Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Jekševica
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt zināšanas par aprūpes teoriju attīstību un struktūru. Attīstīt spēju formulēt aprūpes problēmas ņemot vērā ar pacienta veselības traucējumiem saistītās vajadzības, noteikt aprūpes mērķus un prioritātes, plānot, aprakstīt un izskaidrot māsas/ vecmātes darbības ar veselību saistīto problēmu risināšanā, kā arī izvērtēt rezultātus .

Priekšzināšanas

propedeitikā, fizioloģijā, anatomijā, farmakoloģijas pamatos, psiholoģijā, filozofijā klīniskās aprūpes pamati dzemdniecībā, fizioloģiskas grūtniecības vadīšana, fizioloģiskā dzemdniecība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas par māszinību un vecmāšu teoriju attīstību un struktūru, kā arī zināšanas par pacientu aprūpes problēmām dažādu veselības traucējumu gadījumos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā pratīs aprakstīt un izskaidrot iespējamos izvirzītās aprūpes problēmas risinājumus. Spēs patstāvīgi izstrādāt aprūpes plānu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā spēs izveidot klīniskās situācijas sistemātisku aprakstu ar aprūpes problēmu formulēšanu, aprūpes plānošanu un risinājumu aprakstu, izvērtējuma aprakstu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligāts