Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par fotogrāfijas pielietojumu dizainā un dizaina lomu fotogrāfijas medija pielietojumā reklāmā, mākslā, medijos. Radīt studentos izpratni un saistošas zināšanas par fotogrāfijas un dizaina mijiedarbību, saistītiem sociāliem, tehnoloģiskiem, ekonomiskiem utt. aspektiem, konstruējot vēstījumus internetā, digitālajos un drukātajos medijos.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Atpazīt, pārzināt, salīdzināt dažādus dizaina veidus, dizaina un fotogrāfijas saikni laika griezumā.
Definēt, diskutēt, analizēt par dizaina uzdevumiem fotoprojektu veidošanas, prezentācijas procesā, kā arī par fotogrāfijas nozīmi dizaina menedžmentā, reklāmā, grafiskajā dizainā, ilustrācijā.
Pārzināt, pamatot fotogrāfijas un dizaina pielietošanu konstruējot vēstījumus internetā, digitālajos un drukātajos medijos, personīgajos projektos.
Atpazīt, izskaidrot, salīdzināt dizaina paņēmienus fotoprojektu attēlošanā.
Pārzināt, salīdzināt, pielietot, pamatot dizaina metodes, izmantojot fotogrāfiju un veidojot projektus un vēstījumus drukātajos un digitālajos medijos.

Prasmes

Patstāvīgi iecerēt, plānot un realizēt dizaina-fotogrāfijas projektu realizāciju.
Savākt, atlasīt, izprast un pasniegt informāciju par dizainu un fotogrāfijas mijedarbību, esošām dizaina metodēm fotogrāfijas izmantošanā dizainā.
Izveidot vēstījumus/patstāvīgus projektus izmatojot fotogrāfiju un dizaina paņēmienus atbilstoši darba tirgus prasībām, vajadzībām un kvalitātei.
Veidot jaunus paņēmienus dizaina un fotogrāfijas izmantošanā attīstot projektus un vēstījumus drukātajos un digitālajos medijos.

Kompetences

Izvērtēt dizaina analogus, piemērojot informāciju foto-dizaina darbu veidošanai.
Atbildība par savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību, kā arī pret tās eventuālajiem efektiem.
Kritiska attieksme pret dizainā izmantoto metožu saturu un formu.
Paškritiska attieksme pret dizaina projektos ietvertās informācijas vērtību un atbilstību lietotāju vajadzībām.
Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju un metožu pielietošana projektu veidošanas procesā.
Spēja autonomi un atbildīgi producēt dizaina un fotogrāfijas projektus (fotogrāmatas, mājas lapas).

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO3BakalaursIerobežota izvēleJekaterina Stakle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON4BakalaursIerobežota izvēle