Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Pētnieka p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte

2018 - pašlaik

Pētniece

Latvijas Ārpolitikas institūts

2012 - 2015

Direktora vietniece, Prezidentūras programmas plānošanas departamenta vadītāja

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

2013 - 2013

Lektora asistente

Rīgas Juridiskā augstskola

2010 - 2012

Otrā sekretāre

Ārlietu ministrija, Eiropas Savienības departaments

2009 - 2010

Projekta vadītāja

Sabiedrība par atklātību - Delna

2004 - 2009

Eiropas Savienības vispārējo politiku nodaļas vadītāja, Pirmās Eiropas Savienības dalībvalstu un vispārējo politiku nodaļas vadītāja / vadītāja vietniece, Trešā sekretāre, Vecākā referente

Ārlietu ministrija, Eiropas Savienības departaments

2005 - 2005

Lektore

Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte

2002 - 2003

Projekta vadītāja

Sabiedrība par atklātību - Delna

2001 - 2003

Pētnieka asistente

Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas institūts

Izglītība

2019

Dalība Ziemas skolā “Images of Europe at Times of Global Challenges” (organizators: ES COST akcija “ES ārpolitika, sastopoties ar jaunu realitāti: uztvere, apstrīdēšana, komunikācija un attiecības”)

Aarhus University, Denmark

2006 - 2007

Stažiere

Eiropas Komisija, Enerģētikas komisāra kabinets

2003 - 2003

Dalība studentu apmaiņas programmā

Kopenhāgenas Biznesa skola, Kopenhāgena (Dānija)

2003 - 2004

Maģistra grāds politikas zinātnē

Centrāleiropas universitāte, Budapešta (Ungārija)

1998 - 2002

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā ar specializāciju starptautiskajās attiecībās - Eiropas studijās

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

Sasniegumi

Vadītie studiju kursi

ES un starptautiskā pārvaldība

Valsts un globalizācija: mijiedarbība, izaicinājumi, perspektīva

Docētie studiju kursi

Eiropas Savienība starptautiskajā politiskajā ekonomikā

Projekti

 

2018 - 2020: Pētniece projektā “Jaunatnes viedokļi un iespējas ES publiskajai diplomātijai: jauniešu naratīvi un uztvere par ES un ES-Ukrainas attiecībām Ukrainā un trīs Baltijas valstīs (E-YOUTH)”. Projekta vadītājs: Kenterberijas universitāte, Jaunzēlande.

 

2018 - 2019: Pētniece projektā "Jaunu valstu rašanās Austrumeiropā 1918.gadā – mācības visai Eiropai (TENSE). Projekta vadītājs: “Wise Europa” institūts Varšavā (Polija).

 

Publikācijas

 

Kleinberga, V. “Covid-19: breksita trauksmes vai glābējzvans?”, LVportāls, 20.04.2020., https://lvportals.lv/viedokli/315280-covid-19-breksita-trau…

 

Kleinberga, V. “Kurš stūrēs? Latvija Eiropas Savienības līkloču ceļos”, ed. Andris Sprūds, Sintija Broka, Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2020 (Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020), 44-59.

 

Kleinberga, V. “Bowling Together: Nordic Baltic Six in the European Union”, ed. Žaneta Ozoliņa, Latvijas intereses Eiropas Savienībā (Latvijas Politologu biedrība, 2019), 17-32.

 

Kleinberga, V. “Right or Wrong Europeans: Who Will Take the Lead?” A prologue to the Baltic EU Conversations 2019 (Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2019), available at http://www.liia.lv/upload/content/a-prologue-to-the-baltic-….

 

Kleinberga, V. “Mazāk valstu, vairāk vajadzību”, Kapitāls, Marts 2019 (252), 22-23.

 

Kleinberga, V. “Nemiera vējos: Latvija Eiropas Savienībā 2018.-2019.gadā”, ed. Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova, Sintija Broka, Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2019 (Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019), 76-95.

 

Kleinberga, V. “Izstāties vai apstāties?”, Kapitāls, Februāris 2019 (251),18-20.

 

Kleinberga, V., Bukovskis, K. “The post-2020 budget of the European Union: Latvia’s interests and opportunities” (Riga: Friedrich Ebert Stiftung, 2018), available at http://library.fes.de/pdf-files/bueros/baltikum/14790.pdf.

 

Kleinberga, V. “Arodbiedrībām grūti darboties Eiropas līmenī”, Latvijas Vēstnesis, Nr. 157 (3105), 05.10.2004., available at https://www.vestnesis.lv/ta/id/94554.

 

Kleinberga, V. “Neoliberālisma politika un tā sekas Latvijā no 1990. līdz 2001.gadam”, ed. Raita Karnīte, Latvijas integrācija Eiropas Savienībā - Latvija un lēmumu pieņemšana. Neoliberālisms un sociālais kapitāls (Rīga: LZA EI, 2003), 52-104.

 

Kleinberga, V. “Neoliberālisms: vai Latvijas izaugsmes veicinātājs?” ed. Ineta Popēna, Latvijas integrācija Eiropas Savienībā – par un pret (Rīga: LZA EI, 2002), 67-88.

 

Citi

 

2019 – 2022 Vadības komitejas locekle ES COST akcijā “ES ārpolitika, sastopoties ar jaunu realitāti: uztvere, apstrīdēšana, komunikācija un attiecības” (EU Foreign Policy Facing New Reality: Perceptions, Contestation, Communication and Relations”, CA17119)

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Justīne Kante
Zinātniskā asistente