Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mārtiņš Vargulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Starptautiskā politika

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt vispārējo ieskatu Eiropas integrācijā – tās vēsturiskajā attīstībā, institucionālajā struktūrā, politikās un dažādu aktoru (t.sk. institūciju, nācijvalstu, pilsoniskās sabiedrības, iedzīvotāju u.c.) mijiedarbībā.

Priekšzināšanas

Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt priekšzināšanām par starptautiskās sistēmas attīstību, starptautisko attiecību pamatkonceptiem un Eiropas politiku.

Rezultāti

Zināšanas

Pārzināt Eiropas Savienības attīstības vēsturi un cēloņus. Izprast atšķirīgās pieejas Eiropas integrācijā un valstu, nevalstisko aktoru un starptautisko institūciju un struktūru lomu integrācijas procesos. Pārzināt aktualitātes Eiropas Savienības ietvaros un potenciālo organizācijas tālāko attīstību. Izprast lēmumu pieņemšanas procesus ES un institūciju lomu ārējo un iekšējo jautājumu organizēšanā.

Prasmes

Spēja izprast Eiropas Savienības darbības pamatprincipus, katras institūcijas un dalībvalstu lomu un spēt noteikt šo aktoru mijiedarbību Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos.

Kompetences

Studiju kursa ietvaros studenti papildinās savu kompetenci par Eiropas un Eiropas Savienības politiku, institūcijām, to lomu un nozīmi Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE2BakalaursObligāts