Pārlekt uz galveno saturu

Dažādi veselības vingrošanas nodarbību veidi

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.11.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģijaMērķauditorija:Sporta treneris; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maruta Hoferte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet var arī zināšanas iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par dažādiem vingrošanas veidiem, to iedarbību uz kustību balsta aparātu, muskuļiem un sirds asinsvadu sistēmu, to nozīmi veselības nostiprināšanā dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīstināt studentus ar dažādiem veselības vingrošanas veidiem. Rast priekšstatu par to efektivitāti un klientu kontingentu, kam tas ieteicams. Iepazīstināt ar galvenajiem norādījumiem, kas nepieciešams dažādu vingrošanas veidu izpildē.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00sporta zāle
2Apskatīt vingrošanas veidus kā Pilates, Body Art, Joga, lēnas intensitātes vingrošana ar pareizas elpošanas nozīmi, vingrošana sejas mīmikai, vingrojumi muguras veselībai, vingrojumi pie osteoporozes, vingrojumi pie inkontinences, vingrojumi pie plaušu slimībām, vingrojumi krākšanas mazināšanai, vingrošana svara kontrolei, enerģētiskā vingrošana, Cigun, Tai Chi, 5 Tibetieši, Body flex.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00sporta zāle
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīstināt studentus ar dažādiem veselības vingrošanas veidiem. Rast priekšstatu par to efektivitāti un klientu kontingentu, kam tas ieteicams. Iepazīstināt ar galvenajiem norādījumiem, kas nepieciešams dažādu vingrošanas veidu izpildē.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00sporta zāle
2Apskatīt vingrošanas veidus kā Pilates, Body Art, Joga, lēnas intensitātes vingrošana ar pareizas elpošanas nozīmi, vingrošana sejas mīmikai, vingrojumi muguras veselībai, vingrojumi pie osteoporozes, vingrojumi pie inkontinences, vingrojumi pie plaušu slimībām, vingrojumi krākšanas mazināšanai, vingrošana svara kontrolei, enerģētiskā vingrošana, Cigun, Tai Chi, 5 Tibetieši, Body flex.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00sporta zāle
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti veic patstāvīgo darbu pēc dotā plāna, pētot jaunāko zinātnisko literatūru un sagatavojot prezentācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: Pārbaudes mācību kursa laikā – fiziskās pārbaudes testi, nodarbību ieskaite un nelielas vingrošanas programmas sastādīšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās un spēs: • nosaukt un aprakstīt dažādus veselību veicinošus vingrošanas veidus; • formulēt dažādu vingrošanas veidu ietekmi uz cilvēka veselību; • uzskaitīt un klasificēt veselības vingrošanas veidus; • definēt jēdzienus – Pilates, Joga, Body Art, Fitball, Nūjošana, u.c.; • nosaukt galvenos faktorus, no kā atkarīga cilvēka veselība; • raksturot treniņu slodzi katrā no piedāvātajiem vingrošanas veidiem; • izskaidrot atsevišķo vingrošanas veidu pielietošanu veselības profilaksē; • atlasīt katram klientam piemērotus vingrošanas veidus; • izskaidrot fizisko aktivitāšu veidu īpatnības pie dažādām veselības problēmām; • interpretēt veselības vingrošanas veicinošā treniņa pamatprincipus.
Prasmes:Apguvuši šo kursu, studenti: • pratīs izmantot spēka, līdzsvara, muskuļu stiepšanas, aerobos vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; • pratīs īsi aprakstīt un uzskicēt dažādu vingrošanas veidu vingrojumus; • spēs izstrādāt jaunus vingrojumus un tos pareizi pielietot pie atsevišķām veselības problēmām; • pratīs sastādīt vienkāršu veselības vingrošanas treniņa programmu un to ieteikt dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem; • pratīs izmantot lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara virsmas, mazās vingrošanas bumbas, nūjas, hanteles, vingrošanas auklas; • mācēs kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi; • pratīs atlasīt un ieteikt katram klientam piemērotus vingrinājumus; • radīs izpratni par slodzes un uztura līdzsvaru svara regulēšanā un tā mazināšanā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs guvuši ieskatu par veselības vingrošanas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā ar dažādu vingrošanas veidu palīdzību. Mācēs izprast, kas vairāk nepieciešams katram cilvēkam individuāli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Auziņa I. Lielā Fitnesa grāmata. Rīga, Jumava, 2000.
2Brēmanis E. Sporta fizioloģija. Rīga, Zvaigzne, 1991.
3Jaružnijs N, Švinks U. Ritmiskā vingrošana. Rīga, Avots, 1990.
4Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000.
5Rubana I. Veselības izglītības pamati. Rīga, 1997.
6Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga, 1997.
7Upmanis R. Vingro ar prieku. Jumava, 2005.
8Tornapoļska R. Fitnesa filozofija un prakse. RSU izdevniecība, 2008.
9Debra Deilija Vingrojumi veselības uzlabošanai.SIA Rozes apgāds 2014.