Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agnese Zariņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības; Rehabilitācija; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Ģenētika

Mērķis

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu; par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un vielmaiņā; veidojot pamatu specializētākām medicīnas studijām, kā arī iegūt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā.

Priekšzināšanas

Vispārīgajā bioloģijā atbilstoši vidusskolas mācību programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti analizē dažādu eikariotu šūnas uzbūves atbilstību tās funkcijām; pamato saistību starp šūnas struktūru un abnormālību funkciju lomu cilvēka patoloģijā; salīdzina mitozē un mejozē notiekošos procesus; zina ģenētikas galvenās likumsakarības; novērtē Mendeļa eksperimentu nozīmi ģenētikas attīstībā; salīdzina monohibrīdiskās, dihibrīdiskās, polihibrīdiskās un analizējošās krustošanas rezultātus; skaidro DNS replikāciju, transkripciju, translāciju; zina hromosomālās pataloģijas, to rašanās iemeslus, klasificē ģenētisko pazīmju un patoloģiju iedzimšans tipus; pamato savu viedokli, analizējot konkrētās situācijas par cilvēka pazīmju pārmantošanu; lieto lekcijās un praktiskajās nodarbībās apskatītos bioloģijas jēdzienus un terminus.

Prasmes

Studenti lieto gaismas mikroskopu, sagatavo vienkāršus mikropreparātus; atpazīst dažādas eikariotu šūnas; dažādu tipu metafāzes hromosomas; skaidro struktūras saistību ar funkcijām; grafiski attēlo mitozes un mejozes fāzes un skaidro notiekošos procesus; veido ooģenēzes un spermatoģenēzes shēmas; sastāda un analizē dažādu iedzimšanas tipu ciltskokus; klasificē mainības un mutāciju veidus; diskutē par gēnu, hromosomu, genoma mutāciju rašanās mehānismiem; risina vienkāršus ģenētikas un molekulārās bioloģijas uzdevumus.

Kompetences

Studenti analizē situācijas medicīniskajā ģenētikā. Novērtē organoīdu nozīmīgumu audu, orgānu un organisma funkcionēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA1BakalaursObligāts
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligāts
Māszinības, MZF1BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligāts
Uzturs, RFU1BakalaursObligāts
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligāts