Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai

Projekta/līguma nr.
NFI/R/2014/11
Projekta finansējums
94 115,25 EUR, tai skaitā 87 056,60 EUR EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta finansējums un 7 058,65 EUR RSU finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.03.2015. - 11.03.2016.

Mērķis

Uzkrāt zināšanas par tritikāles un kailgraudu miežu un auzuietekmi uz cilvēku veselību. Projekta netiešais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas zinātniekiem

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Izveidot strapdisciplināru Latvijas un Norvēģijas zinātnieku grupu, tritikāles un kailgraudu miežu un auzu graudu un to pārstrādes produktu izpētei
 • Atlasīt un izvērtēt dažādās audzēšanas sistēmās un klimatiskajos apstākļos audzētas tritikāles un kailgraudu miežu un auzu šķirnes
 • Izpētīt diedzēšanas ietekmi uz Latvijā/Norvēģijā audzētu tritikāles un kailgraudu miežu un auzu ķīmisko sastāvu
 • Izvērtēt graudu, diedzētu graudu un izstrādāto produktu kvalitāti
 • Veikt klīniskos pētījumus, lai noteiktu glikēmisko indeksu (GI) tritikālei un kailgraudu miežiem un auzām, kas audzēti Latvijā/Norvēģijā

Rīgas Stradiņa universitāte īsteno projekta 4. darba paketi: glikēmiskā indeksa novērtējums graudaugu produktos
4.darba pakete tiek īstenota Sporta un uztura katedrā un tās īstenošanā ir iesaistīti RSU darbinieki: vadošā pētniece Dr. med. Laila Meija, pētniece Dr. med. Līga Balode, un laborante Dr. Guna Havensone

Projekta partneri

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) (vadošais partneris)
 • Norvēģijas bioekonomikas izpētes institūts (NIBIO)
 • Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
 • Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)
Projekta rezultāti

1. Izstrādāti praktiski ieteikumi audzētājiem, pārtikas ražotājiem, ārstiem un patērētājiem

2. Sagatavotas un iesniegtas starptautiskas citējamas zinātniskas publikācijas “Activated grain flakes: carbohydrates and glycaemic and insulin response (International Journal of Food Sciences and Nutrition)”

3. Sagatavotas publikācijas “Tritikāles pārslu ietekme uz glikēmiju (RSU zinātniskie raksti, 2016)”,“Glycaemic profile and insulin response after consuming triticale flakes (Journal PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES SECTION B)”

4. Pētījumu rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs

5. Semināri

6. Zinātniskās publikācijas

 • Activated grain flakes: carbohydrates and glycaemic and insulin response (International Journal of Food Sciences and Nutrition)
 • Tritikāles pārslu ietekme uz glikēmiju (RSU zinātniskie raksti, 2016)
 • Glycaemic profile and insulin response after consuming triticale flakes (Journal PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES. SECTION B)

7. Dalība konferencēs

 

Video par programmu "Pētniecība un stipendijas"