Pārlekt uz galveno saturu

rsu_nap_esf.jpg

Trešdien, 2. septembrī, norisināsies RSU Zinātnieku brokastis par tēmu Vertikāli integrētie projekti Rīgas Stradiņa universitātē.

Prezentācijas

Vertikāli integrēto projektu (VIP) stratēģiskā nozīme RSU
Agrita Kiopa, zinātņu prorektore

Pirmās atziņas par VIP ieviešanu no pilotprojekta (SAM 8.2.3.) / Pieteikšanās VIP kursiem
Ivars Vanadziņš, Darba drošības un vides veselības institūts

Atbalsts jaunu kursu izstrādei RSU. Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija
Raimonds Strods, Pedagoģiskās izaugsmes centrs

Datu apstrādes atruna

Nolūkā nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) rīkoto Zinātnieku brokastu dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka

  1. Zinātnieku brokastu organizēšanai un administrēšanai tiks apstrādāti Jūsu reģistrācijas laikā sniegtie personas dati: vards, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija, tālruņa nr. Minēto personas datu apstrādi RSU veiks 12 (divpadsmit) mēnešus;
  2. Zinātnieku brokastu norise notiks ar elektroniskās platformas Zoom starpniecību un tiks veikts ieraksts. Ieraksti un/vai fotogrāfijas var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – konferences atspoguļošanai marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), lai nodrošinātu RSU atpazīstamību, kā arī arhivēšanas nolūkā un turpmākā darbā studiju procesā. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību;
  3. iepriekšējā punktā minēto datu glabāšana tiks veikta pastāvīgi. Ievērojot konkrētās datu apstrādes mērķi, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama RSU sociālajos tīklos un/vai mājaslapā, tādā veidā kļūstot pieejama jebkurai trešajai personai.

Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā RSU mājaslapā latviešu valodā vai angļu valodā, kā arī RSU Informācijas centrā papīra formātā.

Pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
E-pasts: rsuatrsu[pnkts]lv
Tālr. 67409232

Par RSU veiktās personas datu apstrādes jautājumiem aicinām sazināties ar RSU datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv vai izmantojot augstāk minētos kontaktus.

RSU vertikāli integrētie projekti tiek īstenoti ESF līdzfinansētā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011).
Projekta mērķis ir stiprināt RSU konkurētspēju, modernizējot studiju programmas atbilstīgi sabiedrības un nozares attīstības vajadzībām, veicinot pētniecības un studiju sasaisti, kā arī pilnveidojot pārvaldības procesus un paaugstinot vadības personāla prasmes. Projekta kopējais finansējums ir 2 290 800 EUR, no kuriem 1 947 180 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 343 620 EUR – valsts budžeta līdzfinansējums.

Dalībnieki

Norises vieta

Telpa
Senāta zāle
Datums:

Kontaktinformācija