Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Ilze Sokolovska
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Izmantojot iepriekš iegūtās teorētiskās zināšanas, veidot praktiskas iemaņas, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā, atklāšanā un izmeklēšanā.
Uzdevumi:
1. Veicināt atsevišķu studiju kursu integrēšanu;
2. Veidot prasmes kompleksi izmantot krimināltiesību, kriminālprocesa tiesību normas, kā arī kriminālistikas tehniskos, taktiskos un metodiskos ieteikumus izmeklēšanas darbā.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš apgūt šādus studiju kursus: Tiesību teorija, Krimināltiesības, Kriminālprocesa tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Ir izpratne par izmeklētāja darbu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas un izmeklēšanas teorētiskajiem aspektiem.

Prasmes

Prot kvalificēt noziedzīgu nodarījumu un analizēt sastāvu; prot, atbilstoši kriminālprocesa normām un kriminālistikas taktikas un metodikas rekomendācijām, pieņemt lēmumus un veikt izmeklēšanas darbības.

Kompetences

Spēj kvalificēt noziedzīgu nodarījumu; spēj izvērtēt kriminālprocesa uzsākšanas nepieciešamību; spēj noteikt izmeklējamā noziedzīgā nodarījuma pierādīšanas priekšmetu un veicamās izmeklēšanas darbības, kas nepieciešamas noziedzīga nodarījuma sastāva pierādīšanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.