Pārlekt uz galveno saturu

Kultūras žurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_268LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas mediju un komunikācijas teorijās, komunikācijas vēsturē un ētikā.
Mērķis:
Apgūt teorētisko perspektīvu un analītisko pieeju kultūras žurnālistikas mainīgā lauka izpratnei mūsdienu mediju sistēmas un kultūras dzīves kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kultūras žurnālistika šodien. Kultūras žurnālistika un mediju sistēma Latvijā. Anda RožukalneLekcijas1.00auditorija
2Kultūra, industrija un personība. Intervijas māksla un recenzija kultūras žurnālistikā. Dita RietumaLekcijas1.00auditorija
3Kultūras žurnālistika kā laikmetīga refleksija. Teorētiskās perspektīvas un praktiskās problēmas. Kultūras žurnālistikas vēsture un tradīcijas Latvijā un pasaulē. Ilva SkulteLekcijas1.00auditorija
4Kultūras kritika un kritika kā žanrs kultūras žurnālistikā. Kultūras žurnālistikas žanri. Radošo darbu ideju prezentēšana un apstiprināšanaNodarbības1.00auditorija
5Kultūras žurnālistika TV: LTV raidījums “Kultūršoks”. Gunta Gaidamaviča, LTVLekcijas1.00auditorija
6Kultūras un mākslas producēšana un raidījumu vadīšana sabiedriskajā medijā. Ingvilda Strautmane, Latvijas Radio 1Lekcijas1.00auditorija
7Kultūras vai dzīves stila medijs – “Veto Magazine”. Zane VolkinšteineLekcijas1.00auditorija
8Kultūras žurnālistika internetā: artterritory.com. Una MeistereLekcijas1.00auditorija
9Mūzikas žurnālistika: LR3. Orests SilabriedisLekcijas1.00auditorija
10Kultūras atspoguļojuma specifika dažādos medijos un formātos. Gala darbu prezentācijaNodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kultūras žurnālistika šodien. Kultūras žurnālistika un mediju sistēma Latvijā. Anda RožukalneLekcijas1.00auditorija
2Kultūra, industrija un personība. Intervijas māksla un recenzija kultūras žurnālistikā. Dita RietumaLekcijas0.50auditorija
3Kultūras žurnālistika kā laikmetīga refleksija. Teorētiskās perspektīvas un praktiskās problēmas. Kultūras žurnālistikas vēsture un tradīcijas Latvijā un pasaulē. Ilva SkulteLekcijas0.50auditorija
4Kultūras kritika un kritika kā žanrs kultūras žurnālistikā. Kultūras žurnālistikas žanri. Radošo darbu ideju prezentēšana un apstiprināšanaNodarbības1.00auditorija
5Kultūras žurnālistika TV: LTV raidījums “Kultūršoks”. Gunta Gaidamaviča, LTVLekcijas0.50auditorija
6Kultūras un mākslas producēšana un raidījumu vadīšana sabiedriskajā medijā. Ingvilda Strautmane, Latvijas Radio 1Lekcijas0.50auditorija
7Kultūras vai dzīves stila medijs – “Veto Magazine”. Zane VolkinšteineLekcijas0.50auditorija
8Kultūras žurnālistika internetā: artterritory.com. Una MeistereLekcijas0.50auditorija
9Mūzikas žurnālistika: LR3. Orests SilabriedisLekcijas1.00auditorija
10Kultūras atspoguļojuma specifika dažādos medijos un formātos. Gala darbu prezentācijaNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izlasīt zinātniskos rakstus par mūsdienu kultūru, kultūras žurnālistiku un mediju komunikāciju. Pirms katra vieslektora lekcijas iepazīties ar viņa/viņas pārstāvētā medija mērķiem un idejām, struktūru, saturu, iepazīstoties ar 5 – 7 satura vienībām. Sagatavot sekojošus jautājumus: • Kādas ir žurnālistu profesionālās problēmas konkrētajā medijā? • Kā izveidot oriģinālu saturu kultūras žurnālistikā? • Kā veidot jaunus formātus? • Kādas ir galvenās kultūras žurnālistikas ētikas problēmas ? • Kāda ir sabiedrisko attiecību un kultūras menedžmenta industriju ietekme uz mediju? • Kādas zināšanas nepieciešamas kultūras žurnālistam? • Kādas profesionālās prasmes nepieciešamas kultūras žurnālistams? • Kas liecina par kvalitatīvu kultūras žurnālistiku?
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība lekcijās un diskusijās, radošo darbu izveide un prezentācija, publicējot tos Studentu medijā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti prot nosaukt un izklāstīt teorētiskās pieejas un galvenos diskutētos jautājumus kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, kā arī analīzes pamatelementus kultūras žurnālistikas analīzei.
Prasmes:Studenti ir gatavi: • kritiski analizēt kultūras žurnālistikas produktus dažāda tipa medijos; • sniegt konsultācijas mediju un sabiedrisko attiecību speciālistiem par kultūras žurnālistikas jautājumiem; • veidot kritiskus rakstus un/vai raidījumus kultūras žurnālistikas jomā.
Kompetences:Studenti spēj pielietot savas zināšanas kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, lai spētu attīstīt patstāvīgus, ilgtspējīgus kultūras žurnālistikas projektus un identificēt problēmas, kas saistītas ar kultūras žurnālistikas dienaskārtību, žurnālistisko kvalitāti, auditoriju un medijspecifiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bourdieu, P. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Cambridge: Polity Press. 1993
2Elkins, J., Engelke, M. What Happened to Art Criticism? Prickly Paradigm Press, 2003.
3Hellman, H., Jaakkola, M. "From Aesthetes to Reporters: The Paradigm Shift in Arts Journalism in Finland." Journalism 13.6 (2012): 783-801.
4Jaakkola, M. „Witnesses of a Cultural Crisis: Representations of Media-Related Meta processes as Professional Metacriticism of Arts and Cultural Journalism” International Journal of Cultural Studies. (2014):1-18
5Janssen, M. S. S. E., Verboord, M. N. M., Kuipers, G. M. M. "Comparing Cultural Classification: High and Popular Arts in European and US Elite Newspapers, 1955-2005." Kölner Zeitschriftfür Soziologie und Sozial psychologie 63.51 (2011): 139-168.
6Keller, J. "Backpack Journalism: Observations on Digital Media’s Effect on Arts Journalism & Criticism in the US." International Journal of the Arts in Society 4.5 (2010): 169-178.
7Kristensen, N. N. "The Historical Transformation of Cultural Journalism." Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook 8.1 (2010): 69-92.
8Strahan, L. "Sources of Arts Journalism." Journalists, Sources, and Credibility: New Perspectives (2011).
Papildu literatūra
1Bourdieu, P. TheRulesof Art: GenesisandStructureoftheLiteraryField. Stanford, CA: StanfordUniversityPress. 1996
2Flew, T. "Is Journalism Best Located in the Creative arts or as a Communication Discipline?" Australian Journalism Review 33.1 (2011).
3Golin, C., Keller, S., Cardoso, E. "The City In Cultural Journalism: A Perspective Of Porto Alegre In The Coverage Of Diário Do Sul (1986-1988)." Brazilian Journalism Research 8.1 (2012): 176-192.
4Jaakkola, M. "Promoting Aesthetic Tourism: Transgressions between Generalist and Specialist Subfields in Cultural Journalism." Journalism Practice 6.4 (2012): 482-496.
5Janssen, S. "Art Journalism and Cultural Change: The Coverage of the Arts in Dutch Newspapers 1965–1990." Poetics 26.5 (1999): 329-348.
6Janssen,S., Kuipers,G.,Verboord, M.,"Cultural Globalization and Arts Journalism: The International Orientation of Arts and Culture Coverage in Dutch, French, German, and US Newspapers, 1955 to 2005."American Sociological Review 73.5 (2008): 719-740.
7Wulff, H. "Cultural Journalism and Anthropology: A Tale of Two Translations." Archivio Antropologico Mediterraneo, n. 13 (1) (2011): 19.
Citi informācijas avoti
1Rodriguez, M. N. "Comparative Models of Cooperative Journalism." (2012).
2kultūras medijs "Satori"
3Kultūras medijs arterritory.com