Pārlekt uz galveno saturu

Mēs atbalstām studējošos ar funkcionēšanas ierobežojumiem dažādos ar studijām saistītajos posmos – piemērotas studiju programmas izvēlē, uzņemšanas un studiju procesā (studiju materiāli, pārbaudījumu kārtošana u. c.), un veidojam piemērotu sociālu un fizisku vidi. RSU īsteno dažādus pasākumus visu studējošo atbalstam, kas piemēroti arī studējošajiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, lai veicinātu viņu neatkarību un iekļaušanos studiju procesā.

Rīgas Stradiņa universitātes Studiju un vides pieejamības vadlīnijas

Rīgas Stradiņa universitātes studējošo ar funkcionēšanas ierobežojumiem atbalsta politika