Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne, Anda Rožukalne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt nepieciešamo informāciju un nodrošināt semināru diskusijas, lai katrs students izstrādātu sava bakalaura darba tēzes un tās sekmīgi aizstāvētu, pēc kursa prasību nokārtošanas turpinot strādāt pie bakalaura darba. Kursa gaitā studenti tiks iepazīstināti ar bakalaura darba prasībām, akadēmisko rakstīšanu un akadēmisko ētiku, kā arī semināros diskutēs par teorijas, metodoloģijas un datu ieguves problēmām komunikācijas, žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, reklāmas, multimediju un citu ar studiju virzienu saistīto teorētisko un radošo bakalauru darba izstrādes procesā. Semināros, prezentējot bakalaura darba idejas, studenti precizēs bakalaura darba koncepcijas, pielāgojot katram tematam un katra konkrētā darba mērķiem teorētisko pamatojumu, pētniecības metodoloģiju un datu ieguves gaitu.

Priekšzināšanas

Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Kvalitatīvās pētniecības metodes, Komunikācijas teorijas, Masu komunikācijas teorijas.

Rezultāti

Zināšanas

Par bakalaura darba prasībām – metodiskie norādījumi.
Par bakalaura darba koncepciju.

Prasmes

Sagatavot bakalaura darba ideju, formulēt mērķus, uzdevumus, novitāti, aktualitāti, teorētisko pamatu, izvēlēties pētniecības metodes vai radošā darba koncepcijas vadlīnijas.

Kompetences

Izveidot patstāvīgu pētniecisko vai radošo darbu komunikācijas zinātnē, formulējot oriģinālu un aktuālu tematu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO5BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Alnis Stakle
Fotogrāfija, FON7BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Ilva Skulte, Klāvs Sedlenieks, Sergejs Kruks, Agita Lūse, Alnis Stakle
Multimediju komunikācija, MK5BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Deniss Hanovs, Ilva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs, Klāvs Sedlenieks, Normunds Kozlovs, Ruta Siliņa, Sergejs Kruks, Vita Savicka, Dita Rietuma, Alnis Stakle
Multimediju komunikācija, MKN7BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Ilva Skulte, Klāvs Sedlenieks, Sergejs Kruks, Alnis Stakle
Sabiedriskās attiecības, SA5BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Deniss Hanovs, Ilva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs, Klāvs Sedlenieks, Normunds Kozlovs, Ruta Siliņa, Sergejs Kruks, Vita Savicka, Dita Rietuma, Alnis Stakle
Žurnālistika, ZR5BakalaursIerobežota izvēleAnna Peipiņa, Anda Rožukalne, Deniss Hanovs, Ilva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs, Klāvs Sedlenieks, Normunds Kozlovs, Ruta Siliņa, Sergejs Kruks, Vita Savicka, Dita Rietuma, Alnis Stakle, Ainārs Dimants, Dite Liepa