Pārlekt uz galveno saturu

Priekšstati par Ķīnas Tautas Republikas lomu Baltijas valstīs: ietekme uz valstu nacionālo drošību un NATO

Projekta/līguma nr.
Projekta finansējums
9 000,00 EUR
Projekta vadītājs
Dr. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, asoc.prof. Māris Andžāns
Projekta īstenošana
01.04.2022. - 31.12.2022.

Mērķis

NATO līdzfinansētā projekta ietvaros tiek izstrādāts zinātnisko rakstu kopums par tēmu “Sabiedrības priekšstatu analīze par Ķīnas Tautas Republikas lomu Baltijas valstīs – skaidrojumi un plašāks ieskats par katras valsts datiem”.

Apraksts

NATO lēmumi ir visu dalībvalstu kolektīvās gribas izpausme un to pamatā ir vienprātības princips. Lai sekmētu dalībvalstu saliedētību un veicinātu vietējās sabiedrības informētību, ir svarīgi novērtēt, apspriest, analizēt un salīdzināt dalībvalstu sabiedrības priekšstatus par Ķīnas lomu tajās un sniegt skaidrojumu kā šie priekšstati ir saistīti ar nacionālo un kolektīvo drošību.

NATO līdzfinansētais pētījums pievēršas Baltijas valstu sabiedrības priekšstatiem un faktiskajai lomai par Ķīnas Tautas Republikas ietekmi uz valstu nacionālo un NATO drošības izaicinājumiem. Pētījumā tiek izstrādāti arī priekšlikumi Baltijas valstīm un NATO.

Pētījums – zinātnisko rakstu kopums – tiks publicēts 2022. gada nogalē.

Pētījumu Rīgas Stradiņa universitātē veic Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča un Justīne Kante sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas zinātniekiem.

Plašāka informācija par projektu

 

Projekta nodevumi

Izdota elektroniska publikācija

 China in the Baltic States – from a cause of hope to anxiety 

china-in-the-baltic-states_cover_0.jpg