Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Veidot izpratni un sniegt zināšanas par aktuālajiem bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jautājumiem. Kursa uzdevumi ir veidot prasmi identificēt bērnu un ģimenes tiesību problēmjautājumus. Studiju procesā iegūtās zināšanas piemērot ģimenes un bērnu tiesību aizsardzībā starptautiskā un nacionālā mērogā.

Priekšzināšanas

Ģimenes tiesības, Civilprocesa tiesības, Cilvēktiesības, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa, Administratīvās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs formulēt bērnu tiesību jēdzienu, aprakstīt Latvijas bērnu tiesību aizsardzības sistēmu. Studējošie spēs raksturot un analizēt galvenos bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipus Latvijā un pasaulē. Studējošajiem būs zināšanas, kā atpazīt vardarbības veidus pret bērniem un studējošie būs informēti par institūciju sadarbību bērnu tiesību pārkāpumu gadījumos. Spēs atrast un atbilstoši piemērot ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības tiesību normas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem. Būs sagatavoti patstāvīgi strādāt un pielietot ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības mehānismus, kā arī spējīgi aizstāvēt un veicināt minēto tiesību normu ievērošanu Latvijā un pasaulē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie mācēs identificēt un analizēt iespējamās bērnu un ģimenes tiesību problēmas, to cēloņus un novēršanas risinājumus; būs gatavi veikt nepieciešamās aizstāvības darbības iespējamo ģimenes un bērnu tiesību pārkāpumu gadījumos, prasmīgi pielietojot atbilstošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā iegūtās zināšanas ļaus studējošajiem strādāt iestādēs, kas saistītas ar ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību; ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību izprast starpdisciplināri, identificēt problēmas un piedāvāt to risinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursIerobežota izvēleRihards Ērdmanis