Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Irša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Sniegt zināšanas par augļa fizioloģiju, hipoksisku dzemdību stresu, augļa adaptācijas un kompensācijas mehānismiem hipoksiska stresa apstākļos.
Sniegt zināšanas par augļa labsajūtas novērtēšanas metodēm un attīstīt šo metožu pielietošanas prasmes, radīt izpratni par augļa intrauterīno reanimāciju.
Uzlabot zināšanas par augļa labsajūtu ietekmējošiem grūtniecības un dzemdību riska faktoriem.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijā un fizioloģijā, embrioloģijā, fizioloģiskas grūtniecības un dzemdību attīstībā un norisē.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina augļa fizioloģiju - asinsriti, gāzu un vielu maiņu, cirkulācijas un sirdsdarbības regulācijas mehānismus, izprot augļa kompensatoros mehānismus adaptācijai hipoksiska stresa apstākļos.
Orientējas augļa hipoksijas veidos, to attīstības patfizioloģijā.
Zina augļa labsajūtas novērtēšanas metodes grūtniecības un dzemdību laikā, izprot indikācijas to pielietošanai, analizē iegūtos datus, prognozē izmaiņas augļa labsajūtas attīstībā saistībā ar klīnisko kopainu grūtniecības un dzemdību norisē.
Zina augļa labsajūtas uzlabošanas - intrauterīnās reanimācijas pasākumus.
Zina grūtniecības un dzemdību norises riska faktorus, kas ietekmē augļa labsajūtu un saista tos ar iegūtajiem augļa novērtēšanas datiem.
Izprot augļa labsajūtas novērtēšanas metožu ierobežojumus.

Prasmes

Pielieto auskultācijas un elektroniskās augļa sirdsdarbības novērtēšanas metodes (kardiotokogrāfija, STAN), analizē iegūtos rezultātus saistībā ar klīnisko kopainu grūtniecības un dzemdību procesā.
Atpazīst hipoksijas veidus un attīstības pazīmes kardiotokogrammas un/vai STAN pierakstā, veic augļa labsajūtu uzlabojošus (intrauterīnās reanimācijas) pasākumus.
Studējošie spēj strādāt komandā dzemdībpalīdzības procesā, veicot augļa labsajūtas novērtējumu un pasākumus augļa oksigenācijas uzlabošanai.

Kompetences

Studējošie spēj patstāvīgi veikt augļa labsajūtas novērtēšanu, konstatēt hipoksijas veidu un attīstību, noteikt augļa spēju kompensēt hipoksisku dzemdību stresu, un izvēlēties atbilstošus pasākumus augļa oksigenācijas uzlabošanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligātsSigne Irša