Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Studenti pēc kursa apgūšanas:
- ir apguvuši specializētas starpdisciplināras un vispārējas zināšanas par Āfriku kā reģionu, konceptu un kontinentu un zinās gan iespējas, gan ierobežojumus šādai reģionālās analīzes pieejai;
- spēs saprast, izskaidrot un pielietot holistisko analītisko pieeju etnogrāfijai, sastopoties ar specifiskiem gadījumu pētījumiem un piemēriem;
- iegūs niansētu un artikulētu izpratni par politiku un varas dinamiku, kas ir pamatā dažādām pretrunīgām Āfrikas reprezentācijām;
- spēs kritiski novērtēt, kāda bijusi vēsturisko faktoru, sociāli kulturālo dinamiku, mainīgās politiski-ekonomiskās sistēmas un starptautiskās intervences loma mūsdienu Āfrikas dzīves izveidē;
- demonstrēs nostiprinātu spēju lasīt kritiski, analizēt un apspriest etnogrāfijas, kas balstītas Āfrikā veiktos pētījumos.

Priekšzināšanas

Vispārējas sociālzinātniskas priekšzināšanas. Angļu valoda (lasīšana, rakstīšana, runāšana).

Rezultāti

Zināšanas

Specializētas starpdisciplināras un vispārējas zināšanas par Āfriku kā reģionu, konceptu un kontinentu, studenti zinās gan iespējas, gan ierobežojumus šādai reģionālās analīzes pieejai.

Prasmes

- Saprast, izskaidrot un pielietot holistisko analītisko pieeju etnogrāfijai, sastopoties ar specifiskiem gadījumu pētījumiem un piemēriem;
- Niansēta un artikulēta izpratne par politiku un varas dinamiku, kas ir pamatā dažādām pretrunīgām Āfrikas reprezentācijām.

Kompetences

- Kritiski novērtēt, kāda bijusi vēsturisko faktoru, sociāli kulturālo dinamiku, mainīgās politiski-ekonomiskās sistēmas un starptautiskās intervences loma mūsdienu Āfrikas dzīves izveidē;
- Nostiprināta spēja lasīt kritiski, analizēt un apspriest etnogrāfijas, kas balstītas Āfrikā veiktos pētījumos.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.