Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, paplašinot un sistematizējot teorētiskās zināšanas un apgūstot prasmi tās pielietot izvēlētā temata izpētē, problēmu formulēšanā un pamatotu secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā.

Priekšzināšanas

Zināšanas studiju programmā realizētajos studiju kursos.
Studējošajiem nepieciešamas zināšanas par pētniecības metodoloģiju un metodēm, pētījuma pamatuzstādījumu izvirzīšanu un gaitas plānošanu, teorijām, kas saistītas ar izvēlēto pētījuma tematu, bibliogrāfijas veidošanu.

Rezultāti

Zināšanas

Bakalaura darba izstrādes gaitā studējošie papildina zināšanas par pētījuma izstrādi, metodoloģiju un jautājumiem, kas saistīti ar bakalaura darba tematu.

Prasmes

Studējošie apgūst prasmes veikt pastāvīgu zinātnisko pētījumu, kā arī bakalaura darba pieteikuma aizstāvēšanas, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas ietvaros papildina savas prezentācijas prasmes.

Kompetences

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas gaitā studējošie iegūst kompetenci, kā praktiski pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas zinātniska pētījuma veikšanai, kā arī papildina savu kompetenci par pētījuma tēmas jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE6BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR6BakalaursObligāts
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV 6BakalaursObligāts