumu 8. punktu par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu.

Izziņas un sekmju izraksti
Vai kāds no maniem kursa biedriem vai draugiem drīkst izņemt manu izziņu vai sekmju izrakstu?

Tevis pieteikto izziņu vai sekmju izrakstu var saņemt cita persona, ja pieprasot esi to norādījis. Pieprasījumā jānorāda personas vārds, uzvārds un personas kods. Apliecinājumu par izziņas iesniegšanu citai personai tu vari iesūtīt arī no sava studējošā e-pasta uz studentuservissatrsu[pnkts]lv vai norādot informāciju pieprasījuma komentārā caur portālu MyRSU. Saņemot izziņu pieprasījumā norādītajai personai ir jāuzrāda studējošā apliecība, pase vai ID karte.

Esmu bijušais RSU students un man ir nepieciešama izziņa no universitātes ar visiem manis apgūtajiem studiju kursiem. Vai varat izsniegt šādu izziņu?

Studentu serviss negatavo izziņas par apgūtajiem studiju kursiem eksmatrikulētiem (atskaitītiem) studējošajiem. Akadēmiskās izziņas sagatavo attiecīgās fakultātes lietvedes. Lai saņemtu akadēmisko izziņu, ir nepieciešams aizpildīt RSU brīvās formas iesniegumu un saturā norādīt, cik eksemplāros un kādā valodā (latviešu vai angļu) vēlaties attiecīgo izziņu saņemt. Iesniegums ir jāiesniedz Studentu servisā. Ja esi eksmatrikulēts (atskaitīts) vairāk nekā pirms diviem gadiem, tad šajā jautājumā ir jāsazinās ar kolēģiem no RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļas (+37167602134, dpadatrsu[pnkts]lv).

Cik ilgā laikā var saņemt pieteikto izziņu par studējošā statusu vai sekmju izrakstu?

Izziņa tiek sagatavota 2–3 darba dienu laikā. Svarīgi zināt, ka janvārī, februārī, jūnijā un jūlijā pieteiktās izziņas sagatavošanas periods var ieilgt līdz 20 darba dienām.

Vai sekmju izrakstu var saņemt arī par pašreizējo semestri?

Diemžēl nē, sekmju izrakstu Studentu serviss var sagatavot un izsniegt aktīvam studentam (vai studentam, kurš atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā) par pilnībā apgūtiem studiju semestriem.

Man darba devējam ir jāiesniedz izziņa, lai pieprasītu mācību atvaļinājumu. Vai varat sagatavot tādu izziņu?

Protams, izziņu, kas nepieciešama mācību atvaļinājumam varam sagatavot. To varat pieteikt klātienē, vai portālā MyRSU sadaļā E-pakalpojumi /Iesniegumi – Statusa izziņas saņemšanas iesniegums. Atceries, ka komentāru sadaļā tev ir jāpievieno informācija par papildu tekstu, ka izziņa nepieciešama mācību atvaļinājumam!

Studējošā apliecība
Kāpēc man ir nepieciešama studējošā apliecība?

Studenta apliecība ir nepieciešama, lai paņemtu grāmatas bibliotēkā, iekļūtu universitātes ēkās un nodarbību telpās. Kā arī to ir nepieciešams uzrādīt, ierodoties Studentu servisā.

Kā varu saņemt jaunu apliecību, ja veco pazaudēju?

Jaunu apliecību var saņemt Studentu servisā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Kad varu nākt pagarināt studējošā apliecību?

Studējošā apliecību var pagarināt apmēram nedēļu pirms derīguma termiņa beigām vai arī pēc derīguma termiņa beigām, kamēr esi aktīvs students.

Vai manu studējošā apliecību var pagarināt mans draugs, grupas vai studiju kursa vecākais u. c.?

Studējošā apliecību var pagarināt arī cita persona, ja esi to oficiāli pieprasījis. Pieprasījumā jānorāda personas vārds, uzvārds un personas kods. Pieprasījumu par apliecības izsniegšanu vai pagarināšanu citai personai tev ir jāsūta no sava studējošā e-pasta uz studentuservissatrsu[pnkts]lv. Saņemot vai pagarinot apliecību, pieprasījumā norādītajai personai ir jāuzrāda studējošā apliecība, pase vai ID karte.

Iesniegumi

Vai varu nosūtīt savu iesniegumu e-pastā?

Studentu serviss pieņem iesniegumus gan klātienē, gan e-pastā. Svarīgi atcerēties, ka Studentu serviss pieņem iesniegumus TIKAI no RSU studentu oficiālajiem e-pastiem (XXXXXXatrsu[pnkts]edu[pnkts]lv)!