Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ināra Kantāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika, slēdzienstatistikas metodes atšķirību novērtēšanai un analītiska statistika), kas nepieciešamas noslēguma darba izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās metodes dažāda veida publikācijās;
* pārzināt MS Excel un IBM SPSS piedāvātas iespējas datu apstrādē;
* pārzināt kritērijus datu apstrādes metožu izmantošanai;
* pareizi interpretēt iegūtos pētījuma rezultātus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
* korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* izvēlēties piemērotas statistiskās datu apstrādes metodes;
* apstrādāt pētījuma datus, pielietojot statistiskās datu apstrādes metodes, Microsoft Excel un IBM SPSS Statistics datorprogrammās;
* izveidot tabulas un atbilstošas diagrammas Microsoft Excel un IBM SPSS Statistics datorprogrammās iegūtajiem rezultātiem;
* korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskas datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot datorprogrammas Microsoft Excel un IBM SPSS Statistics, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv1MaģistrsObligāts