Pārlekt uz galveno saturu

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Āfrika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.09.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_250LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Ieva Puzo
Kontaktinformācija:Rīga, 16 Dzirciema iela, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējas sociālzinātniskas priekšzināšanas. Angļu valoda (lasīšana, rakstīšana, runāšana).
Mērķis:
Studenti pēc kursa apgūšanas: - ir apguvuši specializētas starpdisciplināras un vispārējas zināšanas par Āfriku kā reģionu, konceptu un kontinentu un zinās gan iespējas, gan ierobežojumus šādai reģionālās analīzes pieejai; - spēs saprast, izskaidrot un pielietot holistisko analītisko pieeju etnogrāfijai, sastopoties ar specifiskiem gadījumu pētījumiem un piemēriem; - iegūs niansētu un artikulētu izpratni par politiku un varas dinamiku, kas ir pamatā dažādām pretrunīgām Āfrikas reprezentācijām; - spēs kritiski novērtēt, kāda bijusi vēsturisko faktoru, sociāli kulturālo dinamiku, mainīgās politiski-ekonomiskās sistēmas un starptautiskās intervences loma mūsdienu Āfrikas dzīves izveidē; - demonstrēs nostiprinātu spēju lasīt kritiski, analizēt un apspriest etnogrāfijas, kas balstītas Āfrikā veiktos pētījumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Introduction to the Course/ Overview I: The Continent today.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Overview II: African Histories.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Representations of Africa – Decolonising Knowledge I (Case Study: South Africa).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Representations of Africa – Decolonising Knowledge II (Case Study: South Africa cont.).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Middle Classes in Africa I: Stratification and Urbanisation (Case Study: Ghana).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Middle Classes in Africa II: Political Implications (Case Study: Mozambique).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Health and Disease I: The HIV/AIDS Epidemic and its Impact on Gender Relations & Youth Sexuality (Case Study: Uganda).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Health and Disease II: Ebola (Case Study: Liberia).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Aid, Crisis, Globalisation I: Development Interventions (Case Study: Lesotho).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Aid, Crisis, Globalisation II: Global Conflicts, Local Wars (Case Study: Sierra Leone).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
11Perspectives on Africa: Student Presentations on Selected Topic/ Case Studies I.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
12Perspectives on Africa: Student Presentations on Selected Topic/ Case Studies II.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Obligātās literatūras izpēte, sagatavošanās diskusijai, pasniedzēja uzdoto prezentāciju sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva dalība semināros, izpildīti uzdotie mājas vingrinājumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Specializētas starpdisciplināras un vispārējas zināšanas par Āfriku kā reģionu, konceptu un kontinentu, studenti zinās gan iespējas, gan ierobežojumus šādai reģionālās analīzes pieejai.
Prasmes:- Saprast, izskaidrot un pielietot holistisko analītisko pieeju etnogrāfijai, sastopoties ar specifiskiem gadījumu pētījumiem un piemēriem; - Niansēta un artikulēta izpratne par politiku un varas dinamiku, kas ir pamatā dažādām pretrunīgām Āfrikas reprezentācijām.
Kompetences:- Kritiski novērtēt, kāda bijusi vēsturisko faktoru, sociāli kulturālo dinamiku, mainīgās politiski-ekonomiskās sistēmas un starptautiskās intervences loma mūsdienu Āfrikas dzīves izveidē; - Nostiprināta spēja lasīt kritiski, analizēt un apspriest etnogrāfijas, kas balstītas Āfrikā veiktos pētījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Abramowitz, Sharon. 2017. Epidemics (Especially Ebola). Annual Review of Anthropology 46(1): 421–45.
2Behrends, Andrea, and Carola Lentz. 2012. Education, Careers, and Home Ties: The Ethnography of an Emerging Middle Class from Northern Ghana. Zeitschrift für Ethnologie 137: 139–64.
3Ferguson, James. 1994. The Anti-Politics Machine: “Development”, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: University of Minnesota Press.
4Macamo, Elísio. 2018. Urbane Scholarship: Studying Africa, Understanding the World. Africa 88(01): 1–10.
5Mbembe, Achille. 2016. Decolonizing the University: New Directions. Arts and Humanities in Higher Education 15(1): 29–45.
6Parikh, Shanti. 2015. Regulating Romance: Youth Love Letters, Moral Anxiety, and Intervention in Uganda’s Time of AIDS. Nashville: Vanderbilt University Press.
7Richards, Paul. 2010 (1996). Fighting for the Rainforest: War, Youth, and Ressources in Sierra Leone. In: Grinker, R.R.; Lubkemann, S.C. and Steiner, C.B. (eds.). 2010. Perspectives on Africa – A Reader in Culture, History, and Representation. Second
8Sumich, Jason. 2016. The Uncertainty of Prosperity: Dependence and the Politics of Middle-Class Privilege in Maputo. Ethnos 81(5): 821–41.