Studentu serviss | RSU | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu serviss ir universitātes struktūrvienība, kas esošajiem un topošajiem studentiem sniedz informāciju un pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu un vispārējo informāciju par RSU struktūrvienībām, to atrašanās vietu, pieņemšanas laikiem un kontaktinformāciju. Studentu serviss sniedz atbildes uz jautājumiem gan klātienē un pa tālruni, gan izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pakalpojumi

Studējošā apliecība

RSU studējošā apliecību izsniedz un pagarina Studentu serviss.

Studējošā pienākums ir nēsāt līdzi un nepieciešamības gadījumā uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību, lai varētu saņemt:

 • Studentu servisā sniegtos pakalpojumus;
 • RSU bibliotēkā sniegtos pakalpojumus;
 • SIA Rīgas satiksme e-talonu Rīgas sabiedriskajam transportam ar 50 % atlaidi (tas attiecas tikai uz pilna laika studējošajiem).

Jebkurā RSU struktūrvienībā var prasīt uzrādīt derīgu RSU studējošā apliecību.

Studējošā e-konts

Ikvienam studējošajam, sākot studijas, tiek sagatavots un piešķirts studējošā portāla Universum piekļuvei nepieciešamais lietotājvārds, ko var saņemt Studentu servisā. Izmantojot pašapkalpošanās servisu, nepieciešamības gadījumā var iegūt vai atjaunot paroli, kas nepieciešama studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās.

RSU studējošā portālā Universum atrodama informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi pakalpojumi, ko nodrošina universitāte: nodarbību grafiki, e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas), videolekciju ieraksti, vērtējumi, iesniegumu veidlapas, informācija par stipendijām, informācija par finansēm, privātā RSU studējošā e-pasta kastīte, izdruku pārvaldība (drukāšana, skenēšana, kopēšana), studiju kursu anketas, studiju kursu apraksti, pieteikums rakstiskas izziņas saņemšanai par studējošā statusu, studijas reglamentējošie dokumenti (iekšējie un ārējie normatīvie akti), tiešsaistes datubāzes, aktuālā informācija par studējošo sadzīvi, bezmaksas Microsoft Office programmatūra. 

RSU ir pieejams drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties Eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Eduroam ir pieejams pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Latvijā piekļuve Eduroam ir RSU, LU, RTU ēkās.

Ja rodas neskaidrības vai ir problēmas RSU IT sistēmu darbībā, jāvēršas RSU IT servisa centrā, zvanot pa tālruni +37167061515, rakstot e-pastu: itatrsu[pnkts]lv">itatrsu[pnkts]lv vai ierodoties klātienē Dzirciema ielā 16, G korpusa 115. kabinetā.

Sekmju izraksts

RSU Studentu servisā var saņemt sekmju izrakstu par apgūtajiem studiju kursiem. Sekmju izrakstu var saņemt par visu studiju periodu, par konkrētu studiju semestri vai vairākiem studiju semestriem.

Sekmju izrakstā tiek sniegta informācija par to, kurā akadēmiskajā gadā un kurā semestrī ir apgūti konkrētie studiju kursi. Sekmju izrakstā tiek norādīts: studiju kursa nosau­kums, iegūto kredītpunktu skaits, iegūtais vērtējums.

Sekmju izrakstu var pieteikt:

 1. Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību;
 2. elektroniski aizpildot pieprasījuma veidlapu un to nosūtot Studentu servisam uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv no RSU studējošā oficiālā e-pasta (123456atrsu[pnkts]edu[pnkts]lv);
 3. aizpildot pieprasījuma veidlapu RSU Informācijas centrā.

Sekmju izraksts tiek sagatavots trīs darbadienu laikā, bet jūnijā, jūlijā, janvārī un februārī – 20 darbadienu laikā.

Iesniegumi

Studentu serviss pieņem iesniegumus no RSU studentiem.

Par statusa maiņu

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana, pagarināšana, atjaunošanās studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma doktorantiem

Eksmatrikulācija un atjaunošanās studējošo kārtā pēc eksmatrikulācijas

Par studiju procesu

Par papildu vai atkārtotu studiju kursu noklausīšanos

Pieprasījums sekmju izraksta vai izziņas saņemšanai

RF studējošajiem par studiju kursu pielīdzināšanu

Par finanšu jautājumiem

Par studiju maksas atlaides piešķiršanu

Par studiju maksas atmaksu  

Par studiju maksas maksājuma termiņa pagarinājumu

Pieprasījums studējošā kredīta saņemšanai (šis iesniegums ir jāiesniedz klātienē Studentu servisā)

Pieprasījums studiju kredīta saņemšanai (šis iesniegums ir jāiesniedz klātienē Studentu servisā)

Par sūdzībām studiju procesā

Sūdzība vai apelācijas sūdzība

Sūdzība par valsts stipendijas piešķiršanu

Par citiem iemesliem

Brīvā iesnieguma forma

Par vārda, uzvārda vai personas koda maiņu

Pieprasījums studējošā kredīta saņemšanai un pieprasījums studiju kredīta saņemšanai jāiesniedz personīgi Studentu servisā. Pārējos iepriekš minētos iesniegumus var uzrakstīt un iesniegt uz vietas Studentu servisā vai nosūtīt no sava rsu.edu.lv e-pasta Studentu servisam uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv.

Izziņas

Studentu servisā, uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību, var saņemt rakstisku izziņu iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, bankā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, SIA Rīgas satiksme.

Rakstisko izziņu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieprasījuma veidlapu un nosūtot to studentuservissatrsu[pnkts]lv (Studentu servisam) no jūsu RSU oficiālā e-pasta rsustudentaIDatrsu[pnkts]edu[pnkts]lv (piemēram, 012345atrsu[pnkts]edu[pnkts]lv) uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv vai aizpildot elektronisko pieprasījumu Studējošā portālā.

Izziņa tiks sagatavota trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža. Kad izziņa ir gatava, tās pieprasītājam tiek aizsūtīts e-pasts. Sagatavoto izziņu var saņemt RSU Informācijas centrā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, 1. stāvā, vestibilā), uzrādot derīgu RSU studējošā apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja izziņa mēneša laikā no tās izgatavošanas brīža netiek izņemta, tā tiek iznīcināta.

Pieprasījuma veidlapu var aizpildīt arī RSU Informācijas centrā.

 

studejosa-celvedis-rsu-2017.png

Kontakti

Studentu serviss Dzirciema ielā 16

Studentu servisā jūs varat:

 • uzzināt informāciju par studiju iespējām RSU, uzņemšanas prasībām, dzīvošanu kopmītnēs,
 • saņemt studējošā apliecību;
 • nofotografēties studējošā apliecībai;
 • saņemt informatīvu materiālu par to, kā aktivizēt piekļuvi RSU e-vides resursiem;
 • pieprasīt un saņemt rakstisku izziņu par studenta statusu, sekmēm un citiem studiju datiem latviešu un angļu valodā;
 • izpildīt un iesniegt iesniegumus;
 • saņemt atbildes par dažādiem studiju jautājumiem, tajā skaitā par kredītiem, stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku;
 • pieteikties valsts minimālajai, vienreizējai, paaugstinātai stipendijai, kā arī stipendijai zinātniskā grāda ieguvei;
 • pieteikties studiju un studējošā kredītam;
 • uzzināt informāciju par RSU studiju maksas atlaidēm;
 • saņemt apliecinājumu RSU dokumentu oriģinālu kopijām ar Studentu servisa zīmogu un speciālista parakstu, piemēram, diploma kopijai, sekmju grāmatai u. c.;
 • saņemt vispārēju informāciju par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem.

Studentu serviss Anniņmuižas bulvārī 26a

Studentu servisā jūs varat:

 • uzzināt informāciju par studiju iespējām RSU, uzņemšanas prasībām, dzīvošanu kopmītnēs,
 • saņemt studējošā apliecību;
 • saņemt informatīvu materiālu par to, kā aktivizēt piekļuvi RSU e-vides resursiem;
 • pieprasīt un saņemt rakstisku izziņu par studenta statusu, sekmēm un citiem studiju datiem latviešu un angļu valodā;
 • izpildīt un iesniegt iesniegumus;
 • saņemt atbildes par dažādiem studiju jautājumiem, tajā skaitā par kredītiem, stipendijām, lekciju un nodarbību sarakstiem, to norises vietu un laiku;
 • pieteikties valsts minimālajai, vienreizējai, paaugstinātai stipendijai, kā arī stipendijai zinātniskā grāda ieguvei;
 • pieteikties studiju un studējošā kredītam;
 • uzzināt informāciju par RSU studiju maksas atlaidēm;
 • saņemt apliecinājumu RSU dokumentu oriģinālu kopijām ar Studentu servisa zīmogu un speciālista parakstu, piemēram, diploma kopijai, sekmju grāmatai u. c.;
 • saņemt vispārēju informāciju par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem.