Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Māris Cepurītis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Starptautiskā politika

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt ieskatu diplomātijas kā ārpolitikas procesu sastāvdaļas teorijā un praktiskajā izpausmē.

Priekšzināšanas

Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt priekšzināšanām par starptautiskās sistēmas vēsturisko attīstību, un starptautisko attiecību pamatiem.

Rezultāti

Zināšanas

Spēja padziļināti izprast valstu savstarpējo attiecību veidošanas pamatprincipus un diplomātiju kā vienu no valsts ārpolitikas instrumentiem. Iegūt nepieciešamās pamatzināšanas par atšķirīgiem valstu diplomātijas veidiem – divpusējo diplomātiju, daudzpusējo diplomātiju un publisko diplomātiju. Iegūt izpratni par dažādu aktoru lomu valstu ārpolitikas un diplomātijas veidošanā un īstenošanā.

Prasmes

Spēja identificēt valstu pieejas dažādos diplomātijas veidos – divpusējā, daudzpusējā un publiskajā diplomātijā. Spēja identificēt diplomātijā iesaistītos aktorus un to lomu dažādos diplomātijas veidos. Spēja izprast diplomātisko sarunu procesu un iesaistīto pušu intereses un sarunu pieejas.

Kompetences

Studiju kursa ietvaros studenti papildinās savu kompetenci par starptautiskajām attiecībām, valstu ārpolitiku un diplomātiju kā vienu no valsts ārpolitikas izpausmes veidiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE1BakalaursObligātsMāris Cepurītis