Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte kopā ar Baltijas Stratēģisko pētījumu centru, Siedlices Dabas un humanitāro universitāti (Polija), Jaroslava Gudrā Nacionālo juridisko universitāti (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraina), Juridisko koledžu un Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūtu 2019. gada 25. aprīlī organizē starptautisku zinātniski praktisko konferenci Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas.

Konferences mērķis ir aktuālu problēmu apzināšana, kuras ir saistītas ar tiesiskā regulējuma attīstību un institucionālās sistēmas pilnveidošanu, teorētisko atziņu  un praktiskās pieredzes apmaiņa tiesību zinātnes jomā.

Konferences darbā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu akadēmiskais personāls, speciālisti tiesību zinātnē.

Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.

Dalībnieki aicināti līdz 15. maijam iesniegt pilnu rakstu par pieteikto tematu atbilstīgi noformējuma nosacījumiem. Iesūtītais raksts pēc recenzēšanas tiks publicēts elektroniskajā juridiskajā žurnālā Socrates.

Koordinatori

Inga Minkeviča
Biroja administratore
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Agnese Reine
Pētniece

Par konferences dalībnieku personas datu korektu apstrādi

1. Norādot savus personas datus pieteikuma anketā, jūs piekrītat sniegto personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese) apstrādei un uzglabāšanai, kas nepieciešama jūsu izvēlētās, tas ir, pieteikuma anketā norādītās konkrētās konferences administrēšanai, tostarp komunikācijai, apliecības saņemšanai.

2. Reģistrējoties dalībai konferencē un piedaloties tās aktivitātēs, var tikt apstrādāti jūsu personas dati – vārds, uzvārds, fotogrāfijas, balss vai video ieraksts. Jūsu personas dati var tikt izmantoti Rīgas Stradiņa universitātes leģitīmo interešu nodrošināšanai – jūsu pieteikumā norādītās konkrētās konferences atspoguļošanai mārketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), kā arī tiešraides nodrošināšanai konferences laikā, ja tāda ir paredzēta.

3. Konferences norises dienā jums būs personīgi jāparakstās dalībnieku reģistrācijas lapā. Dalībnieku reģistrācijas laikā par jums norādītā informācija būs redzama arī citiem šīs programmas dalībniekiem.

Reģistrējoties dalībai konferencē un piedaloties tās aktivitātēs, jūs apliecināt savu piekrišanu iepriekš minēto personas datu apstrādei noteiktajam mērķim.

Jūsu piekrišana būs spēkā līdz tās atsaukumam.

Vairāk savām tiesībām un iespēju iebilst pret šādu datu apstrādi varat uzzināt RSU Privātuma politikā.

Ja iebilstat pret šādu personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt pārzini Lidiju Rozentāli pa e-pastu Lidija[pnkts]Rozentaleatrsu[pnkts]lv.

Norises vieta

Telpa
Hipokrāta auditorija
Datums: