Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt zināšanas par civilprocesa tiesībām, tā institūtiem un avotiem, veidot izpratni par strīdu izšķiršanas procesuālo pamatu un kārtību, iepazīstināt studējošos ar tiesvedības gaitu, dot teorētisku izpratni par civilprocesa tiesībām un tiesību normu praktiskas pielietošanas prasmes.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās.

Rezultāti

Zināšanas

Par civilprocesu kā subjektīvo civiltiesību aizsardzības pamatu, par civilprocesa principiem un tiesvedības kārtību, procesuālajiem dokumentiem, zina nosaukt civilprocesa institūtus, to vietu personu interešu aizsardzībā.

Prasmes

Atbilstoši faktiskajiem apstākļiem izvēlēties nepieciešamo procesuālo risinājumu, pielietot attiecīgās civilprocesuālās tiesību normas, sagatavot dokumentu projektus, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu.

Kompetences

Piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sadarboties, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, strādājot ar tiesību aktiem un judikatūru.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsInga Kudeikina