Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Onkoloģijas institūts, Molekulārās ģenētikas laboratorija

2014 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2014 - 2019

Embrioloģijas laboratorijas vadītāja

SIA "Auglības klīnika MAMA Rīga"

2008 - 2016

Biotehnologs/biotehnoloģe

Šūnu transplantācijas centrs, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

2005 - 2013

Pētniece

Bioanalītisko metožu laboratorija, Latvijas Universitāte

2005 - 2013

Pētniece

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra, Bioloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte

2002 - 2005

Vizitējošā pētniece (visiting scholar)

Retinoīdu izpētes laboratorija, Pārtikas zinātnes departaments, Mičiganas Štata Universitāte

2000 - 2001

Pētniecības asistente

Molekulārās ģenētikas laboratorija, Ģenētika sInstitūts, Rēgensburgas Universitāte

1997 - 2000

Laborante

Augu un mikroorganismu ģenētikas laboratorija, Bioloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte

Izglītība

2005 - 2011

Bioloģijas doktora grāds molekulārās bioloģijas apakšnozarē (Dr.biol.)

Latvijas Universitāte

Promocijas darba nosaukums: "Retīnskābes ietekme uz TGF-beta2 proteīna un mRNS sintēzi
kardiovaskulārās sistēmas agrīnās attīstības stadijās in vivo un in vitro"
Darba vadītāji:

Ph.D.biochem., prof. Maija H. Zīle
Dr.habil.biol., prof. Indriķis Muižnieks


Recenzenti:
Dr.habil.biol., prof. Pauls Pumpēns (Bioloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte)
Dr.habil.,med., prof. Vija Zaiga Kluša (Medicīnas fakultāte, Latvijas Universitāte)
Ph.D.biochem., prof. Margus Pooga (Molekulārās un šūnu bioloģijas institūts, Tartu Universitāte,
Igaunija)

1999 - 2001

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

Maģistra darba tēma: "DNS metiltransferāzes gēna analīze Volvox carteri"


Darba vadītāji:
Prof., Rudiger Schmidt
Prof., Indriķis Muižnieks


Recenzents:
Prof.Elmārs Grēns

1995 - 1999

Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

Bakalaura darba tēma: "ret-protoonkogēna promotera CG bagāto rajonu izraisīto delēciju ietekmējošie faktori"


Darba vadītājs:
Prof., Indriķis Muižnieks

Recenzente:

Dr.biol.Nataļja Matjuškova

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2015.g. jūnijs - ERASMUS mobility programma ietvaros, Vēža izpētes institūtā (Cancer research UK
institute) Kembridža, Lielbritānija.
2013.g.augusts - IBRO (Interantional Brain Research Organisation) un LU kognitīvo zinātņu institūta
kurss "Neirozinātne", 80 stundas. Rīga Latvija
2012.g. oktobris - stažēšanās Ulmes universitātes klīniskajā slimnīcā (Universitatesklinikum Ulm,
Klinik fur Herz-, Thorax and Gefachirurgie), Ulme, Vācija
2012.g. februāris - plūsmas citometrijas kursi IFCC/ESCCA Beckman Coulter Flow Cytometry course
for advanced users, Leipziga, Vācija
20122.g. decembris - biostatistikas kursi qPCR analīzū apstrādei un gēnu ekspresijas profilēšanai
TATAA Biocenter, Prāga, Čehija
2009.g. decembris - praktiski darbi ar cilvēka embrionālajām cilmes šūnām, INSERM laboratorija
(Prof., M.Puceat), Evry, Francija
2009.g. marts - plūsmas citometrijas kursi onkohematoloģijā, St.Pēterburgas Universitātes
diagnostkas laboratorijā, St.Pēterbugra, Krievija
2007.g. jūnijs, 2008.g.jūnijs - stažēsanās transplantācijas laboratorijā ERASMUS medicīnas centrā,
Roterdama, Nīderlande
2007.g. maijs - kursi par beta šūnu diferenciāciju, Bāsas Universitātē (University of Bath), Bāsa,
Lielbritānija un Stasbūrā, Francija
2006.g.jūnijs - praktiski apgūta metode Langerhansa saliņu šūnu izdlaīšana un sagatavošana
transplantācijai 1.tipa diabēta pacientiem, kā arī gūtas zināšanas par GMP telpām Uppsalas
Universitātē, Uppsala, Zviedrija
2006.g.augusts - vasaras skola doktorandiem "Stem Cell Biology", Ķīles Universitāte, Ķīle, Vācija
2000.g.februāris - Elektronmikroskopijas kursi Rēgensburgas Universitātē, Rēgensburga, Vācija

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Krūts vēža ķīmij-rezistences mehānismi;
  • krūts vēža 3D modeļsistēmas ieviešana turpmāko pētījumu veikšanai

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Rīgas Stradiņa Universitāte, B daļas kurss "Horizontālā gēnu pārnese"

 

Vadītie studiju kursi

Gēnu horizontālā pārnese

Docētie studiju kursi

Cilvēka molekulārā bioloģija

Gēnu horizontālā pārnese

 

Molekulārā un šūnas bioloģija

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 1

​maģistra darbi: 7

bakalaura darbi: 6​

kursa darbi: 8

recenzētie:

promocijas darbi: 3

​​maģistra darbi: 9

bakalaura darbi: 15​

kursa darbi: 12

 

Projekti

 

- Projekta vadītājs, RSU gantā Nr.5-1/127/2019 "Primāro krūts audzēju transkriptomisko un fenotipisko iezīmju rekapitulācija sferoīdu un organoīdu 3D kultūrās in vitro kā potenciāla personalizētas medicīnas modeļsistēma", 2019.-2020.

- Vadošais pētnieks, RSU projekts "Krūts vēža ģenētiskās evolūcijas rekonstrukcija, balstoties uz proteomiku vēža šūnu kultūrās", rīk.Nr.2-3/263, 2014.
- Vadošais pētnieks, VPP "Biomedicīna un sabiedrības veselība" – 2014.-2017.
- Pētieks, ERAF projekts "Ārstniecisko dūņu aktīvo frakciju attīrīšana, raksturojums un stabilizācija profilaktisku, ādas atjaunināšanos veicinošu higiēnas un kosmētikas preparātu izstrādei", ERAF No.2010/0295/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/122, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, 2013.
- Pētnieks, ERAF projekts "Profilaktisku ādas atjaunināšanos veicinošu polisaharīdu un glikoproteīnu preparātu ieguve no augiem un sēnēm, to izmantošana higiēnas un kosmētikas receptūru izstrādei", ERAF No. 2010/0295/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/134, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, 2013.
- LU puses vadītāja un pētniece, RTU, RSU Stomatoloģijas institūta un LU sadarbības projekta, kā daļas no Valsts Pētījumu programmas 4. aktivitātes "Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai" apakšaktivitātes 4.5. LU puses vadītāja un pētniece, 2010.-2012.
- Pētnieks, ESF projekts "Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā", Latvijas Universitāte, 2010.-2012.
- Pētnieks, Igaunijas-Latvijas projekts "Developing Estonian-Latvian Medical Area", PSKUS Šūnu Transplantācijas centrs, 2010.-2012.
- L'Oreal un UNESCO sadarbībā ar LZA balva "Sievietēm Zinātnē", 2010.
- ESF projekts "Atbalsts doktorantūras studijām Latvijas Universitātē" ESF (Nr.
2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004), stipendija 2009.- 2010.
- ERAF projekts "Biomedicīnā izmantojamo autologo cilmes šūnu iegūšanas un pavairošanas tehnoloăiju praktisko aspektu izstrādāšana", ERAF (VPD/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.2./000072/036), zinātniskais asistents, Latvijas universitāte 2006.-2008.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

no 2011.g. Latvijas Zinātņu Akadēmijas eksperts
no 2006.g. Latvijas Jauno Zinātnieku Associācijas biedrs

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2011.g. LU Gada balva par "Izcilu promocijas darbu"
2010.g. L'Oreal un UNESCO sadarbībā ar LZA balva "Sievietēm Zinātnē"

 

 

Publikācijas

 

Alterations of the stem-like properties in the breast cancer cell line MDA-MB-231 induced by single
pulsed doxorubicin treatment.
Pirsko, V., Čakstiņa, I., Nitiša, D., Samoviča, M., Daneberga, Z., Miklaševičs, E.
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences,
2019, 73(2), pp. 89-99.


An effect of culture media on epithelial differentiation markers in breast cancer cell lines MCF7, MDAMB-
436 and SkBr3.
Pirsko, V., Cakstina, I., Priedite, M., Dortane, R., Feldmane, L., Nakazawa-Miklasevica, M.,
Daneberga, Z., Gardovskis, J., Miklasevics, E.
Medicina (Lithuania), 2018, 54(2),11

Electrically active and 3D porous TiO2-x ceramic scaffolds for bone tissue regeneration.

Narkevica, I., Stipniece, L., Jakobsons, E., Cakstina, I., Ozolins, J.
Journal of the European Ceramic Society 2017, 37(2), pp. 833-840

Cartilage-derived extracellular matrix extract promotes chondrocytic phenotype in three-dimensional
tissue culture.
Youngstrom DW, Cakstina I, Jakobsons E.
Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2016 May;44(3):1040-7. doi: 10.3109/21691401.2015.1014091.
Epub 2015 Feb 24.

Role of genetic factors on the effect of additional loading doses and two maintenance doses used to
overcome clopidogrel hyporesponsiveness.
Latkovskis G, Urtane I, Knipse A, Peculis R, Cakstina I, Klovins J, Erglis A.
Medicina (Kaunas). 2014;50(1):19-27. doi: 10.1016/j.medici.2014.05.004. Epub 2014 Jun 6.

Primary culture of avian embryonic heart forming region cells to study the regulation of vertebrate
early heart morphogenesis by vitamin A.
Cakstina I, Riekstina U, Boroduskis M, Nakurte I, Ancans J, Zile MH, Muiznieks I.
BMC Dev Biol. 2014 Feb 19;14:10. doi: 10.1186/1471-213X-14-10.

Transforming growth factor beta2 is negatively regulated by endogenous retinoic acid during early
heart morphogenesis.
Ghatpande SK, Zhou HR, Cakstina I, Carlson C, Rondini EA, Romeih M, Zile MH.
Dev Growth Differ. 2010 Jun;52(5):433-55. doi: 10.1111/j.1440-169X.2010.01183.x.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.