Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt daudzpusīgu ieskatu fotogrāfijas ideju, izpratnes vēsturē un rosināt studentus domāt par fotogrāfijas lomu mākslā, sabiedrībā un dažādās zināšanu jomās.
Kursa nosaukums “Fotogrāfijas ideju vēsture” norāda uz pievēršanos tam, kā fotogrāfija dažādos laikos un kultūrkontekstos izprasta, kādas idejas un priekšstatus savos darbos realizējuši fotomākslinieki un kā savukārt attiecīga fotogrāfijas tehnoloģija ir raisījusi idejas un priekšstatus ne vien mākslā, bet arī filozofijā un dažādās zinātņu nozarēs. “Fotogrāfijas ideju vēsturē I” tiks skatīts laikposms no medija izgudrošanas līdz modernisma dažādām izpausmēm fotogrāfijā.

Priekšzināšanas

Rietumu politiskajā, kultūras, ideju un mākslas vēsturē; priekšstats par fotogrāfijas vēstures vispārīgo attīstību; zināšanas par Latvijas vēsturi, īpaši 20. gs.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais pārzina Latvijas fotogrāfijas vēsturi ietekmējošus notikumus, fotogrāfijas attīstības periodus, svarīgākās personas, orientējas viņu darbībā.

Prasmes

Studējošais aplūko, apraksta, analizē un interpretē fotogrāfijas kultūrvēsturisku notikumu un mūsdienu vizuālās kultūras kontekstā.

Kompetences

Latvijas fotogrāfijas vēstures materiālā un spēt to salīdzināt ar vispārējās fotogrāfijas vēstures attīstību; iesaistīties sarunā par fotogrāfijas vēstures un teorijas jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO4BakalaursObligāts