Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Maruta Hoferte
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par dažādiem vingrošanas veidiem, to iedarbību uz kustību balsta aparātu, muskuļiem un sirds asinsvadu sistēmu, to nozīmi veselības nostiprināšanā dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem.Apgūt ieskatu dažādos jaunos fizisko aktivitāšu veidos.

Priekšzināšanas

Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet var arī zināšanas iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās un spēs:
• nosaukt un aprakstīt dažādus veselību veicinošus vingrošanas veidus;
• formulēt dažādu vingrošanas veidu ietekmi uz cilvēka veselību;
• uzskaitīt un klasificēt veselības vingrošanas veidus;
• definēt jēdzienus – Pilates, Joga, Body Art, Fitball, Nūjošana, u.c.;
• nosaukt galvenos faktorus, no kā atkarīga cilvēka veselība;
• raksturot treniņu slodzi katrā no piedāvātajiem vingrošanas veidiem;
• izskaidrot atsevišķo vingrošanas veidu pielietošanu veselības profilaksē;
• atlasīt katram klientam piemērotus vingrošanas veidus;
• izskaidrot fizisko aktivitāšu veidu īpatnības pie dažādām veselības problēmām;
• interpretēt veselības vingrošanas veicinošā treniņa pamatprincipus.

Prasmes

Apguvuši šo kursu, studenti:
• pratīs izmantot spēka, līdzsvara, muskuļu stiepšanas, aerobos vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
• pratīs īsi aprakstīt un uzskicēt dažādu vingrošanas veidu vingrojumus;
• spēs izstrādāt jaunus vingrojumus un tos pareizi pielietot pie atsevišķām veselības problēmām;
• pratīs sastādīt vienkāršu veselības vingrošanas treniņa programmu un to ieteikt dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem;
• pratīs izmantot lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara virsmas, mazās vingrošanas bumbas, nūjas, hanteles, vingrošanas auklas;
• mācēs kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi;
• pratīs atlasīt un ieteikt katram klientam piemērotus vingrinājumus;
• radīs izpratni par slodzes un uztura līdzsvaru svara regulēšanā un tā mazināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs guvuši ieskatu par veselības vingrošanas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā ar dažādu vingrošanas veidu palīdzību. Mācēs izprast, kas vairāk nepieciešams katram cilvēkam individuāli.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.