Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar katastrofu pārvaldības sistēmu, ugunsdrošības prasībām, risku apzināšanu un kontroli, rīcību un komunikāciju katastrofas gadījumā, civilās aizsardzības tiesisko regulējumu. Iepazīstināt studentus ar vides aktuāliem apdraudējumiem, vides aizsardzības sistēmas darbību un tiesiska rakstura problēmām. Sniegt studentiem nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija; Loģika.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie gūst izpratni par studiju kursa saturā iekļautajām tēmām.

Prasmes

Prasmes pielietot iegūtās zināšanas saskaroties ar katastrofu situācijām. Vispārējas zināšanas par katastrofu pārvaldību un iesaistīto institūciju sadarbību.

Kompetences

Komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci.
Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz4BakalaursObligātsAleksandrs Matvejevs
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursObligātsMārtiņš Šics, Mārtiņš Baltmanis, Inga Vetere, Aldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne, Oļegs Sabeļņikovs
Tiesību zinātne, TZ1BakalaursObligātsMārtiņš Šics, Mārtiņš Baltmanis, Inga Vetere, Aldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne, Oļegs Sabeļņikovs
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT4BakalaursObligāts
Tiesību zinātne, TZN4BakalaursObligātsAleksandrs Matvejevs