Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asistenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2011 - pašlaik

Sociālais darbinieks

Bērnu slimnīcas „Vecāku māja”, Bērnu slimnīcas fonds, Rīga, Vienības gatve 45, 5.korpuss

2004 - 2012

Lektors

Vadības un Sociālā darba augstskola „Attīstība”, Eiženijas iela 1, Rīga, LV 1007

2003 - 2012

Pasniedzēja darbā ar bezdarbnieku grupām

SIA Mācību centrs „Buts”, Lāčplēša iela 125, Rīga, LV- 1050

2012 - 2012

Interešu pedagogs

Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīca, Rīga, Vienības gatve 45

1996 - 1999

Svētdienas skolas skolotāja

Ev.-lut. Limbažu baznīca, Lībiešu iela 2

Izglītība

2004 - 2009

Izglītības zinātņu maģistra grāds (Maģistra diploms Nr. 0745)

Latvijas Universitāte Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

2000 - 2004

Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā, kvalifikācija sociālais darbinieks ar specializāciju sociālajā pedagoģijā (Augstākās profesionālās izglītības diploms Nr. 0020)

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, Eiženijas 1, Rīga, LV 1007.

1994 - 1996

Sociālās aprūpes darbinieks

Paula Stradiņa 2. Medicīnas skola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Krīzes un darbs ar tām:teorija un prakse. 07.03.2015. /Latvijas Ārstu Psihoterapeitu Asociācija/ Norvēģu pieredze masveida zaudējuma un sēru gadījumā. 05-06.02.2015./Latvijas Profesionālo psihologu asociācija un Latvijas Bībeles centrs/

Pārnozaru veselības konference „Onkoloģija 21. Gadsimtā: mācoties saizdzīvot". 10.12.2014./SIF, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks/

Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā:metodes integrācija studiju procesā. /Rīgas Stradiņa Universitāte/ 04.06.2014.

Sensorā istaba un sajūtu dārzs – inovatīva pieeja personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālajā rehabilitācijā VSAC Latgale filiālē „Kalkūni". 21.03.2014. /LRLM VSAC „Latgale"/

Bērns ar īpašām vajadzībām ģimenē, skolā un baznīcā. 09.02.2013. /LELB Svētdienas skolu nozare/

Person Centered thinking. 5-7.12.2011./The learning community for person centered practices/ A new hobby for Alzheimer patients from Anatolia. 06-10.06.2011. /Lifelong learning programme, Alzheimer society Turkey/

Papildus apmācības kursi pedagoģijā "Augstskolu didaktika" /2004. gada okt.-2005.gada maijs Latvijas Universitāte Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte/​

Vadītie studiju kursi

Ģimenes pedagoģija

Psihosociālā rehabilitācija

Docētie studiju kursi

Gerontoloģiskais sociālais darbs

Interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiem

Psihosociālā rehabilitācija

Sociālā ārstēšana un rehabilitācija

Starpprofesionāļu komandas organizēšana un vadīšana

Projekti

2015. gada jūlijs Darbnīcu vadītājs Darbnīcu vadīšana par tēmām: „Ziepju gatavošana", „Ēdienu krāsu un garšas noslēguma mandalas veidošana", „Atvadīšanās rituāls – kopējas pusdienas pie ugunskura" Sociālā aprūpes centra „Madliena" klientiem Ogres novada pašvaldības projektu konkurss "Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši- Ogres novadam!" "R.A.D.I. – Ogres novadam" projektā "Viss, kas Tev pašam, lai notiek caur Tevi pašu"( Nr.2015-7) Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads Radošu aktivitāšu vadīšana SAC klientiem


​2015. gada jūnijs Lektors Nodarbību vadīšana brīvprātīgo darbinieku apmācības ietvaros – brīvprātīgo darbības specifika bērnu slimnīcā (Brīvā laika pavadīšanas un rotaļu metodes) Bērnu slimnīcas fonds (Rīga, Vienības gatve 45) un Rīgas Domes Izglītības un kultūras un sporta departaments (Rīga, Kr.Valdemāra iela 5) Projekts „Iesaisties, palīdzi un mainies II" Brīvprātīgo darbinieku apmācība


No 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada decembrim Eksperts darba grupā projektā „Bērniem draudzīga sabiedrība" Sociālā pakalpojuma jaunajiem vecākiem izstrāde – „Ceļā kopā ar bērnu" un „Bērnu zaudējot" Bērnu slimnīcas fonds (Rīga, Vienības gatve 45) sadarbībā ar Rīgas Domi (Rīga, Rātslaukums 1) Sociālā pakalpojuma izstrāde


​2013.gada 1.maijs- 31.novembris Eksperts - Sociālais pedagogs Sociālās audzināšanas, sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojuma izstrāde Labklājības Ministrija, projekts „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"(Nr. LM28-3-06/16-2013), Rīga, Baznīcas iela 4 Sociālo pakalpojumu apjoma noteikšana Valsts sociālajos aprūpes centros


​2013. gada 1.jūnijs - 30.oktobris Lektors Nodarbību vadīšana brīvprātīgo darbinieku apmācības ietvaros – brīvprātīgo darbības specifika bērnu slimnīcā (Brīvprātīgo darbības vēsture un pamati; Bērnu vajadzības slimnīcā dažādos vecumposmos utt.) Bērnu slimnīcas fonds (Rīga, Vienības gatve 45) un Rīgas Domes Izglītības un kultūras un sporta departaments (Rīga, Kr.Valdemāra iela 5) Projekts „Iesaisties, palīdzi un mainies" Brīvprātīgo darbinieku apmācība​


2004-2008 Lektors un moduļu vadītājs sociālā darba speciālistiem, auklēm, vājredzīgiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem dažādos izglītojošos ESF grantu shēmas apmācības projektos: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sociālā rehabilitācija" pilnveide un realizācija cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, Krāslavas rajona sociālā darba speciālistu profesionālo iemaņu pilnveide sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, Sociālo aprūpētāju sagatavošana Daugavpils rajona pašvaldībām, Sociālās palīdzības organizatora izglītība Madonas un Ludzas rajonā, Sociālo aprūpētāju profesionālā izaugsme, Augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana sociālās palīdzības organizēšanas specialitātē Preiļu rajona un Balvu rajona sociālā darba speciālistiem, Profesionālo prasmju un zināšanu attīstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Sociālās palīdzības organizēšana, Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Sociālā rehabilitācija" – resurss sociālās integrācijas veicināšanai un sociālās atstumtības mazināšanai, Sociālās palīdzības organizatora izglītība Alūksnes, Cēsu un Valmieras rajonā NVA sadarbībā ar sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolu „Attīstība" un ESF

NVA sadarbībā ar sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolu „Attīstība" (Eiženijas iela 1) un ESF (Jēzus baznīcas iela 11), Rīga Pieaugušo izglītība


​2005.g. - 2006.g. Eksperts-konsultants Konsultēšana un rehabilitācijas programmu veidošana Limbažu rajona sociālās rehabilitācijas institūcijām Limbažu pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži un ESF Projektu plānošana un ieviešana​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2005-2012 VSDA „Attīstība" senatore

Kopš 2013. - Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas biedre

Apbalvojumi un atzinības

2012 – Atzinības raksts par ieguldījumu VSD augstskolas „Attīstība" darbībā

Starptautiskā sadarbība

Kopš 2014 - Lekciju un nodarbību vadīšana studiju kursā „Interactive methods in social work with children and youth" Starptautiskā kopīgā Maģistrantūras programmā "Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem" RSU sadarbībā ar Mykolis Romeris University Viļņā, Lietuvā.

2010.g. 3.05.-7.05.Docētāja mobilitātes ERASMUS apakšprogrammā Mūžizglītības programmas ietvaros Lekciju kursi „Sociālā darba vēsture Latvijā" , „Sociālā politika Latvijā" Universitāte Frankfurtē (Vācija), Sociālā darba un veselības fakultāte (Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied sciences, Department: Soziale Arbeit und Gesundheit)

2010.g. 5.05. Līdzdalība starptautiskā diskusijā „Dzimumu diskriminācija Eiropā" Referāta tēma:Sieviešu līdztiesība darbā tirgū Latvijā. Universitāte Frankfurtē (Vācija), Sociālā darba un veselības fakultāte (Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied sciences, Department: Soziale Arbeit und Gesundheit) mobilitātes ERASMUS apakšprogrammā Mūžizglītības programmas ietvaros.​

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks