Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Mērķtiecīgi pilnveidot pašrefleksijas prasmi un rūpēties par profesionālo izaugsmi. Attīstīt un īstenot patstāvīgu intervīzijas praksi.

Priekšzināšanas

Supervīzijas vēsture un teorijas, prakse I, supervizora profesionālā darbība.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais formulē jautājumus par supervīzijas procesu, definē pamatproblēmas un identificē savus un citu grupas dalībnieku resursus un grūtības, pilnveidojamās prasmes. Izklāsta attiecīgo literatūras avotu kopsavilkumu.

Prasmes

Students demonstrē argumentētu viedokli par supervīzijas un intervīzijas grupas procesu protokolā, izmanto teorētisko materiālu praktiskās darbības atspoguļošanai, sagatavo intervīzijas grupas protokolus atbilstoši dotajam paraugam, apraksta katras intervīzijas grupas procesu un tā rezultātu, lietojot profesionālu terminoloģiju. Izmanto jautājumu formu problēmu aktualizēšanai par apskatīto gadījumu un teoriju, integrē to gadījuma atstāstījumā.

Kompetences

Pielieto teorētiskās atziņas, intervīzijas praksē aprobē un demonstrē dažādas praktiskā darba metodes. Sadarbojas ar kolēģiem profesionālo jautājumu risināšanā, veic pašrefleksiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM2MaģistrsObligātsAelita Vagale
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts
Supervīzija, SPVM3MaģistrsObligāts