Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu serviss ir universitātes struktūrvienība, kas esošajiem un topošajiem studentiem sniedz informāciju un pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu un vispārējo informāciju par RSU struktūrvienībām, to atrašanās vietu, pieņemšanas laikiem un kontaktinformāciju. Studentu serviss sniedz atbildes uz jautājumiem gan klātienē un pa tālruni, gan izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pakalpojumi

Studējošā apliecība

RSU studējošā apliecību izsniedz un pagarina Studentu serviss.

Studējošā pienākums ir nēsāt līdzi un nepieciešamības gadījumā uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību, lai varētu saņemt:

 • Studentu servisā sniegtos pakalpojumus;
 • RSU bibliotēkā sniegtos pakalpojumus;
 • SIA Rīgas satiksme e-talonu Rīgas sabiedriskajam transportam ar 50 % atlaidi.

Jebkurā RSU struktūrvienībā var prasīt uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību.

Studējošā e-konts

Ikvienam studējošajam, sākot studijas, tiek sagatavots un piešķirts studējošā portāla Universum piekļuvei nepieciešamais lietotājvārds, ko var saņemt Studentu servisā. Izmantojot pašapkalpošanās servisu, nepieciešamības gadījumā var iegūt vai atjaunot paroli, kas nepieciešama studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās.

RSU studējošā portālā MyRSU atrodama informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi pakalpojumi, ko nodrošina universitāte: nodarbību grafiki, e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas), videolekciju ieraksti, vērtējumi, iesniegumu veidlapas, informācija par stipendijām, informācija par finansēm, privātā RSU studējošā e-pasta kastīte, izdruku pārvaldība (drukāšana, skenēšana, kopēšana), studiju kursu anketas, studiju kursu apraksti, pieteikums rakstiskas izziņas saņemšanai par studējošā statusu, studijas reglamentējošie dokumenti (iekšējie un ārējie normatīvie akti), tiešsaistes datubāzes, aktuālā informācija par studējošo sadzīvi, bezmaksas Microsoft Office programmatūra. 

RSU ir pieejams drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties Eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Eduroam ir pieejams pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Latvijā piekļuve Eduroam ir RSU, LU, RTU ēkās.

Ja rodas neskaidrības vai ir problēmas RSU IT sistēmu darbībā, jāvēršas RSU IT servisa centrā, zvanot pa tālruni +37167061515, rakstot e-pastu: itatrsu[pnkts]lv vai ierodoties klātienē Dzirciema ielā 16, G korpusa 115. kabinetā.

Sekmju izraksts

RSU Studentu servisā var saņemt sekmju izrakstu par apgūtajiem studiju kursiem. Sekmju izrakstu var saņemt par visu studiju periodu, par konkrētu studiju semestri vai vairākiem studiju semestriem.

Sekmju izrakstā tiek sniegta informācija par to, kurā akadēmiskajā gadā un kurā semestrī ir apgūti konkrētie studiju kursi. Sekmju izrakstā tiek norādīts: studiju kursa nosau­kums, iegūto kredītpunktu skaits, iegūtais vērtējums.

Sekmju izrakstu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā.

Sekmju izraksts tiks sagatavots trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā sekmju izraksta sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto sekmju izrakstu var saņemt RSU Informācijas centrā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, 1. stāvā, vestibilā), uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja sekmju izraksts mēneša laikā no tā izgatavošanas brīža netiek izņemts, tas tiek iznīcināts.

Iesniegumi

Studentu serviss pieņem iesniegumus no RSU studentiem.

Par statusa maiņu

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma doktorantiem

Eksmatrikulācija un atjaunošanās studējošo kārtā pēc eksmatrikulācijas

Par studiju procesu

Par papildu vai atkārtotu studiju kursu noklausīšanos

RF studējošajiem par studiju kursu pielīdzināšanu

Par finanšu jautājumiem

Par studiju maksas atlaides piešķiršanu

Par studiju maksas atmaksu  

Par studiju maksas maksājuma termiņa pagarinājumu

Pieprasījums studējošā kredīta saņemšanai (šis iesniegums ir jāiesniedz klātienē Studentu servisā)

Pieprasījums studiju kredīta saņemšanai (šis iesniegums ir jāiesniedz klātienē Studentu servisā)

Par sūdzībām studiju procesā

Sūdzība vai apelācijas sūdzība

Sūdzība par valsts stipendijas piešķiršanu

Par citiem iemesliem

Brīvā iesnieguma forma

Par vārda, uzvārda vai personas koda maiņu

Pieprasījums studējošā kredīta saņemšanai un pieprasījums studiju kredīta saņemšanai jāiesniedz personīgi Studentu servisā. Pārējos iepriekš minētos iesniegumus var uzrakstīt un iesniegt uz vietas Studentu servisā vai nosūtīt no sava rsu.edu.lv e-pasta Studentu servisam uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv.

Izziņas

Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību, var saņemt rakstisku izziņu iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, bankā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, RP SIA Rīgas satiksme.

Rakstisko izziņu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījumu Studējošā portālā.

Izziņa tiks sagatavota trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža (janvārī, februārī, jūnijā, jūlijā izziņas sagatavošana var aizņemt līdz 20 darba dienām). Sagatavoto izziņu var saņemt RSU Informācijas centrā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, 1. stāvā, vestibilā), uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja izziņa mēneša laikā no tās izgatavošanas brīža netiek izņemta, tā tiek iznīcināta.

Kontakti

Studentu serviss Dzirciema ielā 16

Studentu servisā jūs varat:

 • uzzināt informāciju par studiju iespējām RSU, uzņemšanas prasībām, dzīvošanu kopmītnēs,
 • saņemt studējošā apliecību;
 • nofotografēties studējošā apliecībai;
 • saņemt informatīvu materiālu par to, kā aktivizēt piekļuvi RSU e-vides resursiem;
 • saņemt rakstisku izziņu par studenta statusu, sekmēm un citiem studiju datiem latviešu un angļu valodā;
 • aizpildīt un iesniegt iesniegumus;
 • saņemt atbildes par dažādiem studiju jautājumiem, tajā skaitā par kredītiem, stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku;
 • saņemt informāciju par pieteikšanos valsts minimālajai, vienreizējai, paaugstinātai stipendijai, kā arī stipendijai zinātniskā grāda ieguvei;
 • pieteikties studiju un studējošā kredītam;
 • uzzināt informāciju par RSU studiju maksas atlaidēm;
 • saņemt vispārēju informāciju par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem.

Studentu serviss Anniņmuižas bulvārī 26a

Studentu servisā jūs varat:

 • uzzināt informāciju par studiju iespējām RSU, uzņemšanas prasībām, dzīvošanu kopmītnēs,
 • saņemt studējošā apliecību;
 • saņemt informatīvu materiālu par to, kā aktivizēt piekļuvi RSU e-vides resursiem;
 • saņemt rakstisku izziņu par studenta statusu, sekmēm un citiem studiju datiem latviešu un angļu valodā;
 • aizpildīt un iesniegt iesniegumus;
 • saņemt atbildes par dažādiem studiju jautājumiem, tajā skaitā par kredītiem, stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku;
 • saņemt informāciju par pieteikšanos valsts minimālajai, vienreizējai, paaugstinātai stipendijai, kā arī stipendijai zinātniskā grāda ieguvei;
 • pieteikties studiju un studējošā kredītam;
 • uzzināt informāciju par RSU studiju maksas atlaidēm;
 • saņemt vispārēju informāciju par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem.