Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lidija Juļa
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt izglītojamam padziļinātas zināšanas , kas veido izpratni par administratīvā pārkāpuma tiesisko regulējumu un spēju atbilstoši dienesta kompetencei tās pielietot.
Uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā spējas novērtēt prettiesiskas darbības sabiedriskās bīstamības pakāpi, veidot prasmes dokumentēt administratīvos pārkāpumus un savas kompetences ietvaros izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem, trenēt praktiskās iemaņas administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa sekmīgas apguves studējošais izpratīs administratīvā pārkāpuma tiesību uzdevumus un to īstenošanas nosacījumus.

Prasmes

Spēs orientēties jautājumos par administratīvo pārkāpumu un administratīvo atbildību.

Kompetences

Spēj patstāvīgi dokumentēt administratīvo pārkāpumu, veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā un, savas kompetences ietvaros, piemērot administratīvo sodu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.