Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Veicināt studējošo prasmes izvērtēt izglītības vajadzības rehabilitācijā dažādām grupām (pacienti, viņu aprūpētāji, kolēģi) un sagatavot un vadīt atbilstošas izglītības programmas.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas profesionālajā darbībā, pedagoģijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Mācīšanās teorijas un metodes, klīniskās izglītības modeļi un procesa īpatnības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs izvērtēt vajadzību pēc izglītojošām programmām rehabilitācijās procesā dažādām mērķgrupām.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs veidot un vadīt izglītojošas programmas atbilstoši savai profesionālajai kompetencei un mērķgrupas vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv3MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija, REHM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija, REHM4MaģistrsIerobežota izvēle