Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE), otrā fāze

Projekta/līguma nr.
857287
Projekta finansējums
14 999 869,50 EUR, RSU daļa ir 792493,75 EUR. Papildus projekta apjomu veido 215 000 EUR RSU ieguldījums infrastruktūras attīstībā, t. i., telpu rekonstrukcija Dzirciema ielā 20, un 626118 EUR pētniecisko iekārtu un aprīkojuma iegādei (1,1.1,4. SAM projekta ietvaros)
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2020. - 31.12.2026.

Mērķis

BBCE projekta galvenais mērķis ir izveidot vienotu Baltijas Biomateriālu ekselences centru vispusīgai biomateriālu izpētei un izstrādei, balstoties uz ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp AO Pētniecības institūtu Davosā (Šveice) un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāti (Vācija), no vienas puses, un Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, RSU Stomatoloģijas institūtu un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, no otras puses.

Apraksts

RSU Gatavo zāļu formu laboratorija ir iesaistīta BBCE projektā, lai papildinātu projekta konsorcija zināšanas un integrētu kompetenci farmaceitisko tehnoloģiju jomā. GZFL pakāpeniski paplašinās pētniecības virzienu no perorālām cietām zāļu formām uz biomateriāliem kā zāļu piegādes sistēmām. BBCE multidisciplināras komandas sastāvā GZFL izmantos projekta “Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība” (nr.1.1.1.4/17/I/011) ietvaros izveidoto pētniecisko infrastruktūru un iegādātās tehnoloģiskās un analītiskās iekārtas, lai piedalītos pētījumos par zāļu izdales kinētiku un zāļu piegādes sistēmu stabilitāti, kā arī lai analizētu materiālus un procesus un veiktu gatavo produktu kvalitātes kontroli. Abi minētie projekti ir saskaņā ar Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģiju – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija.

Saskaņā ar BBCE biznesa plānu un ilgtermiņa stratēģisko redzējumu tika identificētas vajadzības papildināt RSU infrastruktūru, pielāgojot telpas 1. stāvā, Dzirciema ielā 20 BBCE vajadzībām (RSU finansējums 200 000 EUR apmērā 2020. gadā). Plānots ~160 m2 platībā izveidot telpas 3D plānošanai un 3D printēšanai, kas aprīkotas ar nepieciešamo klimata un ventilācijas sistēmas, noliktavas telpas printēšanas materiāliem, telpu administrācijai, kas paredzēta arī personālam, atbildīgam par kvalitātes kontroli BBCE projektā, semināru telpu, ko izmantos doktoranti, rezidenti un studenti, kad piedalīsies apmācībās BBCE, kā arī pārējie BBCE dalībnieki no citām institūcijām. 

Plānots iegādāties BBCE pētījumu iekārtas divos blokos, (1) nepieciešamas, lai apgūtu individuālo implantu plānošanu un izgatavošanu (3D skeneris, 3 D printeri, atbilstoša programmatūra un datori), kā arī (2) veiktu biomateriālu klīniskos pētījumus, pielietojot radioloģiskas metodes (intraoperatīvs koniskā stara datortomogrāfs), kopsummā 641 118 EUR apmērā 2020.–2022. gadā, tostarp 626 118 EUR no Eiropas strukturāliem un investīciju fondiem un 15 000 EUR no RSU līdzekļiem.  

BBCE izvirzīto uzdevumu izpildei uz RSU pētnieciskās infrastruktūras bāzes tiks izveidotas divas pētniecības grupas – GZFL grupa zāļu piegādes sistēmu izpētei un RSU Stomatoloģijas institūta grupa biomateriālu klīniskai izpētei.

Projekta rekvizīti (EN)

Program: Horizon 2020
Call: H2020-WIDESPREAD-2018-01
Topic: WIDESPREAD-01-2018-2019
Type of action: CSA (Coordination and support action)
Project number: 857287
Project acronym: BBCE
 

Aktualitātes

Projekta atklāšanas pasākums

Svinīgi atklāj Baltijas Biomateriālu ekselences centra projektu - 29.01.2020.

Pētnieciskā personāla atlases aktivitāte

BBCE projekta RSU pētnieciskās grupas vadītāja vakance – Job Offer: Group Leader in BBCE Project

Sākts darbs pie topošā Digitāli vizuālo tehnoloģiju centra attīstības

2020.gada 4.martā tika noslēgts līgums Nr. 59-22/E/29/2020 ar SIA “Baltex Group” par Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību digitāli vizuālo tehnoloģiju centram RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 20 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33056

Informācija par apmācībām projekta ietvaros 2020. gada augustā
 • 2020. gada 6.–27. augustā notika attālinātas apmācības AO Pētniecības institūtā Davosā, Šveicē (ARI) par: Electronical Lab-journals/ experimental planning, Implementation of quality systems according to ISO and GxP standards, Research metrics and ethics, 3D image-based planning and analysis. Nākamās attālinātas apmācības organizēs Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāte, Vācijā (FAU)
 • 2020. gada 26.–27. oktobrī (Leadership training, project management, conflict management, negotiation, communication), 2.–4. novembrī (Controlled release technology: delivery systems for pharmaceuticals and other agents) un 22.–26. novembrī (Summer school).
Vizītes
 • 2021. gada 25.–27. oktobrī RSU vadošā pētniece Agnese Brangule viesojās Frīdriha Aleksandra universitātē Erlangenā Vācijā. Vizītes laikā tika apspriests BBCE projektā iesaistīto doktorantu un Pēcdoktorantu vizīšu plāni un uzdevumi, iespējas sadarboties elektrospininga un bioaktīvā stikla pētījumos.
 • 2021. gada 22.–28. novembrī notika plānotā īstermiņa vizīte Davosas institūtā AO Research institute Šveicē. Vizītes laikā tika aplūkotas šādas galvenās tēmas:
  • Controlled release technology: delivery systems for pharmaceuticals and other agents;
  • Drug delivery systems: global technical, regulatory and quality challenges;
  • Advanced drug delivery & drug targeting.

Dalībnieki : RTU un RSU
Vairāk par vizītes norisi

bbce_vizite_2021_sveice.png

Konferences
DatumsNosaukumsZinātniskais rezultātsDalībnieks
22.03.2021.RSU International Student ConferenceTēzes un mutvārdu prezentācijaFF Farmācijas ķīmijas katedras studenti Ņikita Blohins, Sanda Namiķe, Elīna Grandāne
25.03.2021.RSU conference "Knowledge for use in practice 2021"Agnese Brangule un Ģirts Šalms – 1. sekcijas vadītāji
Tēzes un mutvārdu prezentācija – Agnese Brangule
Agnese Brangule
24.–26.03.2021.ANNIC 2021 (Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference)Tēzes un prezentācija “Influence of cationic substitution on antibacterial activity of nanosised calcium phosphate” Agnese Brangule
5.–7.05.2021. Biosystems Engineering 21Tēzes un iesniegta publikācija "Potential of Multivariate analyses of X-Ray fluorescence spectra for characterisation of the microchemical composition of plant materials" – Agnese Brangule, Māris Bērtiņš, Artūrs Vīksna, Dace BandereAgnese Brangule
5.–9.09.2021.Conference "31st Annual Conference of the European Society for Biomaterials ESB 2021"Design of Experiments (DoE) an effective approach in the synthesis and analysis of doped calcium phosphatesAgnese Brangule
23.–27.08.2021. ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES 2021 23-rd International Conference – SchoolFTIR Spectroscopy: a promising method in the characterization of calcium phosphatesAgnese Brangule
Publikācijas

2021. gads

 • Kļaviņa, A., Keidāne D., Šukele R., Bandere D. and Kovaļčuka L.. Traditional Latvian herbal medicinal plants used to treat parasite infections of small ruminants: A review. Veterinary World 14, (6), 1548 - 155817, 2021.
  https://doi.org/ 10.14202/vetworld.2021.1548-1558
 • Gavrilova , A., Bandere , D., Logviss , K., Šmits , D. & Urtāne , I. Adherence Level to Arterial Hypertension Treatment: A Cross-Sectional Patient Survey and Retrospective Analysis of the NHS Prescription Database, Healthcare, 9, (8), 1085. 2021.
  https://doi.org/ 10.3390/healthcare9081085
 • Kivrane, A., Grinberga S., Sevostjanovs E., Igumnova V., Pole I., Viksna A., Bandere D., Krams A., Cirule A., Pugovics O., Ranka R., LC-MS/MS method for simultaneous quantification of the first-line anti-tuberculosis drugs and six primary metabolites in patient plasma: Implications for therapeutic drug monitoring, Journal of Chromatography B, 1185, 2021.
  https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2021.122986
Projekti

2021.gadā tika iesniegti 6 zinātniskie projekti.

NosaukumsFinansējumsIesniedzējsPartneri
Novel oxidized silk fibroin/doped calcium phosphate (OxSF-dCaP) composite materials for bone tissue engineering (NanoBoneSilk)Latvija, Lietuva, TaivānaRSUViļņas Universitāte, Taipei Medical University
Fingerprinting of traditional Baltic and Chinese herbal medicine by innovative analytic and chemometric methods (HerbPrint)Latvija, Lietuva, TaivānaRSUViļņas Universitāte, Taipei Medical University
High hydrostatic pressure /Radiation sterilisation: advanced processing method for future implantable gel-like biomaterials (SafeGel)FLPPRSU 
Herbal Medicine Chemical Fingerprints: Tool for Solutions (HerbPrint)FLPPRSULU
Application of Artificial Intelligence/Machine learning algorithm for the design of medicated calcium phosphate composite material with enhanced properties (BoneSilk)FLPPLURSU
Dissolution modelling for enhanced drug delivery systems (ModelDrug)FLPPRSURTU
Studentu darbi

2020./22. akadēmiskais gads

Biomateriālu jomā Farmācijas ķīmijas katedrā tika aizstāvēti trīs pētnieciskie darbi (darbu vadītāja: dr. sc. ing. Agnese Brangule).

 • Ar cinku modificētu hidroksilapatītu antibakteriālās īpašības (Ņikita Blohins)
 • Sintezētā hidroksilapatīta struktūras maiņa atkarībā no žāvēšanas apstākļiem (Elīna Grandāne)
 • Bioloģiskas izcelsmes kalciju saturoši biomateriāli (Sanda Namiķe)

Visi trīs pētnieciskie darbi piedalījās RSU rīkotajā starptautiskajā studentu konferencē RSU ISC 2021.

Ņ. Blohins ar sava darba Ar cinku modificētu hidroksilapatītu antibakteriālās īpašības prezentāciju ieguva 3. vietu. Skat. https://isc.rsu.lv/rsu-isc-2021-winners/

Zinātnisko fokusgrupu atskaites

 

Publicitātes pasākumi

BIO-GO-Higher

BIO-GO-Higher ir erudīcijas konkurss skolēniem ar mērķi paaugstināt 10. un 11. klašu skolēnu zināšanu līmeni inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un dažādu implantmateriālu izmantošanā medicīnā, nodrošinot kvalitatīvu pašizglītības modeli – erudīcijas konkursu skolēnu komandām.

Vairāk par konkursu

bio-go-higher.jpg

2020. gads

 • 2020./2021. gada BIO-GO-Higher erudīcijas konkurss sastāv no 4 neklātienes kārtām, un katras kārtas uzdevumus gatavo viens no BBCE Latvijas partneriem
 • Konkursa 2. kārtu “Ķīmija” organizēja RSU Farmācijas ķīmijas katedra. Otrās kārtas uzvarētāji bija komanda Bauska GOLD.

2021. gads

 • 2021./2022. gada BIO-GO-Higher erudīcijas konkurss sastāv no 5 neklātienes kārtām (atlases kārta un 4 tematiskās kārtas), kurās uzdevumus gatavo BBCE Latvijas partneri.
 • Konkursa 1. kārtu “Ķīmija” organizēja RSU Farmācijas ķīmijas katedra. Pirmās kārtas pirmās trīs godalgotās vietas ieņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas komandas Skābais komunistiskais atoms, Einšteina kvass, Lāča bērni.

2021./2022. gada konkursa neklātienes kārtas ķīmijas jomā atbalstītāji

meness_aptieka_ar_saukli.png

benu.png

Zinātnieku brokastis

2021. gada 7. oktobrī tiešsaistē, platformā Zoom, norisinājās RSU Zinātnieku brokastis. Pasākuma temats bija Latvijas zinātnes stratēģiskais pozicionējums. Valsts pētījuma programmas rezultātu atspoguļošana. Ar prezentāciju RSU un Baltijas Biomateriālu centrs – aktualitātes un nākotnes iespējas piedalījās BBCE projekta vadošā pētniece Agnese Brangule.

Vairāk par pasākumu

Zinātnieku nakts

2021. gada 30. aprīlī tiešsaistē norisinājās ikgadējais pasākums Eiropas Zinātnieku nakts, kura mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar zinātnes sasniegumiem un zinātnieku darbu, virtuāli viesojoties Latvijas augstskolās, zinātniskajos institūtos un pētnieciskajos centros. Farmācijas ķīmijas katedras vadošā pētniece dr. Agnese Brangule un Baltijas Biomateriālu ekselences centra zinātnieki piedalījās ar demonstrējumu “Spīdolas implanti jeb četri mājās atkārtojami luminiscējoši eksperimenti”.

Pasākuma programma un plašāka informācija par pasākumu

bbce_zn_2021_01.png

bbce_zn_2021_00.png