Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Žanna Martinsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

1) apgūt vides veselības teorētiskos pamatus par dažādu vides sastāvdaļu (gaiss, ūdens, augsne) nozīmi, piesārņojumu, nelabvēlīgiem un kaitīgiem faktoriem, to ietekmi uz veselību, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu;
2) apgūt arodmedicīnas un darba veselības teorētiskos pamatus par dažādu darba vides riska faktoru ietekmi uz strādājošo veselību, prognozēšanu, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu.

Priekšzināšanas

Ķīmijā, fizikā, bioloģijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

• par vides veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un izmantošanu praksē;
• par gaisu, ūdeni un augsni kā vides ekoloģiskām sastāvdaļām, to piesārņojumu un preventīviem pasākumiem piesārņojuma mazināšanā;
• par arodmedicīnas un darba higiēnas nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem;
• par darba vides faktoru ietekmi uz organismu, preventīvu pasākumu izstrādāšanu un darba vides uzraudzību.

Prasmes

• patstāvīgi, kritiski analizēt, spēt atrast informāciju un datus, pielietot argumentāciju sava viedokļa pamatošanai identificējot vides un darba vides veselības problēmas un izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā;
• identificēt darba vides riska faktorus un veikt darba vides riska novērtēšanu, kā arī izvērtēt to iespējamo ietekmi uz cilvēka organismu.

Kompetences

• spēj kvalitatīvi aprakstīt un analizēt jautājumus par vides un arodmedicīnas problēmām;
• spēj izstrādāt un atspoguļot rekomendācijas, pasākumus vides un darba vides riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsIerobežota izvēle