Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ingrīda Tambora
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Iepazīstināt ar fizioterapijas tehnoloģiju pielietošanas nozīmi iekšķīgo slimību ārstēšanā, slimību risku un recidīvu samazināšanā, fiziskās veselības nostiprināšanā, primārajā un sekundārajā slimību profilaksē, organisma funkcionālo spēju uzlabošanā pie hroniskām slimībām un to izraisītiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā un iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti gūst zināšanas par fizioterapijas tehniku iedarbību uz organisma funkcionālajām spējām: elpošanas, sirds un asinsvadu sistēmas atjaunošanā un nostiprināšanā, locītavu kustību uzlabošanā, pēc operāciju aktivizēšanas principiem, slodzes dozēšanu kardiāliem pacientiem, novecošanās izmaiņām organismā.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• novērtēt pacientu veselības un funkcionālo stāvokli: noteikt ķermeņa masas indeksu;
• izmērīt plaušu funkcionālos rādītājus: vitālo kapacitāti, krūšu kurvja ekskursijas, elpošanas tipu;
• novērtēt pacienta pulsa, elpošanas frekvenci, asinsspiedienu un izmantot rādījumus fiziskas slodzes dozēšanai gultas, palātas un brīvajā režīmā;
• noteikt slodzes izturību ar 6 minūšu iešanas testu, analizēt iegūtos rezultātus;
• aprēķināt un pielietot trenējošo pulsa frekvenci slodzes dozēšanai kardioloģiskiem pacientiem;
• atpazīt kardioloģiskos riskus, kontrindikācijas fizioterapijai;
• formulēt pacienta galveno problēmu;
• izvirzīt ārstēšanas mērķus un sastādīt izvēloties atbilstošu fizioterapijas programmu;
• novērtēt sirds slimību riska faktorus;
• praktizēt pacienta izglītošanu par slimības riska faktoriem un slimību profilaksi;
• analizēt atjaunošanās reakcijas pēc slodzes.

Kompetences

Analīze un sintēze: Studiju rezultātā students spēs novērtēt un klasificēt sirds slimību riska faktorus, varēs izstrādāt riska faktoru modifikācijas un fizioterapijas plānu, spēs diskutēt un izdarīt secinājumus par turpmākiem pasākumiem atkārtotu slimību profilaksē, rehabilitācijas iespējām un pielietojumu.
Izvērtēšana: Studiju rezultātā students spēs pamatot kardioloģisko slimību riska faktoru modifikāciju un ārstēšanas pasākumu izvēli, ieteikt profilaktiskos fizioterapijas paņēmienus; spēs novērtēt pacienta stāvokli, vides situāciju un pamatoti izvēlēties atbilstošas fizioterapijas tehnikas.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF6BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN6BakalaursObligāts