Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inese Čakstiņa-Dzērve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības; Farmācija; Ārstniecība; Klīniskā farmācija; Zobārstniecība; Dzīvās dabas zinātnes; Medicīnas tehnoloģijas; Bioloģija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar horizontālo gēnu pārnesi gan dabā, gan laboratorijā (gēnu inženierija) un tās izmantošanu mūsdienu medicīnā (gēnu terapija u.c. tēmas), kā arī palīdzēt apgūt zinātniskās literatūras analīzes iemaņas.

Priekšzināšanas

Molekulārā bioloģijā un ģenētikā, mikrobioloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas, studenti spēs:
• raksturot gēnu pārneses procesus dabā;
• izklāstīt daudzveidīgās metodes un iespējas biotehnoloģijā, transgēno augu un dzīvnieku izveidē;
• raksturot gēnu terapijas metodes, pašreizējos sasniegumus un pielietojuma iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izskaidrot ieguvumus, kurus sniedz biotehnoloģija un gēnu terapija un ar tiem saistītus riskus.

Kompetences

Studenti analizē situācijas, argumentē, loģiski noformulē un pamato savu viedokli par gēnu horizontālo pārnesi un gēnu terapijas iespējām, atbilstoši mērķim, prognozē iespējamās blakus parādības.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēleInese Čakstiņa-Dzērve, Jānis Liepiņš
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēleInese Čakstiņa-Dzērve
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēle