Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olga Leontjeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veidot priekšstatu studentiem par cilvēkresursu vadīšanas funkcijām.

Priekšzināšanas

Mārketings, menedžments.

Rezultāti

Zināšanas

Pamatzināšanas par cilvēkresursu vadības koncepcijām, procesiem, funkcijām (cilvēkresursu plānošana, pieņemšana darbā un atlase, darbības novērtēšana, motivācija, iesaistīšanās, mācīšanās un attīstība, apbalvošana un atzīšana, veselība, drošība un labklājība; darbinieku saglabāšana).

Prasmes

Prot sniegt pārskatu par cilvēkresursu vadību (HRM) procesiem starptautiskās organizācijās un izprot organizatoriskos procesus, kā arī attīstīt personāla komplektēšanu un atlasi.

Kompetences

Personāla atlases pakalpojumi; komandas darbs un attīstība, kritiska informācijas analīze; pielāgošanās mācību procesam; publiskas runas, prezentācijas prasmes. Mūsdienās izpratne par cilvēkresursu lomu organizācijās. Kritiskā domāšana; izpratne par organizatoriskiem procesiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursObligāts