Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu serviss ir universitātes struktūrvienība, kas esošajiem un topošajiem studentiem sniedz informāciju un pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu un vispārējo informāciju par RSU struktūrvienībām, to atrašanās vietu un kontaktinformāciju. Studentu serviss sniedz atbildes uz jautājumiem klātienē, pa tālruni un e-pastā.

Ievērojot profilaktiskos veselības drošības pasākumus, aicinām Studentu servisa pakalpojumiem un saziņai izmantot tālruni un elektroniskos saziņas līdzekļus.
Studentu servisa pakalpojumu sniegšana klātienē pašlaik nav pieejama.

Studentu servisā jūs varat:

 • uzzināt informāciju par studiju iespējām RSU, uzņemšanas prasībām, RSU dienesta viesnīcām;
 • saņemt informāciju par to, kā aktivizēt piekļuvi RSU e-vides resursiem;
 • saņemt atbildes par dažādiem studiju jautājumiem, tajā skaitā par kredītiem, stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku;
 • uzzināt informāciju par RSU studiju maksas atlaidēm;
 • saņemt informāciju par RSU telpu novietojumu;
 • saņemt informāciju par RSU struktūrvienībām un darbiniekiem;
 • saņemt vispārēju informāciju par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem;
 • iegādāties suvenīrus ar RSU logo (tikai Dzirciema ielā 16).

Pakalpojumi

Studējošā apliecība

RSU studējošā apliecību izsniedz un pagarina Studentu servisā.

Studējošā pienākums ir nēsāt līdzi un nepieciešamības gadījumā uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību, lai varētu:

 • saņemt Studentu servisa sniegtos pakalpojumus;
 • saņemt RSU bibliotēkas sniegtos pakalpojumus;
 • iekļūt RSU auditorijās un studiju norises vietās.

Jebkurā RSU struktūrvienībā var prasīt uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību.

Iesniegumi

Studentu serviss pieņem iesniegumus no RSU studentiem.

Par statusa maiņu

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma doktorantiem

Eksmatrikulācija un atjaunošanās studējošo kārtā pēc eksmatrikulācijas

Par studiju procesu

Par papildu vai atkārtotu studiju kursu noklausīšanos

RF studējošajiem par studiju kursu pielīdzināšanu

Par finanšu jautājumiem

Par studiju maksas atlaides piešķiršanu

Par studiju maksas atmaksu  

Par studiju maksas maksājuma termiņa pagarinājumu

Pieprasījums studējošā kredīta saņemšanai (šis iesniegums ir jāiesniedz klātienē Studentu servisā)

Pieprasījums studiju kredīta saņemšanai (šis iesniegums ir jāiesniedz klātienē Studentu servisā)

Par sūdzībām studiju procesā

Sūdzība vai apelācijas sūdzība

Sūdzība par valsts stipendijas piešķiršanu

Par citiem iemesliem

Brīvā iesnieguma forma

Par vārda, uzvārda vai personas koda maiņu

Pieprasījums studējošā kredīta saņemšanai un pieprasījums studiju kredīta saņemšanai jāiesniedz Studentu servisā. Pārējos iepriekš minētos iesniegumus var uzrakstīt un iesniegt uz vietas Studentu servisā vai nosūtīt no sava rsu.edu.lv e-pasta Studentu servisam uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv.

Izziņas

Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību, var saņemt izziņu iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, RP SIA Rīgas satiksme u. c.

Izziņu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā MyRSU (sadaļā Iesniegumi).

Izziņu iespējams saņemt latviešu vai angļu valodā drukātā veidā vai arī elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Izziņa tiks sagatavota trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā izziņas sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto izziņu var saņemt RSU Studentu servisā (Dzirciema ielā 16), uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja izziņa mēneša laikā no tās izgatavošanas brīža netiek izņemta, tā tiek iznīcināta.

Sekmju izraksts

RSU Studentu servisā var saņemt sekmju izrakstu par apgūtajiem studiju kursiem. Sekmju izrakstu var saņemt par visu studiju periodu vai par konkrētu studiju semestri.

Sekmju izrakstā tiek sniegta informācija par to, kurā akadēmiskajā gadā un kurā semestrī ir apgūti konkrētie studiju kursi. Sekmju izrakstā tiek norādīts: studiju kursa nosau­kums, semestra gala pārbaudījuma veids, iegūto kredītpunktu skaits, iegūtais vērtējums.

Sekmju izrakstu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā MyRSU (sadaļā Iesniegumi).

Sekmju izrakstu iespējams saņemt latviešu vai angļu valodā drukātā veidā vai arī elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Sekmju izraksts tiks sagatavots trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā sekmju izraksta sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto sekmju izrakstu var saņemt RSU Studentu servisā (Dzirciema ielā 16), uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja sekmju izraksts mēneša laikā no tā izgatavošanas brīža netiek izņemts, tas tiek iznīcināts.

Studējošā e-konts

Ikvienam studējošajam, sākot studijas, tiek sagatavots un piešķirts studējošā portāla piekļuvei nepieciešamais lietotājvārds (unikāla sešu ciparu kombinācija). Izmantojot pašapkalpošanās servisu, nepieciešamības gadījumā var iegūt vai atjaunot paroli, kas nepieciešama studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās.

RSU studējošā portālā MyRSU atrodama informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi pakalpojumi, ko nodrošina universitāte:

 • nodarbību grafiki,
 • e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas),
 • videolekciju ieraksti,
 • vērtējumi,
 • studiju kursu apraksti,
 • studijas reglamentējošie dokumenti (iekšējie un ārējie normatīvie akti),
 • privātā RSU studējošā e-pasta kastīte,
 • RSU kontakti,
 • iespēja pieteikties izziņas un sekmju izraksta saņemšanai,
 • iespēja pieteikties stipendijām,
 • iespēja pieteikties braukšanas maksas atvieglojumam RP SIA Rīgas satiksme,
 • informācija par finansēm,
 • izdruku pārvaldība (drukāšana, skenēšana, kopēšana),
 • studiju kursu anketas,
 • tiešsaistes datubāzes,
 • aktuālā informācija par studējošo sadzīvi,
 • bezmaksas Microsoft Office programmatūra.

RSU ir pieejams drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties Eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Eduroam ir pieejams pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Latvijā piekļuve Eduroam ir RSU, LU, RTU ēkās.

Ja rodas neskaidrības vai ir problēmas RSU IT sistēmu darbībā, jāvēršas RSU IT servisa centrā, zvanot pa tālruni 67061515, rakstot e-pastu itatrsu[pnkts]lv vai ierodoties klātienē Dzirciema ielā 16, G korpusa 115. kabinetā.

Plašāka informācija par MyRSU