Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE), otrā fāze

Projekta/līguma nr.
857287
Projekta finansējums
14 999 869,50 EUR, No kā RSU daļa ir 792493,75 EUR. Papildus projekta apjomu veido 215 000 EUR RSU ieguldījums infrastruktūras attīstībā, t. i., telpu rekonstrukcija Dzirciema ielā 20, un 626118 EUR pētniecisko iekārtu un aprīkojuma iegādei (1,1.1,4. SAM projekta ietvaros)
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2020. - 31.12.2026.

Mērķis

BBCE projekta galvenais mērķis ir izveidot vienotu Baltijas Biomateriālu ekselences centru vispusīgai biomateriālu izpētei un izstrādei, balstoties uz ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp AO Pētniecības institūtu Davosā (Šveice) un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāti (Vācija), no vienas puses, un Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, RSU Stomatoloģijas institūtu un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, no otras puses.

Apraksts

RSU Gatavo zāļu formu laboratorija ir iesaistīta BBCE projektā, lai papildinātu projekta konsorcija zināšanas un integrētu kompetenci farmaceitisko tehnoloģiju jomā. GZFL pakāpeniski paplašinās pētniecības virzienu no perorālām cietām zāļu formām uz biomateriāliem kā zāļu piegādes sistēmām. BBCE multidisciplināras komandas sastāvā GZFL izmantos projekta “Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība” (nr.1.1.1.4/17/I/011) ietvaros izveidoto pētniecisko infrastruktūru un iegādātās tehnoloģiskās un analītiskās iekārtas, lai piedalītos pētījumos par zāļu izdales kinētiku un zāļu piegādes sistēmu stabilitāti, kā arī lai analizētu materiālus un procesus un veiktu gatavo produktu kvalitātes kontroli. Abi minētie projekti ir saskaņā ar Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģiju – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija.


Saskaņā ar BBCE biznesa plānu un ilgtermiņa stratēģisko redzējumu tika identificētas vajadzības papildināt RSU infrastruktūru, pielāgojot telpas 1. stāvā, Dzirciema ielā 20 BBCE vajadzībām (RSU finansējums 200 000 EUR apmērā 2020. gadā). Plānots ~160 m2 platībā izveidot telpas 3D plānošanai un 3D printēšanai, kas aprīkotas ar nepieciešamo klimata un ventilācijas sistēmas, noliktavas telpas printēšanas materiāliem, telpu administrācijai, kas paredzēta arī personālam, atbildīgam par kvalitātes kontroli BBCE projektā, semināru telpu, ko izmantos doktoranti, rezidenti un studenti, kad piedalīsies apmācībās BBCE, kā arī pārējie BBCE dalībnieki no citām institūcijām. 


Plānots iegādāties BBCE pētījumu iekārtas divos blokos, (1) nepieciešamas, lai apgūtu individuālo implantu plānošanu un izgatavošanu (3D skeneris, 3 D printeri, atbilstoša programmatūra un datori), kā arī (2) veiktu biomateriālu klīniskos pētījumus, pielietojot radioloģiskas metodes (intraoperatīvs koniskā stara datortomogrāfs), kopsummā 641 118 EUR apmērā 2020.–2022. gadā, tostarp 626 118 EUR no Eiropas strukturāliem un investīciju fondiem un 15 000 EUR no RSU līdzekļiem.  


BBCE izvirzīto uzdevumu izpildei uz RSU pētnieciskās infrastruktūras bāzes tiks izveidotas divas pētniecības grupas – GZFL grupa zāļu piegādes sistēmu izpētei un RSU Stomatoloģijas institūta grupa biomateriālu klīniskai izpētei.

Projekta rekvizīti (ENG):

Program: Horizon 2020
Call: H2020-WIDESPREAD-2018-01
Topic: WIDESPREAD-01-2018-2019
Type of action: CSA (Coordination and support action)
Project number: 857287
Project acronym: BBCE
 

Aktualitātes:

Projekta uzsākšanas pasākums

Svinīgi atklāj Baltijas Biomateriālu ekselences centra projektu - 29.01.2020.

Pētnieciskā personāla atlases aktivitāte

BBCE projekta RSU pētnieciskās grupas vadītāja vakance  - Job Offer: Group Leader in BBCE Project

Uzsākts darbs pie topošā Digitāli vizuālo tehnoloģiju centra RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 20 attīstības

2020.gada 4.martā tika noslēgts līgums Nr. 59-22/E/29/2020 ar SIA “Baltex Group” par Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību digitāli vizuālo tehnoloģiju centram RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 20 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33056
 

Informācija par apmācībām projekta ietvaros 2020.gada augustā

2020.gada 6.–27.augustā notika attālinātas apmācības AO Pētniecības institūtā Davosā, Šveicē (ARI) par: Electronical Lab-journals/ experimental planning, Implementation of quality systems according to ISO and GxP standards, Research metrics and ethics, 3D image-based planning and analysis. Nākamās attālinātas apmācības organizēs Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāte, Vācijā (FAU): 2020.gada 26.–27.oktobrī (Leadership training, project management, conflict management, negotiation, communication), 2.–4.novembrī (Controlled release technology: delivery systems for pharmaceuticals and other agents) un 22.–26.novembrī (Summer school).

Izsludināta BIO-GO-Higher erudīcijas konkursa pirmā kārta

Izsludināta BIO-GO-Higher erudīcijas konkursa pirmā kārta https://bbcentre.eu/bio-go-higher. RSU Farmācijas fakultāte organizēs nākamo konkursa neklātienes kārtu ķīmijas jomā no 2020.gada 9.novembra līdz 18.decembrim.