Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Studiju programmas "Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas" vadītājs

Eiropas studiju fakultāte

2011 - pašlaik

Lektora p.i.

Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra

2009 - pašlaik

Pētnieks

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs

2010 - 2011

Konsulārais lietvedis

Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

2009 - 2009

„Rīgas konferences 2009” mediju koordinators,

Latvijas Transatlantiskā organizācija

2007 - 2009

Trešais sekretārs

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

2007 - 2007

Projekta „Atbalsts Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnei” koordinators

Latvijas Sarkanais Krusts

Izglītība

2009 - 2012

Apliecinājums par pabeigšanu

Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju programma „Politikas zinātne”.

2007 - 2009

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, programma "Starptautiskās attiecības"

Programma pabeigta ar izcilību

2003 - 2007

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas Studiju fakultāte, programma "Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas"

1991 - 2003

Atestestāts par vispārējo vidējo izglītību

Rīgas 25. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

08.05.2008.-09.05.2008.

Ievadkurss jaunajiem LR ārlietu ministrijas darbiniekiem (Vidzemes Augstskola, Vidzemes Mūžizglītības centrs)

07.04.2008.-19.05.2008.

Ievadkurss jaunajiem diplomātiem (LR Ārlietu ministrija)

28.04.2008.-29.04.2008.

Eiropas Savienības pamatnostādnes (Valsts administrācijas skola)

24.04.2008.-25.04.2008.

Pārliecinošas komunikācijas stratēģijas un taktika (Komunikāciju akadēmija)

16.07.2007.-21.07.2007.

Baltic Summer Academy on International Humanitarian Law (Latvijas Sarkanais krusts)

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Diplomātijas teorija un attīstība;

Modernā diplomātijas prakse;

Publiskā diplomātija;

Mazu valstu diplomātija divpususējos un daudzpusējos formātos;

Baltijas valstu ārpolitika;

Krievijas politika un ārpolitika;

Krievijas "nekonvencionālās pieejas" ārpolitikā;

Informatīvā karadarbība un ietekme;

Stratēģiskā komunikācija;

 

 

Izstrādātās studiju programmas un kursi

 

Sagatavošanas kursi Politikas zinātnes katedras studentiem (2014.g., 2015.g., 2016.g.)

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Baņa pilna laika studiju programma "Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Bakalaura līmeņa studiju kursi:

Diplomātija un diplomātiskais protokols

Ievads ārpolitikā un diplomātijā

Rietumu un Austrumu izpratnes atšķirības valstu pārvaldē un starptautiskajās attiecībās​

Jaunie varas reģioni starptautiskajā politikā

 

Maģistra līmeņa studiju kursi:

Mūsdienu Dienvidaustrumāzija un Ķīna globālajos procesos

Mazu valstu ārpolitika un diplomātija

 

Vadītie studiju kursi

 

Bakalaura darba tēžu aizstāvēšana un darba priekšaizstāvēšana

 

Ievads ārpolitikā un diplomātijā

Jaunie varas reģioni globālajā politikā

Mazās valstis un starptautiskā pārvaldība

Mazo valstu ārpolitika un diplomātija

Docētie studiju kursi

Ievads ārpolitikā un diplomātijā

Jaunie varas reģioni globālajā politikā

Kursa darbs

Mazo valstu ārpolitika un diplomātija

Studiju darbs

Zinātnisko darbu izstrāde un pētniecības metodes

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Valdes loceklis, Latvijas Transatlantiskā organizācija

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Cepurītis, Māris. Latvijas un Krievijas attiecību attīstība kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO / M.Cepurītis // Zinātniskie raksti : 2014.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 31.-36.lpp.

Cepurītis, Māris. Revision of the European Union's Eastern Partnership after Russia's aggression against Ukraine / M.Cepuritis // The War in Ukraine : Lessons for Europe / eds.: A.Pabriks, A.Kudors. - Riga : The Centre for East European Policy Studies, 2015. - P.146-156.

Cepurītis, Māris. Six years of Eastern Partnership : Latvian perspective / M.Cepuritis // Latvijas Intereses Eiropas Savienībā = Latvian Interests in the European Union. - No.1 (2015) : Eastern Partnership: on the Way to the Riga Summit, p.39-46.

Cepurītis, Māris. Publiskā diplomātija : teorētisks ieskats / M.Cepurītis // Krievijas publiskā diplomātija Latvijā : mediji un nevalstiskais sektors. - Rīga : Austrumeiropas politikas pētījumu centrs : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 8.-30.lpp.

Cepurītis, Māris. Latvijas sociālpolitiskā vide un politiskie mīti / M.Cepurītis, R.Gulbis // Zinātniskie raksti : 2012.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 22.-34.lpp.

Cepurītis, Māris. Nikolasa Onufa konstruktīvisms un diskursa analīzes metodoloģija / M.Cepurītis // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 128.-135.lpp.

Cepurītis, Māris. Latvijas ārpolitiskais diskurss ekonomiskās krīzes apstākļos 2009.gadā / M.Cepurītis // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 285.-302.lpp.

Cepurītis, Māris. Vēstures falsifikācijas tēma Krievijas ārpolitiskajā diskursā / M.Cepurītis // Europe - Russia : Contexts, Discourses, Images / ed. by I.Novikova. - Rīga, 2011. - 21.-32.lpp.

 

Tēzes​​

 

Cepurītis, Māris. Latvijas ārpolitikas veidošanas praktiskie aspekti / M.Cepurītis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 363.lpp.

Cepurītis, Māris. Latvijas attiecību ar Krieviju attīstība kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO / M.Cepurītis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 383.lpp.

Cepurītis, Māris. Krievijas kā ārējā aģenta iesaiste Latvijas ārpolitikas veidošanas procesā / M.Cepurītis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 352.lpp.

Cepurītis, Māris. Ārpolitikas mīti Latvijā : Eiropas Savienība un Krievija / M.Cepurītis, I.Indāns, R.Gulbis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 372.lpp.

Cepurītis, Māris. Konstruktīvisma un diskursa analīzes pieejas pielietojamība ārpolitikas veidošanas analīzē : Latvijas piemērs / M.Cepurītis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 385.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Cepurītis, Māris. Ārpolitikas mīti Latvijā : Eiropas Savienība un Krievija / M.Cepurītis, R.Gulbis. - Rīga : Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds, 2012. - 108 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Beāte Livdanska
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente