Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Kursa mērķis ir veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī un veicināt pamatzināšanu apguvi par uzņēmējdarbības nozīmi tautsaimniecībā, uzņēmējdarbības formām, tiesiskajiem aspektiem, darba organizēšanu un finanšu plānošanu.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamati vidusskolas līmenī, pamatzināšanas matemātikā un statistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie:
- spēs izskaidrot ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatjautājumu būtību un valsts
- lomu ekonomikā,
- pratīs izklāstīt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas,
- zinās nosaukt galvenos likumdošanas aktus, kas regulē uzņēmējdarbību un darba
- tiesiskās attiecības,
- zinās nosaukt un raksturot vadības funkcijas,
- aprakstīt vadības stilus,
- nosaukt iekšējās un ārējās vides faktorus.

Prasmes

Studējošie pratīs:
- salīdzināt kopējo un atšķirīgo mikro un makro ekonomikā,
- izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus,
- salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus,
- izskaidrot valsts lomu ekonomikā,
- diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valstu tautsaimniecībām,
- izvērtēt uzņēmējdarbības vidi,
- izvēlēties konkrētam biznesa veidam atbilstošāko uzņēmējdarbības formu,
- novērtēt vadības stilu efektivitāti.

Kompetences

Studējošie spēs:
- izvērtēt ekonomisko situāciju Latvijā,
- veikt SVID un PEST analīzi,
- sagatavot biznesa plānu,
- analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus,
- novērtēt uzņēmējdarbības riskus un pieņemt atbilstošus lēmumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs, RFU2BakalaursObligātsAnita Kokarēviča
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA7BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO3BakalaursObligāts
Uzturs, RFUN5BakalaursObligāts