Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2008 - pašlaik

Stundu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - pašlaik

Valdes locekle

SIA "Fel - Can"

2010 - 2013

Projekta administratore

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultātes ESF projekts „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”

2010 - 2013

Mācību procesa organizatore

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultātes Kursu daļa

2008 - 2010

Vadītājas vietniece

Rīgas Stradiņa universitāte Tālākizglītības fakultātes Kursu daļa

1999 - 2008

Vecākā speciāliste - finanšu uzskaitvede

Latvijas Medicīnas akadēmija / Rīgas Stradiņa universitāte Pēcdiploma izglītības fakultātes Kursu dekanāts

1999 - 1999

Mašīnrakstīšanas sektora vadītāja

Latvijas Medicīnas akadēmijas Kanceleja

1998 - 1999

Vecākā speciāliste

Nodarbinātības valsts dienests - Kurzemes rajons

Izglītība

2012 - 2013

Doktora studiju programmas „ Ekonomika” doktorante

Daugavpils universitāte

2009 - 2012

Doktora studiju programmas „ Socioloģija” doktorante

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - 2007

Profesionālais maģistra grāds ekonomikā; Diploma Nr. PD C 3148

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

2001 - 2006

Bakalaura grāds ekonomikā, Diploma Nr. PD C 1487

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Atkarības (smēķēšana) - sociālekonomiskais aspekts

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Ekonomikas pamati

Uzņēmējdarbības pamati

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati​

Ekonomika un uzņēmējdarbība​

Uzņēmuma organizācija un dibināšana un vadīšana

Menedžments​​

​Grāmatvedība un finanšu uzskaite

Tirgus ekonomika un menedžments​

Sociālā ekonomika

 

 

 

 

Vadītie studiju kursi

 

Ekonomikas pamati

Uzņēmējdarbības pamati

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati​

Ekonomika un uzņēmējdarbība​

Uzņēmuma organizācija un dibināšana un vadīšana

Menedžments​​

​Grāmatvedība un finanšu uzskaite

Tirgus ekonomikas pamati un menedžments​

Sociālā ekonomika

 

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Docētie studiju kursi

 

Ekonomikas pamati

Uzņēmējdarbības pamati

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati​

Ekonomika un uzņēmējdarbība​

Uzņēmuma organizācija un dibināšana un vadīšana

Menedžments​​

​Grāmatvedība un finanšu uzskaite

Tirgus ekonomika un menedžments​

Sociālā ekonomika

Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​kvalifikācijas darbi: 4

recenzētie:

kvalifikācijas darbi: 3

 

Projekti

 

Apakšprojekta administrators; VPP ECOSOC - LV (projekts Nr.5.2.1.) par uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos veselības aprūpes sektorā.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2014 - pašlaik

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, KDS

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Providing healthcare to foreign patients and associated system problems in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektronisks resurss]. - Vol.26, Suppl.1 (2016, Nov.),p.ckw175.149. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw175.149

Kokarēviča, Anita. The economic burden of tobacco use and the life quality among the Latvian working age population : [referāts 8.starptautiskajā zinātniskajā konf. "Rural Environment. Education. Personality" Latvijas Lauksaimniecības universitātē (15.-16.maijs)] / A.Kokarēviča // Rural Environment. Education. Personality. - Nr.8 (2015), 222.-229.lpp. - T.p. CD "Rural environment. Education. Personality" Nr.8 (2015), 222.-229.lpp.

Kokarēviča, Anita. Social enterprise as an innovative resource in reduction of unemployment : [referāts 7.starptautiskajā zinātniskajā konf. "Rural Environment. Education. Personality" Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā (7.-8.febr.)] / A.Kokarēviča, I.Bērziņa // Rural environment. Education. Personality. - Nr.7 (2014), 182.-186.lpp. - T.p. CD "Rural Environment. Education. Personality" Nr.7 (2014), 182.-186.lpp.

Razgale, Ilvija. Agrīna sociālā darba intervence sociālo risku mazināšanai : sociālekonomiskais aspekts / I.Razgale, A.Kokarēviča, G.Bolšteina // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2014. - 417.-426.lpp. - Kopsav. angļu val.

Razgale, Ilvija. Importance of social work intervention : social and economic benefits / I.Razgale, A.Kokarevica, G.Bolsteina // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00036-p.1-00036-p.8. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Kokarēviča, Anita. Socio-economic factors impact evaluation on Latvia economy development / A.Kokarēviča // Rural environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 6th international scientific conference (Jelgava, May 20-21, 2013) / Latvia University of Agriculture. - Jelgava, 2013. - No.6, p.60-66.

Kokarēviča, Anita. Prevalence of tabacco product use in Latvia and control measures / A.Kokarevica // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00017-p.1-00017-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņa ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 47.-52.lpp.

 

Tēzes​​

 

Exposure to free trade agreements : pressure stimulus for external competitiveness improvement in healthcare industries / U.Berkis, A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, S.Strode // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 294.lpp.

Latvian health care external competitiveness in Europe in relation to its infrastructure and available resources / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.54-55.

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas prasību ietekme uz Latvijas veselības aprūpes sistēmas konkurētspēju ārējos tirgos / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, A.Kokarēviča ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 308.lpp.

The impact of the cross-border health care regulation on patient mobility in Latvia / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokarevica // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.23.

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem / A.Villeruša, U.Berķis, D.Behmane, A.Kokarēviča, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.lpp.

Characterisation of competitiveness factors in healthcare industry in Latvia : [abstract] / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokareviča // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.92-93.

Health workforce crises in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, U.Berkis // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.3 (2015), p.287. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Healthcare categorisation as an economic good in competitiveness studies / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokarevica, D.Behmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 382.lpp.

Iedzīvotāju darbaspēju novērtēšana un to ietekmējošie faktori / D.Behmane, A.Villeruša, A.Kokarēviča, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 384.lpp.

TTIP in healthcare industries : transsformation of internal into external competitiveness : [abstract] / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokareviča, D.Behmane // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.94-95.

Veselības aprūpes darbaspēka raksturojums Latvijā / A.Villeruša, A.Kokarēviča, D.Behmane, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 383.lpp.

Kokarēviča, Anita. Ar smēķēšanu saistībo ekonomisko zaudējumu analīze Latvijā / A.Kokarēviča // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 178.lpp.

Kokarēviča, Anita. The prevalence and the socioeconomic costs of smoking among the working age population in Latvia / A.Kokarevica // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.32.

Razgale, Ilvija. Agrīna sociālā darba intervence sociālo risku mazināšanai : sociālekonomiskais aspekts / I.Razgale, A.Kokarēviča, G.Bolšteina // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 117.lpp.

Kokarēviča, Anita. Evaluation of socio-economic factors in Latvia / A.Kokarevica // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.51-52.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu lietošanas seku radītie iespējamie ekonomiskie zaudējumi / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 161.lpp.

Kokarēviča, Anita. Prevalence of tobacco use and control in Latvia / A.Kokarevica // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.53-54.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 107.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore