Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar interaktīvo sociālā darba metožu metodoloģiju, plānošanu, menedžmentu un novērtēšanu sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs analizēt veiksmīgas pieejas interaktīvu sociālā darba metožu pielietošanas kontekstā, attīstīt jaunu kompetenci sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem.
Interaktīvā sociālā darba koncepcija un teorijas.
Bērnu un jauniešu sociālo problēmu analīze nacionālā un starptautiskā līmenī.
Interaktīvās sociālā darba metodes un paņēmieni transkulturālā kontekstā.

Prasmes

Spēs analizēt veiksmīgas pieejas interaktīvu sociālā darba metožu pielietošanas kontekstā, attīstīt jaunu kompetenci sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem.
Spēs izmantot kritisko analīzi un refleksiju, izvērtējot interaktīvā sociālā darba metožu priekšrocības un ierobežojumus, atbilstību bērna/jaunieša vajadzībām.
Spēs aprakstīt un analizēt interaktīvā sociālā darba metožu ieguldījumu jauniešu sociālo kompetenču attīstībā.

Kompetences

Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem.
Spēja turpmāk pilnveidot personīgās kompetences: toleranci pret dažādām jauniešu grupām, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu visatbilstošākos pakalpojumus jauniešiem un ģimenēm, un pielietot inovatīvas interaktīvas metodes savā profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, SDMb2MaģistrsObligātsSilva Rupaine
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, SDBM2MaģistrsObligāts