Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Anna Jurčenko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē, veicināt speciālās terminoloģijas apgūšanu un tās praktisku lietošanu politikas zinātnes jomā.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti:
• spēs izprast un pielietot profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos par politiku, ekonomiku, likumdošanu un diplomātiju;
• būs ieguvuši vispārēju izpratni par politiku, diplomātiju un starptautiskajām attiecībām;
• apzināsies dažādas formalitātes pakāpes un pragmatiskas nozīmes.

Prasmes

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs:
• apkopot dažādu jomu tekstus: politika, ekonomika, diplomātija;
• paust un sniegt savu viedokli par politiskiem jautājumiem;
• rakstīt akadēmiskās esejas;
• piedalīties debatēs.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti varēs pielietot savas zināšanas un prasmes tālākajā izglītībā un profesionālajā karjerā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE1BakalaursObligātsAnna Jurčenko, Daiga Tetere
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE2BakalaursObligāts