Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt: izpratni un pamatiemaņas, sagatavojot administratīvos aktus un normatīvos aktus, īpašu uzmanību pievēršot saturam, struktūrai, pamatprincipiem un juridiskai tehnikai; veicināt izpratni par administratīvo aktu un normatīvo aktu tālākvirzību.

Uzdevumi:
1. Paplašināt priekšstatus par juridisko tehniku;
2. Raksturot normatīvo aktu un administratīvo aktu jaunrades principus, prasības;
3. Iedziļināties normatīvo aktu un administratīvo aktu tālākvirzības specifikā.

Priekšzināšanas

Jāapgūst studiju kursi Tiesību teorija, Administratīvās tiesības un Administratīvā procesa tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais pārzinās un spēs pielietot juridiskās tehnikas pamatprincipus un prasības, normatīvo aktu un administratīvo aktu tālākvirzības procesu.

Prasmes

Spēj piedāvāt risinājumu normatīvo aktu un administratīvo aktu izstrādes procesā.

Kompetences

Spēs analīzēt un praktiski sagatavot normatīvo aktu un administratīvo aktu, atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.