Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas un veicināt prasmes analizēt, izvērtēt un interpretēt zinātniskos pētījumos ietvertos pierādījumus aprūpes problēmu risinājumu pamatošanā.

Priekšzināšanas

Filozofija un medicīnas ētika, propedeitika, ievads bibliotēkas lietošanā, medicīniskā terminoloģija svešvalodā.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas pamatzināšanas un izpratne par pierādījumos balstītas aprūpes būtību, nozīmi, iespējām, dažādiem pētījumu veidiem un avotiem.

Prasmes

Studējošie pratīs atrast un izvērtēt zinātniskus pierādījumus pētījumos, atbilstoši prezentēt un komunicēt par tiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie attīsta kompetenci: izvērtēt zinātniskus pierādījumus aprūpes pētniecībā, ņemot vērā veselības aprūpes kontekstu, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmi.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligāts