Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Motivēt studējošos izvēlētās funkcionālā speciālista profesijas apgūšanai, sniegt pamatinformāciiju par sekmīga studiju procesa norisi RSU un veselības aprūpes, rehabilitācijas medicīnas un sociālās palīdzības organizēšanu valstī.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti savas izvēlētās funkcionālā speciālista profesijas ietvaros spēs aprakstīt tās mērķus, uzdevumus un zinātniskos pamatojumus, izpratīs profesijas tiesiskos aspektus, pārzinās veselības aprūpes, rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālās apdrošināšanas organizācijas principus.

Prasmes

Pārzinās RSU bibliotēkas un datu bāžu izmantošanas principus – spēs orientēties veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālās palīdzības/apdrošināšanas organizācijas principos. Pārzinās RSU studiju reglamentējošos dokumentus.

Kompetences

Izpratne par studiju procesu un izvēlētās funkcionālās profesijas specialitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA1BakalaursObligāts
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligāts
Uzturs, RFU1BakalaursObligāts
Uzturs, RFUN1BakalaursObligāts