Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Normunds Kozlovs, Normunds Kozlovs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

1) Sniegt ieskatu arhīva semiotikā un iepazīstināt ar informācijas saglabāšanas principiem un metodēm kultūrvēsturiskā kontekstā. 2) Sniegt ieskatu par elektronisko mediju specifiku informācijas laikmetā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

• Aprakstīs elektronisko mediju formātus, būtību, tipoloģiju, teorētiskos skatījumus.
• Pastāstīs un raksturos elektronisko mediju formātu un arhīvu vēsturi un mūsdienu attīstības procesus.
• Analizēs elektronisko mediju formātu funkciju un lietotāja savstarpējo mijiedarbību.
• Izklāstīs elektronisko mediju formātu pētījumu mērķus un metodes dažādās komunikācijas jomās.

Prasmes

• Prasme izvērtēt elektronisko mediju formātu parādības un efektus.
• Prasme analizēt elektronisko mediju formātu piemērus un autorus.
• Iemaņas integrēt elektronisko mediju formātus multimediju komunikācijas procesā.

Kompetences

• Izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju par elektronisko mediju formātu un arhīvu, lai sasniegtu dažādus komunikācijas mērķus.
• Kritiska attieksme pret elektronisko mediju formātu pētījumu metodēm, saturu un formu.
• Paškritiska attieksme pret elektronisko mediju formātu vērtību un tās atbilstību komunikācijas vajadzībām.
• Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju pielietošana elektronisko mediju formātu novērtēšanas procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK5BakalaursIerobežota izvēleNormunds Kozlovs
Multimediju komunikācija, MKN5BakalaursIerobežota izvēleNormunds Kozlovs